Начало Новини
Преглед Новина
В А Ж Н О ! ПРОЕКТИ НА ШК КЪМ ММС-2014

За да се запознаете с Програмата за развитие на спортните клубове, утвърдена със Заповед № РД-09-74 / 28.02.2014 г. на Министъра на младежта и спорта и изтеглите формуляра за кандидатстване към нея, моля натиснете тук