ONOFFONOFF

Управителен съвет

Иван Генов (Президент), Николай Недков (Вице-президент), Бойко Бираджиев (Член), Васил Антонов (Член), Васил Тончев (Член), Георги Бедников (Член ste.vas@abv.bg), Живко Жеков (Член zhivko.zhekov@gmail.com), Николай Йорданов (Член nikopetrov@yahoo.com), Петьо Маринов (Член petyomarinov@abv.bg), Силвио Данаилов (Член), Харалампи Ванев (Член) и Янко Кесаровски (Член)

Контролен съвет

Асен Анев (Председател), Васил Тричков (Член vasil.trickov@seznam.cz), Даниела Малчева (Член), Красимир Бочев (Член bochev@yahoo.com) и Трифон Тодоров (Член)

Съдийска комисия

Живко Жеков (Председател zhivko.zhekov@gmail.com), Венета Петкова (Член veneta87@yahoo.com), Деян Димитров (Член dean_pei4ev@abv.bg), Димитър Илчев (Член chess_d@abv.bg), Георги Бедников (Член ste.vas@abv.bg), Румен Ангелов (Член rumenangelov@mail.bg) и Светла Йорданова (Член svetla_vt@yahoo.com)

Експертен съвет

Васил Илиев (Председател cska.chess@mail.bg), Велислав Куков (Член), Петър Дренчев (Член) и Светла Йорданова (Член svetla_vt@yahoo.com)

Етична комисия

Харалампи Ванев (Председател), Ангел Даулов (Член), Димитър Илчев (Член chess_d@abv.bg), Маргарита Войска (Член mvoiska@abv.bg) и Стефи Бедникова (Член)

Квалификационна комисия

Румен Ангелов (Председател rumenangelov@mail.bg), Здравко Недев (Член nedevz@gmail.com), Николай Йорданов (Член nikopetrov@yahoo.com) и Пламен Стефанов (Член pss@abv.bg)

Комисия - Борба с измамите

Веселин Пантев (Председател vpantev@gmail.com), Валери Лилов (Член), Венета Петкова (Член veneta87@yahoo.com) и Георги Бедников (Член ste.vas@abv.bg)

Комисия - Връзки с държавни и неправителствени организации

Васил Антонов (Председател), Живко Жеков (Член zhivko.zhekov@gmail.com) и Янко Кесаровски (Член)

Комисия - Детско-юношески шахмат

Васил Тончев (Председател), Венета Петкова (Член veneta87@yahoo.com), Живко Жеков (Член zhivko.zhekov@gmail.com), Маргарита Войска (Член mvoiska@abv.bg), Румяна Гочева (Член), Соня Пионова (Член) и Стефан Стойнов (Член)

Комисия - Масов спорт

Димитър Илиев (Председател mitkoiliev@gmail.com) и Ани Манева (Член)

Комисия - Медии, маркетинг и международни отношения

Бойко Бираджиев (Председател), Лейла Димитрова (Член), Николай Тодоров (Член shahklub@abv.bg), Ружка Генова (Член r_apo@abv.bg) и Тихомир Стефанов (Член)

Комисия - Проектно финансиране

Петьо Маринов (Председател petyomarinov@abv.bg), Кристиан Ласкаров (Член federation@chessbg.com) и Трифон Тодоров (Член)

Комисия - Работа с ветерани, хора в неравностойно положение и социална интеграция

Божидар Орев (Председател), Златомир Стоянов (Член), Илия Величков (Член), Пламен Рибаров (Член) и Савко Николов (Член)

Комисия - Работа с жените

Маргарита Войска (Председател mvoiska@abv.bg), Антоанета Стефанова (Член), Асения Димитрова (Член) и Светлана Генова (Член svetlanadejda@yahoo.co.uk)

Комисия - Финансова политика и материално-техническо обезпечаване

Николай Недков (Председател), Иван Генов (Член) и Петър Станчев (Член)

Комисия - Шах в училище

Радислав Атанасов (Председател baschradi@vip.bg), Красимир Станков (Член), Мария Велчева (Член), Николай Ставрев (Член) и Ружка Генова (Член r_apo@abv.bg)

Администрация

Николай Велчев (federation@chessbg.com) и Кристиан Ласкаров (federation@chessbg.com)