Начало Новини
Преглед Новина
ДИП - Юноши и девойки 12-18 г. - Пловдив - 2014

Заявки за участие в ДИП за юноши и девойки от 12 до 18 г. по класически, ускорен и блиц шахмат от 31 март до 8 април се подават до г-н Живко Жеков в срок до 21.03.2014 г. на ел. поща: zhivko.zhekov@gmail.com , а заявки за настаняване в Новотел - Пловдив до г-н Харалампи Ванев на моб. тел.: 0885 291 961.

Няма да се допускат за участие състезатели без подадена заявка в определения срок!

Заявките следва да се подават от шахматните клубове. Изключение се прави само за състезатели, които не членуват в никой клуб, но следва да бъдат картотекирани на място.

В заявките трябва да са посочени:
1.Трите имена на състезателя и годината на раждане (Тези състезатели, които имат международен рейтинг трябва да са изписани на латиница, както са в международната ранглиста).
2.Международните рейтинги и идентификационните номера (FIDE рейтинглиста).
3.Българските рейтинги и идентификационните номера (БФШ рейтинглиста).
4.За кой клуб се състезават (Картотека в БФШ).
5.В коя възрастова група ще се състезават (12, 14, 16, 18 г.).

Независимо от подадените заявки за участие, всеки състезател трябва да подаде анкетната си карта до 12:00 ч. в деня, обявен за начало на състезанието. В противен случай се изважда от групата и не участва в двойките за първия кръг.