Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

София(05.05 - 11.05)
ДИП Ветерани мъже

РЕГЛАМЕНТ

XIV -то ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО

ЗА ВЕТЕРАНИ

София 05.05. – 11.05.2007 

1.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Турнирът се провежда с цел излъчване на шампиона на Република България по шахмат за ветерани за 2007 г. Основен организатор е БФ Шахмат.

2.СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Турнирът  се провежда по швейцарска система в 9 кръга. За направа на двойките се използва компютърна програма SWISS MANAGER . Контролата за игра е 90 минути плюс 30 секунди на всеки ход на състезател за завършване на партията. Турнирът е валиден за български и международен рейтинг /ако поне 1/3 от участниците са с международен рейтинг/. 

3.МЯСТО И ПРОГРАМА: Турнирът се провежда в град София – залата на шахматна школа на БФШ и ШК “Ивис” ” при  следната програма:

Програма:

Събота             05.05.  13.00 – Техническа конференция

                                       14.00 – 1 кръг

    Неделя              06.05 10.30 – 2 кръг

    16.30 – 3 кръг

   Понеделник      07.05. 16.30 – 4 кръг   

   Вторник        08.05.    16.30 – 5 кръг    

   Сряда   09.05. 10.30 – 6 кръг

               16.30 – 7 кръг  

   Четвъртък          10.05     16.30 – 8 кръг   

Петък     11.05 09.30 – 9 кръг  

                              13.00 – Официално закриване  

4.Участници: Право на участие имат всички  шахматисти , родени преди 1.1.1947 г. и картотекирани в БФ Шахмат.

5.КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от набраните точки. В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели:

а/ Бухолц-Медиана

б/ Бухолц

в/ По-голям брой победи

г/ Зонеборн –Бергер

6.СЪДИЙСТВО: Турнирът се ръководи от следния съдийски състав: Гл.съдия: фм. Иван Стойнов, съдия републиканска категория и зам.главен съдия   д-р Богомил Драгнев , съдия републиканска  категория.  Решенията на съдиите могат да бъдат обжалвани пред турнирен комитет в състав:

Председател: ………………………………………  и членове:1………………………………………………..

2……………………………………… и резерви 1/…………………………….. 2 ………………………………….

Контестации срещу съдийски решения се подават не по-късно от 15 минути след съдийското решение, при внесена такса за контестация в размер на 30 лв. Таксата трябва да се връчи на Председателя на турнирния комитет. Ако контестацията бъде уважена, сумата ще бъде върната веднага. Ако контестацията бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат. Решението на Турнирния комитет е окончателно. 

7.НАГРАДИ: Класиралите се на първо, второ и трето место се награждават съответно със златен, сребърен и бронзов медал. Парични награди : 1. –100.00 лв. 2.- 80.00 лв. 3- 70.00 лв. 4-50.00 лв. 5.- 40.00 лв. 6.- 30.00лв.

7-8. по 15.00 лв. Наградите не се делят и се разпределят по допълнителни показатели.  

8.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

8.1 Записването на ходовете е задължително през цялата партия

8.2 Не се прилага чл.10.2 от Правилника на шахмата

8.3 Състезателите предават на съдията оригиналните бланки, подписани от двамата състезатели след всяка партия

8.4 Забранено е да се правят анализи в игралната зала.

8.5 Състезателите, които са завършили своите партии се считат за зрители, и не им се разрешава да останат в игралното поле.

8.6 Използването на мобилни телефони в игралната зала и по време на партиите е забранено. Нарушаването на това правило ще бъде наказвано съгласно чл.13.4 от Правилника на шахмата и води до загуба на партията от състезателя.

8.7 По време на партията състезателят може да разговаря само със съдията или с противника, доколкото е разрешено от Правилника на шахмата.

8.8 Правилникът на ФИДЕ за шахматна игра е  на разположение на състезателите.

8.11 Медицинско обслужване по време на състезанието е осигурено.

Всички участници са запознати с регламента на състезанието на техническата конференция и се задължават да го спазват.

Главен съдия:       
ф.м. Иван Стойнов /ш.с.р.к./ ………………………………..   тел. 0888 922073        

Зам.главен съдия.:

Д-р Богомил Драгнев /ш.с.р.к./ ……………………………….         дом. тел. 588862 

Председател на Турнирен комитет:…………………………