Warning: Failed opening 'functions.php' for inclusion (include_path='./:/usr/local/lib/php') in /home/chessbg/chessbg-www/header_footer.php on line 7
CHESSBG.COM
Структура на БФШ
Документи
Календар
Архив
Ело
Клубове
Съдийство
Шахматна мисъл
Библиография
Лични страници
Интернет връзки
Връзка с Б Ф Ш
Форум
Mobikom McDonald's Bulgaria
CocaCola Danone

ПРАВИЛНИК НА ШАХМАТА В СИЛА ОТ 1 ЮЛИ 1997 г.
(ПЪЛЕН ПРЕВОД БЕЗ СЪКРАЩЕНИЯ НА ОРИГИНАЛНИЯ АНГЛИЙСКИ ТЕКСТ)

СОФИЯ. 1997
Правилникът на шахмата на ФИДЕ касае играта върху шахматната дъска. Текстът му на английски език е автентичен. Приет е на 67-ия Конгрес на ФИДЕ в Ереван IXХ през 1996 г. и влиза в сила от 1 юли 1997 г. В настоящия Правилник думите „той", „на него" се отнасят и за „тя" и „на нея".

ПРЕДГОВОР

Правилникът на шахмата не може да обхване всички възможни положения, които биха могли да възникнат по време на игра, нито пък може да регулира всички административни въпроси. За случаите, които не са точно описани в него, трябва да може да се вземе правилно решение на базата на разгледаните сходни положения в Правилника. Правилникът предполагат, че съдиите притежават необходимата компетентност, трезва преценка и абсолютна обективност. Правило с твърде много подробности би лишило съдията от свободата му да вземе решение и би му попречило да намери решение на проблем, продиктувано от справедливостта, логиката и специалните фактори. ФИДЕ призовава всички шахматисти и шахматни федерации да възприемат това виждане.
Всяка шахматна федерация членка е свободна да въведе по-подробни правила, при условие че те:
а) не противоречат по никакъв начин на официалните шахматни правила на ФИДЕ
б) са ограничени само за територията на съответната федерация и
в) не са валидни за мачове на ФИДЕ, първенства или квалификационни състезания, а също и за състезания, валидни за звания и рейтинг на ФИДЕ.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Член 1: Естество и цели на шахматната партия

1.1. Шахматната партия се играе между двама противници, които последователно местят фигури върху квадратна дъска, наречена „шахматна дъска". Състезателят с бели фигури започва играта. Счита се, че състезател "е на ход", когато противникът му е завършил хода си.
1.2. Целта на всеки състезател е да постави царя на противника си „под атака" по такъв начин, че противникът му да няма право на ход, с който да избегне „вземането" на царя си при следващия ход. Счита се, че състезателят постигнал това, е „матирал" противника си и е спечелил партията. Противникът, който е матиран, е загубил партията.
1.3. Ако позицията е такава, че никой състезател няма възможност да матира противника си, партията е реми.

Член 2: Първоначална позиция на фигурите на шахматната дъска

2.1. Шахматната дъска се състои от 8х8 замрежени 64 еднакви квадрата алтернативно светли („бели" квадрати) и тъмни („черни" квадрати).
Шахматната дъска се поставя между състезателите по такъв начин, че най-близкият квадрат в ъгъла отдясно на състезателя да бъде бял.
2.2. В началото на партията единият от състезателите разполага с 16 светло оцветени фигури („белите" фигури), а другият с 16 тъмно оцветени фигури („черните" фигури). Тези фигури са следните:

Един бял цар, обикновено обозначен със символ Kннн
Една бяла дама, обикновено обозначена със символ Q
Два бели топа, обикновено обозначени със символ R.
Два бели офицера, обикновено обозначени със символ L.
Два бели коня, обикновено обозначени със символ N.
Осем бели пешки, обикновено обозначени със символ P.
Един черен цар, обикновено обозначен със символ k.
Една черна дама, обикновено обозначена със символ q.
Два черни топа, обикновено обозначени със символ r.
Два черни офицера, обикновено обозначени със символ l.
Два черни коня, обикновено обозначени със символ n.
Осем черни пешки, обикновено обозначени със символ p.

2.3. Началната позиция на фигурите на шахматната дъска е следната:

2.4. Осемте вертикални колони от квадрати се наричат „вертикали". Осемте хоризонтални реда от квадрати се наричат „хоризонтали". Правата линия от квадрати от един и същ цвят, които се докосват ъгъл до ъгъл, се нарича „диагонал".

Член 3: Движение на фигурите

3.1. Никоя фигура не може да се мести на поле, заето от фигура от същия цвят. Ако фигура се премести на поле, заето от фигура на противника, последната се взима и се отстранява от шахматната дъска, като част от същия ход. Счита се, че фигура атакува поле, ако същата може да вземе на това поле съгласно чл. 3.2 - 3.5.

3.2. (а) Дамата се движи по всички полета по вертикала, хоризонтала или диагонала, на който стои.

(б) Топът се движи по всички полета по вертикала или хоризонтала, на който стои.

(в) Офицерът се движи по всяко поле на диагонала, на който стои.

Когато правят тези ходове, дамата, топът и офицерът не могат да прескачат фигури, разположени на пътя им.
3.3 Конят се движи до едно от полетата, разположени най-близо до полето, на което стои, но не на същия хоризонтал, вертикал или диагонал. Той преминава директно над заето поле.

3.4. (а) Пешката се движи напред към незаетото поле на същия вертикал непосредствено пред нея, или
(б) при първия си ход, пешката може да се придвижи непред с две полета по същия вертикал, при условие, че и двете са свободни, или
(в) пешката се придвижва на поле, заето от фигура на противника, диагонално пред нея на съседния вертикал, като взема тази фигура.

(г) Пешка, атакуваща поле, пресечено от пешка на противника, която се е придвижила се напред с две полета за един ход от първоначалното си поле, може да вземе пешката на противника, все едно, че последната се е придвижила само с едно поле. Това може да стане само в хода непосредствено след подобно напредване и се нарича взимане „ан пасан".

(д) Когато пешката достигне последния ред от стартовата си позиция, може да бъде заменена като част от този ход с дама, топ, офицер или кон от същия цвят. Изборът на състезателя не е ограничен по отношение на взетите преди това фигури. Тази замяна на пешката с друга фигура се нарича „произвеждане" и новата фигура незабавно влиза в игра.
3.5. А. Царят може да се движи по два различни начина, като:
(а) се движи на всяко съседно поле, което не е атакувано от една или повече фигури на противника,

или
(б) „рокада". Това е ход на царя и един от топовете от същия цвят на същия хоризонтал, който се счита за един ход на царя и се изпълнява както следва: царят се премества от първоначалното си поле с две полета на страни към топа, след което топът се премества над царя и заема полето, пресечено току що от царя.

Преди къса рокада на белите.
Преди дълга рокада на черните

След къса рокада на белите.
След дълга рокада на чернитe


Преди дълга рокада на белите.
Преди къса рокада на черните

След дълга рокада на белите.
След къса рокада на черните


(1) Не се разрешава рокада:
(а) ако царят вече е бил местен, или
(б) с топ, който вече е бил местен.
(2) Рокада се предотвратява за момента:
(а) ако полето, на което стои царят, или полето, което трябва да пресече, или полето, което трябва да заеме, е атакувано от една или повече фигури на противника.
(б) ако има някаква фигура между царя и топа, с който трябва да се извърши рокадата.

Б. Царят се счита, че е "в шах", ако е под атака на една или повече фигури на противника, даже ако тези фигури не могат да бъдат преместени.
Не е задължително да се обявява шах.
Състезател не трябва да прави ход, който поставя или оставя собствения му цар под шах.

Член 4: Движение на фигурите

4.1. Всеки ход трябва да се извършва само с една ръка.
4.2. Състезателят, който е на ход, при положение, че първо е изявил намерението си (например като каже „ж'адуб" (поправям се), може да подреди една или повече фигури на полетата им.
4.3. С изключени на предвиданото в чл. 4.2., ако състезателят, който е на ход, съзнателно докосне на дъската:
(а) една или повече фигури от същия цвят, трябва да премести или да вземе първата докосната фигура, която може да бъде преместена или взета,
или
(б) една фигура от всеки цвят, трябва да вземе фигурата на противника със своята фигура или ако това е неправомерно, първата докосната фигура, която може да се премести или вземе. При липса на доказателства, фигурата на състезателя трябва да се счита за докосната, преди тази на противника му.
4.4. (а) Ако състезател съзнателно докосне царя и после топа си, то той трябва да извърши рокада от тази страна , ако е правомерно.
(б) Ако състезател съзнателно докосне топа и после царя си, тона него не му се позволява да извърши рокада от тази страна при този ход и ситуацията се определя съгласно чл. 4.3.
(в) Ако състезател, който възнамерява да направи рокада, докосне царя си или царя и топа си едновременно, а рокадата от тази страна е неправомерна, то той трябва да избере или да извърши рокада от другата страна, в случай, че тя е правомерна, или да премести царя си.
Ако ход с царя е невъзможен, състезателят е свободен да направи какъвто и да е правомерен ход.
4.5. Ако нито една от докоснатите фигури не може да бъде преместена или взета, състезателят може да извърши какъвто и да е правомерен ход.
4.6. Ако противникът наруши чл. 4.3. или 4.4., състезателят не може да протестира за това, след като самият той съзнателно е докоснал фигура.
4.7. Когато при възможен ход или част от възможен ход, фигура е поставена на дадено поле, то тя не може да бъде преместена на друго поле. Ходът се счита за извършен, когато са изпълнени всички съответни изисквания на чл. 3.

5. Завършена партия

5.1. (а) Партията се печели от състезателя, който е матирал царя на противника си с правомерен ход. В такъв случай партията приключва незабавно.
(б) Партията се печели от състезателя, чийто противник обяви, че се предава. С това партията завършва незабавно.
5.2. Партията е реми, когато състезателят, който е на ход, не може да направи правомерен ход и царят му не е под шах. Партията се обявява за завършила с „пат". С това партията завършва незабавно.
5.3. Партията е реми при съгласие между двамата състезатели по време на партията. С това незабавно приключва партията. (виж чл. 9.1.)
5.4. Партията може да бъде реми, ако идентична позиция би могла да възникне или вече е възникнала три пъти върху шахматната дъска (виж чл. 9.2.).
5.5. Партията може да бъде реми, ако в последните 50 последователни хода, направени от всеки състезател, не е преместена пешка или взета фигура. (виж чл. 9.3.)

ПРАВИЛА ЗА ТУРНИРИ

Член 6: Шахматният часовник

6.1. „Шахматен часовник" означава часовник с два часовникови циферблата, свързани един с друг по такъв начин, че само един от тях да отмерва времето в даден период.
„Часовник" според Правилника на шахмата означава един от двата часовникови циферблата.
„Падане на флага" означава изтичане на определено време за състезател.
*6.2. Когато се използва шахматния часовник, всеки състезател трябва да направи определен брой или всички ходове за определен период от време (б.р. контролното време); и/или може да му бъде дадено допълнително време след всеки ход. Всички тези подробности се уточняват предварително. Времето, спестено от състезател по време на една контрола се прибавя към времето, с което разполага за следващата контрола, с изключение на случаите на time delay mode.
В случаите на time delay mode двамата състезатели получават определено основно време за мислене. Освен това те получават и "определено допълнително време" за всеки ход.* Отнемането от основното време започва само след като допълнителното време е изтекло. При условие, че състезателят спре часовника си преди изтичане на допълнителното време, основното време не се променя, без значение каква част от допълнително време е изразходвана.
6.3. Всеки часовников циферблат има „флаг". Веднага след падането на флага се проверяват изискванията на чл. 6.2.
6.4. Съдията решава къде да се постави часовника (б.р. за партията).
6.5. В часа, определен за начало на партията, се пуска часовника на състезателя с белите фигури.
6.6. Състезател губи партия, ако се яви пред шахматната дъска по-късно от един час след обявеното по график време за начало на съответния кръг (освен ако регламента на турнира не постановява друго или съдията не вземе различно решение).
6.7. (а) По време на партия всеки състезател, направил хода си върху дъската, спира собствения си часовник и стартира часовника на противника си. На състезател винаги трябва да се разрешава да спира часовника си. Ходът му не се счита за приключил, ако не е направил това, освен ако направеният ход не слага край на партията (виж чл. 5.1., 5.2. и 5.3.).
Времето между извършването на хода върху шахматната дъска, спирането на собствения часовник и стартирането на този на противника се счита за част от времето, оределено на състезателя.
(б) Състезателят трябва да спре часовника си със същата ръка, с която е направил хода. Забранено е да държи пръст върху копчето или да „кръжи" с ръка над него.
(в) Състезателите трябва да боравят правилно с шахматния часовник. Забранено е да се натиска шумно, да се вдига или да се удря по него. Неправилно боравене с часовника се наказва съгласно чл. 13.4.
6.8. Флагчето на състезателя се счита за паднало, когато съдията отбележи факта или когато е направена правомерна контестация във връзка с това, от единия от двамата състезатели.
6.9. С изключение, на случаите, когато се прилагат чл. 5.1., 5.2. и 5.3., ако състезател не завърши определения брой ходове за даденото време, губи партията. Независимо от това, партията е реми, ако позицията е такава, че противникът не може да матира състезателя с каквато и да било възможна серия от правомерни ходове (дори посредством най-неумелата контра игра).
6.10. Всяко показание на часовниците се счита за окончателно при отсъствие на очевиден дефект. Шахматен часовник с очевиден дефект се заменя. Съдията трябва да вземе най-справедливото решение при определяне на времената, които да бъдат нагласени на новия часовник.
6.11. Ако и двете флагчета са паднали и е невъзможно да се установи кое флагче е паднало първо, партията продължава.
6.12. (а) Ако партията трябва да бъде прекъсната, съдията спира часовниците.
(б) Състезател може да спре часовниците, за да потърси помощ от съдията.
(в) Съдията взима решение кога да започне отново партията.
6.13. Ако се случи някаква нередност и/или фигурите трябва да се върнат в предишна позиция, съдията трябва определи възможно най-точно времената, които да показват часовниците.
6.14. Разрешава се поставянето на екрани, монитори или демонстрационни табла в залата за игра, които показват настоящата позиция на дъската, ходовете и броя на изиграните ходове, както и на часовници, които също сочат броя на ходовете. В такива случаи, състезател не може да прави контестация въз основа на нещо, показано по такъв начин.

Член 7:Неправилни позиции

7.1. (а) Ако по време на партия се разбере, че първоначалната позиция на фигурите е била неправилна, то тя се анулира и се играе нова партия.
(б) Ако по време на партия се окаже, че единствената грешка е поставянето на шахматната дъска на обратно съгласно чл 2.1., то партията продължава, като постигната позиция трябва да се премести на правилно поставена шахматна дъска.
7.2. Ако партията е започнала с разменени цветове на фигурите, то тя продължава, освен ако съдията не вземе друго решение.
7.3. Ако състезател постави неправилно една или повече фигури, то той трябва да възстанови правилната им позиция за сметка на собственото си време. При необходимост, противникът има право да пусне отново часовника на състезателя без да направи ход, за да се убеди, че състезателят ще възстанови правилната позиция в собственото си време.
7.4. Ако по време на партия се окаже, че е направен неправилен ход, или че фигурите са разместени от полетата си, то трябва да се възстанови позицията преди нередовното положение. Ако позицията непосредствено преди нередовното положение не може да бъде установена, то партията продължава от последната установена позиция преди него. Часовниците се нагласяват съгласно чл. 6.13. и в случай на неправилен ход се прилага чл. 4.3. към хода, заменящ неправилния ход. След това партията продължава.

Член 8: Записване на ходовете

8.1. По време на игра всеки състезател е длъжен да записва собствените си ходове и тези на противника си, ход след ход, възможно най-ясно и четливо с алгебричната нотация (Приложение Е), върху бланката, определена за състезанието.
Състезател може да отговори на ход на противника си, преди да го е записал, ако желае така. Той трябва да запише предишния си ход преди да направи друг. Предложението за реми трябва да се отбележи на бланките от двамата състезатели. (Приложение Е.12) Ако състезател не може да записва резултата по здравословни или религиозни причини, по решение на съдията му се приспада някакво количество време от определеното му време преди началото на партията.
8.2. Съдията трябва да може да вижда бланките на състезателите през цялото време.
8.3 Бланките са собственост на организаторите на проявата.
8.4. Ако състезател има по-малко от пет минути на часовника си и няма допълнително време от 30 секунди или повече, добавени към всеки ход, то тогава той не е задължен да съблюдава изискванията на чл. 8.1. Веднага след паднена единия флаг състезателят трябва да допълни бланката си с последните данни.
8.5. (а) Ако нито един от двамата състезатели не е задължен да записва ходовете съгласно чл. 8.4., то съдията или негов помощник би трябвало да присъства и да записва ходовете. В този случай съдията спира часовниците веднага след падането на едно от флагчетата. Тогава и двамата състезатели попълват последните данни в бланките си, като използват тази на съдията или на противника си.
(б) Ако само единия от състезателите не е задължен да записва ходовете съгласно чл. 8.4., то той трябва да попълни с последни данни бланката си веднага след падането на флагчето. Ако състезателят е на ход, то той може да ползва бланката на противника си. Не се разрешава на състезателя да направи ход, докато не попълни собствената си бланка и не върне тази на противника си.
(в) Ако няма наличен пълен запис, състезателите трябва да възстановят партията върху втора шахматна дъска под контрола на съдията или негов помощник, който първо записва действителната позиция на партията преди да стане възстановяването.
8.6. Ако бланките не могат да бъдат попълнени с последните данни и показват, че състезател е пресрочил определеното време, следващият игран ход се счита като първи за следващия период от време, освен ако няма доказателства, че са играни повече ходове.

Член 9: Равна партия

9.1. Състезател може да предложи реми, след като направи ход върху дъската. Той трябва да направи това преди да спре часовника си и да пусне този на противника си. Предложение по всяко друго време на играта също е валидно, но трябва да се съблюдва чл. 12.5. При предложението не трябва да се поставят никакви условия. И при двата случая, предложението не може да се оттегли и остава валидно, докато противника го приеме, отхвърли устно, отхвърли го като направи ход или партията е приключила по някакъв друг начин. Предложението за реми се отбелязва от всеки състезател върху бланката му със символа (=).
9.2. Партията е реми, при правомерно искане от състезател, който е на ход, когато една и съща позиция,
(а) ще се появи най-малко за трети път (не е задължително това да е чрез повторение на ходовете), ако той първо запише хода си в бланката и заяви на съдията намерението си да направи този ход, или
(б) току що се е появила за трети път (не е задължително това да е чрез повторение на ходовете).
Позиции, посочени в (а) и (б) се считат за еднакви, ако същият състезател е на ход, фигури от същия вид и цвят заемат същите полета и възможностите за движение на всички фигури на двамата състезатели са едни и същи.
Позициите не са едни и същи, ако пешката може да бъде взета „ан пасан" или ако правото на незабавна или бъдеща рокада се е променило.
9.3. Партията е реми, при правилно искане на състезателя, който е на ход, ако
(а) той запише в бланката си и заяви пред съдията намерението си да играе ход, в резултат на който за последните 50 хода, направени от всеки състезател не е местена пешка или взета фигура или
(б) последните 50 последователни хода , направени от всеки състезател са без преместване на пешка или взимане на фигура.
9.4. Ако състезателят направи ход без да е поискал реми, той губи правото на това искане при този ход съгласно чл. 9.2. или 9.3.
9.5. Ако състезател поиска реми съгласно чл. 9.2. или 9.3., той трябва незабавно да спре двата часовника. Не му се разрешава да оттегли искането си.
(а) Ако искането се счете за правилно, партията веднага завършва реми.
(б) Ако искането се счете за неправилно, съдията изважда половината от останалото време на молителя (максимум 3 минути) и добавя 3 минути към оставащото време на противника. Тогава партията продължава и молителят трябва да направи възнамерявания ход.
9.6. Партията е реми, когато е достигната позиция, при която не може да се матира противника посредством възможна серия от правомерни ходове, дори при най-неумела игра. Това веднага приключва партията.

Член 10: Финал с бърза игра (б.р. гилотина)

10.1. „Финал с бърза игра" е последната фаза на партията, когато всички оставащи ходове трябва да бъдат направени за ограничено време.
10.2. Ако състезателят има по-малко от две минути, останали на часовник му, може да поиска реми преди да падне флагчето му. Той трябва да спре часовниците и да повика съдията.
(а) Ако съдията е убеден че, противникът не прави опит да спечели партията посредством нормални средства или ако не е възможно противникът да спечели чрез нормални средства, тогава съдията обявява партията за реми. В противен случай съдията отлага решението си.
(б) Ако съдията отложи решението си, противникът може да получи две допълнителни минути време за обмисляне и играта продължава в негово присъствие.
(в) След като е отложил решението си, съдията може впоследствие да обяви партията за реми, дори след падане на флагчето.
10.3. Неправилните ходове не водят задължително до загуба. След предприемане на действия съгласно чл. 7.4. за първия неправилен ход на състезател, съдията дава две допълнителни минути на противника му; при втори неправилен ход на същия състезател, съдията дава други две допълнителни минути на противника му; за трети неправилен ход от същия състезател, съдията обявява партията за загубена от състезателя, който е играл некоректно.
10.4. Ако двете флагчета са паднали и е невъзможно да се установи кой флаг е паднал пръв, партията е реми.

Член 11: Точкуване

11.1. Състезател, който печели партия печели една (1) точка, състезател, който губи партията си не получава точки (0) и състезател, който завърши партията си реми получава половин (Ѕ) точка.

Член 12: Поведение на състезателите

12.1. От състезателите се очаква високи стандарти на етикет.
12.2. Забранено е по време на игра на състезателите да ползват писмени бележки, източници на информация, съвети или да анализират на друга шахматна дъска.
Бланките се ползват само за записване на ходовете, времената на часовниците, предложение за реми и въпроси, свързани с искането.
12.3. Не са разрешени анализи в състезателната зала по време на партия нито от състезатели, нито от зрители. Състезатели, които са приключили партията си, се считат за зрители.
12.4. Не се разрешава на състезателите да напускат „зоната на състезанието" без разрешение от съдията. Зона на състезанието се счита игровото поле, стаите за почивки, местата за разхладителни напитки, местата за пушене и други зони, определени от съдията.
Състезателят, който е на ход, няма право да напуска игровото поле без разрешение на съдията.
12.5. Забранено е да се разсейва или дразни противника по какъвто и да било начин; в това се включва и настоятелно предложение за реми.
12.6. Нарушение на всяка част от чл. 12.2 до чл. 12.5. води до наказания съгласно чл. 13.4.
12.7. Партия се губи от състезател, който настоятелно отказва да съблюдава Правилника за шахмата. Съдията определя точките на противника.
12.8. Ако се окаже, че и двамата състезатели са нарушили чл. 12.7., партията се обявява за загубена и от двамата състезатели.

Член 13: Ролята на съдията (виж Предговора)

13.1. Съдията трябва да следи стриктното съблюдаване на Правилника за шахмата.
13.2. Съдията трябва да действа в най-добър интерес на състезанието. Той трябва да осигури поддържането на добра околна среда за игра, както и състезателите да не бъдат обезпокоявани. Той контролира развоя на състезанието.
13.3. Съдията контролира партиите, и по-специално, когато на състезателите не им достига време, налага решения, които е взел и наказва състезатели, когато се налага.
13.4. Наказанията, които може да наложи съдията, са следните:
(а) предупреждение,
(б) увеличаване оставащото време на противника,
(в) намаляване на оставащото време на състезателя, извършил нарушение
(г) обявяване, че партията е загубена,
(д) изгонване от състезание.
13.5. Съдията може да присъди на един или и на двамата състезатели допълнително време в случай на външни смущения на партията.
13.6. Съдията не трябва да се намесва в партията, за да посочва броя на играните ходове, освен в случаите, когато се прилага чл. 8.5., когато поне един състезател е използвал цялото си време. Съдията трябва да се въздържа да дава информация на състезател, че противникът му е направил ход, или че е забравил да натисне часовника си.
13.7. Зрители и състезатели от други партии не трябва да говорят за или да се намесват по-друг начин в партия. Ако е необходимо, съдията може да изгони нарушителите от зоната на състезанието.

Член 14: ФИДЕ

Федерациите членки могат да помолят ФИДЕ да даде официално решение по проблеми, свързани с Правилника на шахмат.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. Отложени партии
А1. (а) Ако партия не е завършила в определеното време за игра, съдията изисква от състезателя, който е на ход „да запише този ход". Състезателят трябва да запише хода си с ясна нотация в бланката си, да сложи бланката си и тази на противника в плик, да залепи плика и едва тогава да спре часовника си без да пуска часовника на противника си. Докато спре часовниците, състезателят има право да промени записания си ход. Ако, след като е бил уведомен от съдията да запише хода си, състезателят направи ход на шахматната дъска, той трябва да запише този ход на бланката си, както последен ход.
(б) състезател, който е на ход и отложи партията си преди края на времето за игра, се счита, че е записал хода си в номиналното време за края на кръга.
А2. Следните данни трябва да се обозначат на плика:
(а) имената на състезателите
(б) позицията в момента на запечатване на хода
(в) времето, използвано от всеки състезател
(г) името на състезателя, записал хода си
(д) номера на записания ход
(е) предложение за реми, ако предложението е направено преди отлагането на партията
(ж) дата, време и място на подновяване на партията.
А3. Съдията проверява точността на информацията в плика и отговаря за съхранението ?.
А4. Ако състезател предложи реми, след като противникът му е записал хода си, предложението е валидно, докато противникът го приеме или отхвърли съгласно Член 9.1.
А5. Преди подновяването на партията, върху шахматната дъска се възстановява позицията в момента на записването на хода и времето, използвано от всеки състезател, когато е била отложена партията, се отбелязва върху часовниците.
А6. Ако преди възстановяване на партията се постигне съгласие за реми или ако един от състезателите уведоми съдията, че се предава, партията се приключва.
А7. Пликът се отваря само, когато състезателят, който трябва да направи ход след записания ход присъства.
А8. С изключение на случаите, споменати в Членове 6.9. и 9.6., партия се губи от състезател, който е записал ход
(а) неясно, или
(б) е фалшифициран по такъв начин, че не може да се установи истинското му значение, или
(в) е нередовен.
А9. Ако в съгласуваното време за доиграване
(а) състезател, който трябва да отговори на записания ход присъства, пликът се отваря, записаният ход се играе на дъската и се пуска часовника.
(б) състезателят, койт о трябва да отговори на записания ход не присъства, се пуска часовника му. При пристигането си, той може да спре часовника си и да повика съдията. Тогава се отваря пликът и се изиграва записаният ход на дъската. Тогава часовникът му се пуска отново.
(в) състезател, който е записал ход не присъства, противникът му има право да запише отговора си на бланката, да запечата бланката си в нов плик, да спре часовника си ида пусне часовника на противника си, вместо да направи отговора си по нормален начин. Ако е така, пликът се предава на съдията за съхранение и се отваря при пристигане ва противника.
А10. Партия се губи от състезател, който пристигне с повече от един час закъснение за доиграване на отложена партия (освен ако няма друго решение, съгласно правилата на турнира или съдията). Независимо от това, ако закъснелият състезател е този, който е записал хода си, партията се решава по друг начин, ако:
(а) отсъстващият състезател е спечелил партия, поради факта, че записаният ход е матиране, или
(б) отсъстващият състезател е направил реми, поради факта, че записаният ход е пат или позиция, описана в Член 9.6. е възникнала на шахматната дъска, или
(в) отсъстващият състезател на шахматната дъска е загубил партията съгласно Член 6.9.
А11. (а) Ако пликът със записания ход изчезне, партията продължава от позицията с показанията на часовниците, записани по време на отлагането. Ако не може да се възстанови времето, използвано от всеки състезател, часовниците се поставят от съдията. Състезателят прави „записания" ход на шахматната дъска.
(б) Ако е невъзможно да се възстанови позицията, партията се анулира и трябва да се играе нова партия.
А12. Ако при възстановяване на партия, някой от състезателите посочи преди да направи първия си ход, че използваното време е неправилно посочено на някой от часовниците, грешката трябва да бъде коригирана. Ако грешката не е установена, партията продължава без корекция, освен ако съдията счете, че последствията ще бъдат много тежки.
А13. Продължителността на всяка възстановена сесия се контролира от същия съдия чрез неговия часовник. Времето на старта и на финала се обявяват предварително

A. Ускорен шах
Б1. Партия „ускорен шах" е тази, при която всички ходове трябва да се направят във фиксирано време между 15 до 60 минути.
Б2. Играта се ръководи от Правилата по шахмат на ФИДЕ, освен ако не са отменени от следните правила:
Б3. Състезателите не са задължени да записват ходовете.
Б4. След като един състезател е направил три хода, не може да се прави протест за неправилно поставяне на фигура, ориентиране на шахматната дъска или нагласяване на часовника.
Б5. Съдията може да направи разпоредби по Член 4 и 10, само ако има искане за това от един или от двамата състезатели.
Б6. Флагчето се счита за паднало, когато е направен авалидна контестация за това от състезател. Съдията трябва да се въздържа да сигнализира падането на флагчето.
Б7. Искане за победа по време става, когато молителят спре и двата часовника и уведоми съдията. За да бъде искането успешно, флагчето на молителя трябва да е издигнато, а на противника да е паднало след спиране на часовниците.
Б8. Ако паднат и двете флагчета, партията е реми.

A. Блиц В1. „Блиц партия" е тази, когато всички ходове трябва да се направят в определено време помалко от 15 минути.
В2. Играта се ръководи от Правилата за ускорен шах съгласно приложение Б, с изключение, ако са отменени от следните правила:
В3. Неправилен ход е завършен веднъж като е стартиран часовника на противника. Тогава противникът има право да пледира за победа, преди да е направил собствения си ход. След като противникът е направил собствения си ход не може да се коригира неправилен ход.
В4. За да победи състезател, трябва да има „потенциал за матиране". Това се определя при подходящи сили да произведе позицията редовно вероятно с „помощно матиране", когато противник с право на ход не може да избегне матирането с един ход. Така два коня и един цар срещу самотен цар е ведостатъчно, но топ срещу кон е достатъчно.
В5. Не се прилага Член 10.2.

Г.Завършване при ускорен шах без присъствие на съдия на мястото на събитието
1. Когато партиите се играят съгласно член 10 (финал с бърза игра), състезател може да иска реми, когато му остават по-малко от две минути на часовника и преди падане на флагчето му. Това приключва партията
Той може да направи искане въз основа на:
(а) противникът му не може да спечели с нормални средства, или
(б) противникът не прави усилия да спечели с нормални средства.
При (а) състезателят трябва да запише крайната позиция и противинка му да удостовери това.
При (б) състезателят трябва да запише крайната позиция и да предаде попълнената с всички данни бланка преди прекратяване на играта.
Противникът удостоверява бланката и крайната позиция.
Искане се отнася към независим съдия, чието решение е окончателно.

A. Алгебрична нотация
ФИДЕ признава за своите турнири и мачове само един вид шахматна нотация алгебричната система и препоръчва използването на този вид шахматна нотация в шахматната литература и периодика. Бланки, в които е използвана нотация, различна от алгебричната система, не могат да бъдат използвани като доказателство в случаи, в които бланката на състезатела обикновено се използва за тази цел. Съдия, който забележи, че даден състезател използва нотация, различна от алгебричната система, трябва да предупреди състезателя за горното изискване.

Описание на алгебричната система
Д1. Всяка фигура е обозначена с първата (главна) буква от своето название.
Д2. За първа буква от названието на дадена фигура всеки състезтел може да използва първата буква на фигурата, която се използва в неговата страна. В печатните публикации се препоръчва използването на фигурини при обозвачаване на фигурите.
Заб.: В българската нотация са приети следните обозначения за отделните фигури: Ц=цар, Д=дама, Т=топ, О=офицер, К=кон.
Д3. Пешките не се обозначават посредством първата им буква, а се разпознават благодарение на отсъствието на такава буква. Напр.: e4, d4, a5.
Д4. Осемте вертикала (от ляво на дясно за белите и от дясно на ляво за черните) са обозначени със съответните малки букви: a, b, c, d, e, f, g и h.
Д5. Осемте хоризонтала (от долу на горе за белите и от горе на долу за черните) са номерирани както следва: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 и 8. Така в началната позиция белите фигури и пешки са разположени на първия и втория хоризонтал, а черните фигури и пешки на осмия и седмия хоризонтал.
Д6. Като следствие от погорните правила всяко едно от шестдесет и четирите полета на шахматната дъска неизменно се обозначава с единствена по рода си комбинация от букви и цифри.

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Д7. Всеки ход на дадена фигура се обозначава посредством а) първата буква от названието на въпросната фигура и б) полето на преместване. Между а) и б) не се поставя тире. Напр.: Oe5, Кf3, Тd1.
При ход на пешките се обозначава само полето на преместване. Напр.: е4, d5, а5.
Д8. Когато дадена фигура извършва вземане, знакът „" се вмъква между
а) първата буква от названието на въпросната фигура и
б) полето на преместване.
Напр.: Охе5, Кхf3, Тхd1.
Когато дадена пешка извършва вземане, се обозначава не само полето на преместване, но и вертикала, от който идва пешката, последван от знака „". Напр.: de5, gf3, ab5.
При вземане „ан пасан" като поле на преместване се обозначава полето, на което окончателно сe премества пешката, извършила вземането. След записа на хода се добавя „а.п." (англ. „e.p.").
Д9. Ако две еднакви фигури могат да бъдат преместени на едно и също поле, фигурата, която се премества, се обозначава както следва:
1) Ако двете фигури са разположени на един хоризонтал:
посредством
а) първата буква от названието на фигурата,
б) вертикала, от който тръгва и
в) полето на преместване.
2)Ако двете фигури са разположени на един вертикал:
посредством
а) първата буква от названието на фигурата,
б) хоризонтала, от който тръгва и
в) полето на преместване.
3) Ако фигурите са разположени на различни хоризонтали и вертикали, за предпочитане е метод (1). При вземане между б) и в) се вмъква знакът „".

Примери:

(1) От два коня на полето g1 и на полето d2 единият отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон се премества, Кgf3 или Кdf3.
(2) От два коня на полето g5 и на полето g1 единият от тях отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон се премества, К5f3 или К1f3.
(3) От два коня на полето h2 и на полето d4 единият отива на полето f3: в зависимост от това, кой кон се премества, Кhf3 или Кdf3.
Ако преместването на полето f3 става със вземане на друга фигура, предишните примери се променят с вмъкването на по един знак „":

1) Кgf3 или Кdf3,
2) К5f3 или К1f3,
3) Кhf3 или Кdf3.

Д10. Ако две пешки могат да вземат една и съща фигура или пешка на противника, пешката, която извършва вземането, се обозначава посредством:
а) буквата на вертикала, от който идва пешката,
б) знака „",
в) полето на преместване.
Пример: Ако две бели пешки се намират, съответно, на полетата с4 и е4, а на полето d5 се намира черна пешка или друга фигура, записът за хода на белите е cd или ed5, в зависимост от това, кой от двата записа е подходящ в конкретния случай.
Д11. При произвеждане на нова фигура се обозначава действителния ход на пешката, последван веднага от първата буква на новата фигура.
Напр.: d8Д, f8К, b1O, g1T.

Основни съкращения

00 рокада с топ на h1 или h8

(малка рокада)
000 рокада с топ на а1 или
топ на а8 (голяма рокада)
вземане
+ шах
++ мат
a.п. вземане „ан пасан".
Примерна партия: 1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.Kc3 Ob4 4.Od2 00 5.e4 d5 6.ed5 ed5 7.cd5 Oc3 8.Oc3 Kd5 9.Kf3 b6 10.Дb3 Kc3 11.bc3 c5 12.Oe2 cd4 13.Kd4 Te8 14.00 Kd7 15.a4 Kc5 16.Дb4 Ob7 17.a5… и т.н.
Д12. Предложение за реми се отбелязва с „=".


Правилник на шахматната игра
Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система
Швейцарска система, базирана на рейтинга