Търсене: 


Преглед на новина


Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
За работата на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат
през първите четири месеца на 2005 г. след общото събрание
Един от основните принципи на демокрацията е периодичната отчетност 
на избраните ръководни органи пред тези, които са ги избрали, за да 
може те да контролират тяхната дейност. По стара традиция, този първи 
отчет се прави след стоте дни на управлението. Защо след сто дни? 
Това е толкова кратко време, че е невъзможно да бъдат постигнати 
някакви резултати. В същото време 100 дни са достатъчни новоизбраното 
ръководство да представи своите програмни документи, да заяви 
намеренията си и да покаже недвусмислено как и с какви средства смята 
да управлява. 
Основните принципи на нашето управление, на избрания на 21 януари 2005 г. 
Управителен съвет са демократичност, прозрачност и законност. Верни на 
тях, е и тази равносметка на първите четири месеца от нашето управление.
Какво е направено за изминалите дни?
1. Променена е организацията на работата - актуализирахме 
програмата за действие и създадохме необходимите предпоставки за нейното 
реализиране.  Към Управителния съвет на БФ Шахмат бяха изградени 
8 комисии, които като негови помощни органи трябва да генерират идеи, да 
обсъждат проблемите и да предлагат варианти за тяхното решаване. Цялата 
дейност на УС на БФШ е прозрачна – дневният ред на заседанията се обявява 
седмица по рано, взетите решения се публикуват на страницата на федерацията.
Тяхното изпълнение може да се следи от всички. Това повишава много 
активността и отговорността на отделните членове на Управителния съвет. 
Проблемите, които съвсем не са малко, могат да бъдат решени само с усилията 
на всички. Променена е и организацията на работата на щатните служители. 
Управителният съвет на БФ Шахмат е наясно с проблемите които трябва да решава 
и трудностите, които трябва да преодолее за да постигне желаните резултати, 
за да преодолее тежкото наследство.
2. В резултат на проведения настоятелен диалог с представители на 
Министерството на младежта и спорта, субсидията за шахматните клубове за 
2005 г. беше увеличена с 32 % и от 70 хил. лв вече е 92 400 лв. Това е 
изключително постижение. То дава възможност клубовете, които работят и имат 
резултати, да получат по-добро финансиране.
3. Само 10 дни след Общото събрание беше отворен шах дом “Г.Гешев”, 
който в продължение на 3 години стоя с катинар на вратата и три пъти беше 
ограбван. Приключиха всички съдебни дела. Къщата изцяло вече е собственост 
на федерацията. Започна процедурата по нейната реконструкция и модернизация. 
Имаме всички основания да се надяваме, че през следващата 2006 г. София ще 
има съвременно, модерно и многофункционално шахматно съоръжение.
4. Проведени са десетки разговори с Областни управители и кметове на 
Общини за търсене на съдействие и подпомагане дейността на местните шахматни 
клубове. Смятам, че това е главният и основен път за стабилизиране на клубовете. 
БФ Шахмат не е в състояние да реши проблемите им, но всяка община може да 
подпомогне своите клубове. Първите резултати са повече от обнадеждаващи (Плевен, 
Разград, Силистра, Враца, Сливен, Перник, В.Търново, Айтос, Болярово, Дупница, 
Бобов дол и др.)
В същото време от коренно преосмисляне и активен диалог се нуждаят 
взаимоотношенията между шахматните клубове и Ръководството на БФШ в лицето на 
Управителния съвет и щатните служители. Трябва да бъде ясно на всички, че ние 
не сме противници, а партньори при решаване проблемите на българския шахмат. 
Трябва да действаме заедно, в едно направление, да бием в една точка. Докато 
това не се разбере от всички няма да имаме успех. Дейността на Управителния 
съвет трябва да бъде съобразена с нуждите и потребностите на шахматното 
движение, на шахматните клубове.
5. Беше актуализиран вътрешния календар и се пристъпи незабавно към 
провеждане на държавните индивидуални първенства. До сега са проведени 30 
шампионата, които преминаха на добро ниво. За тяхното провеждане ние потърсихме 
активната помощ и съдействие на шахматните клубове – домакини на проявите и 
областните и общинските администрации. В резултат на това получихме и не малка 
финансова помощ. Разходите за хотел и храна на Държавното индивидуално първенство 
за жени във В.Търново бяха поети от Областния управител, а на Държавното 
индивидуално първенство за мъже в Плевен – от кметската администрация. За нито 
едно от състезанията не е плащан наем зала. Редица клубове поеха част от разходите 
на съдиите и лекарите.
6. Предприехме конкретни стъпки за задоволяване нуждите на клубовете с 
материална база – шахове, часовници, демонстрационни табла и всичко необходимо за 
шахматна дейност. За целта постигнахме договореност с Шахматния съюз на Сърбия и 
Черна гора и вече внесохме първите количества от Белград. За съжаление шахматните 
ни клубове отново проявяват учудваща пасивност и не се възползват от предоставената 
им възможност да се оборудват с нов и съвременен шахматен инвентар. А нали 
увеличението на субсидиите им е точно за това. Насила нищо не може да се направи, 
но срещу инерцията в мисленето и действията, трябва да се борим.
След серия от разговори, започна производството на първия български електронен 
шахматен часовник. Той е дело на колектива “Кварта” от Велико Търново с ръководител 
инж. Тихомир Манев. Първите количества вече са в шахматните клубове. Официалната 
промоция на часовника стана на държавното индивидуално първенство за жени. Оценката 
за неговите качества може само да ни радва. Той по нищо не отстъпва на западните, 
а цената му е приблизително два пъти по-малка. Няма съмнение, че много скоро 
проблемът с шахматните часовници ще бъде решен окончателно. До броени дни във 
В.Търново ще започне производството и на нови български шахове, тип “Стаунтон” от 
дърво. За нуждите на федерацията и съдийската комисия е закупен нов лаптоп.
7. Едно от направленията, в които е свършена най-много работа е активизиране 
на шахмата сред учащите се. В съответствие с обявената от ФИДЕ Година на шахмата в 
училище, УС на БФШ прие мероприятия за масовизиране и популяризиране на шахмата в 
училище. В резултат на тяхното изпълнение в София се проведе голямо съвещание с 
участието на всички клубове работещи с подрастващите. Организираха се редица 
интересни прояви. Изпратихме писмо до всички кметове на общини, с което ги 
информирахме за инициативата на ФИДЕ и Мероприятията на БФШ. Някои от тях се отзоваха 
положително – София, Добрич, Перник, Сливен, Козлодуй, Елхово…
Разработихме проект “Да научим децата да мислят”, който предвижда разкриването на 
шахматни клубове в 10 столични училища и оборудването им с най-необходимите пособия 
и литература. Проектът е утвърден от Общинския съвет на Столична община, отпуснати 
са първите 6 000(шест хиляди) лева и от септември започва неговото реализиране. 
В резултат на проведените разговори и постигнатите договорености с кметската 
администрация на София, от новата учебна година към Центровете за работа с деца в 
Столицата ще бъдат разкрити шахматни школи. Това несъмнено ще даде тласък на 
развитието и популяризирането на шахмата сред учащите се. 
До края на годината в София ще бъдат проведени: столично индивидуално първенство 
за средношколци, отборно първенство между столичните училища и национална ученическа 
средношколска Олимпиада. Освен в София много добре е организирана работата с учащите 
се и в Плевен, Бургас, Варна, Сливен, Севлиево, Разград, Русе…И в това направление 
връзката между федерацията и шахматните клубове в страната не е добра. Клубовете се 
мъчат да провеждат някаква дейност, без за това да търсят помощта на федерацията 
(с годините те са загубили вярата, че може да им се помогне с нещо и не смятат за 
необходимо вече да я информират).Това не е нормално. Връзката между федерацията и 
клубовете трябва да бъде непрекъсната и действена. В противен случай тя ще се изолираме 
от тях, ще се изолира от проблемите. И резонно изниква въпроса – тогава за какво е 
Управителният съвет? Какъв е смисълът от неговата дейност?В изпълнение на приетите 
Мероприятия е възстановено списание “Шах в училище”, от което вече излязоха два броя. 
До края на годината ще бъдат отпечатани 6 броя. Поставената задача - да осигурим минимум 
1000 абонамента обаче не е изпълнена. Това поставя под съмнение ефективността от 
издаването на списанието. Целта е то да стигне до максимален брой от занимаващите се 
с шахмат млади таланти, до техните родители и треньори. Да стане тяхна трибуна, на която 
да поставят интересуващите ги въпроси и да получават компетентни отговори. Да споделят 
своя опит. На този етап не може да бъдем доволни от постигнатото. 
8. В резултат на конкретна и последователна работа е възстановена и Националната 
детско – юношеска школа.. Тя стартира на 26 юни 2005 г. в Националния детски комплекс 
в Равда. Ползата от нея е безспорна. Няма да бъде далеч денят, когато ще се радваме 
на резултатите от дейността й.
9. Взаимоотношенията с националните състезатели са поставени на принципна основа. 
Всички проявиха разбиране, което е предпоставка за нормална бъдеща работа. Коригиран е 
един съществен пропуск в работата на министерството на младежта и спорта, за осигуряване 
на необходимите средства за подготовката на световната шампионка Антоанета Стефанова, 
за успешна защита на титлата й. Осигурени са средства (извън бюджета на федерацията) 
за провеждане на лагер – сбор на националните отбори преди Европейското отборно 
първенство в Гьотеборг и за контролна среща с отборите на Турция на 10 дъски.
10. Повече от обнадеждаващи са и постигнатите резултати в международната 
дейност. През април проведохме работна среща с ръководството на шахматния съюз на 
Сърбия и Черна гора в Белград, на която обсъдихме въпроси за бъдещето ни сътрудничество 
и създаването на Балкански шахматен съюз. До края на годината такива срещи ще бъдат 
организирани и с ръководствата на другите балкански федерации. Благодарение активната 
дейност на зам.председателя на УС на БФШ г-н С.Данаилов в София бе организиран и 
проведен най-големия турнир за годината в Света. Нашата Столица бе домакин и на първата 
международна детска среща между отборите на България и Англия. Тя стана възможна 
благодарение усилията на г-н Р.Атанасов. 
Това са някои от основните резултати постигнати през този кратък период от време. 
Те са обнадеждаващи. Но предстои много работа. Упорита работа. Главното сега е да се 
промени мисленето у шахматните кадри. Да разберат те, че успехите няма да дойдат ако 
те не се хванат активно да преодоляват проблемите. Ако не си помогнем сами, няма кой 
да дойде да ни помогне. За да бъдат постигнати добри резултати, не трябва да се търсят 
никакви оправдания. Трудности има, при това големи, някои от които непреодолими на пръв 
поглед. Но това не дава основание на никого да се предава, да прекланя глава пред тях. 
Стефан Сергиев 
Председател на БФ Шахмат

Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
10.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
15.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
02.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
14.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
14.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
09.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
27.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Иван Чепаринов в Памплона
22.12.2005
От 23-ти до 29-ти декември гм Иван Чепаринов участва в кръгов турнир от 16-та категория в исапнския град Памплона.
Официален сайт
Кирил Георгиев на Европейското първенство по ускорен шах
17.12.2006
На 17-ти и 18-ти декември в град Варшава (Полша) се проведе Европейското първенство по ускорен шах. Участваха 411 състезатели между които 37 GM и 52 IM. Наш представител бе гм Кирил Георгиев.
Официален сайт
Почина дългогодишният шахматен деятел Стойко Стойков
17.12.2005
След дълго и тежко боледуване на 17 декември в София почина дългогодишният шахматен деятел Стойко Стойков. Той бе основател и дългогодишен ръководител на ШК Хемус, от който започнаха своя път редица изявени състезатели - гм Силвия Алексиева, мс Калин Каракехайов, мс Кирил Бадев и други. Поклонението се състоя на 18 декември в 14 ч. на софийските централни гробища.
Поклон пред паметта му!
4-ти Мемориал Йордан Григоров
10.12.2005
На 10-ти и 11-ти декември в София се проведе 4-ти Мемориал Григоров. Участваха 78 състезатели, между които 3 GM и 4 IM.
Подробна информация
Световна купа в Ханти Мансийск
22.11.2005
От 26-ти ноември до 17-ти декември в Ханти Мансийск (Русия) се провежда турнир за Световната купа. 128 елитни шахматисти по системата на елиминиране ще си оспорват високото отличие. Наши представители в това престижно състезание са световната шампионка Антоанета Стефанова и държавният шампион Иван Чепаринов.
Антоанета отпадна в първия кръг след загуба срещу Иван Соколов (Холандия). Иван преодоля с лекота в първия кръг белорусина Федоров, във втория победи убедително поставения под #1 в схемата гросмайстор Иванчук (Украйна), но загуби нещастно мача от третия кръг срещу Магнус Карлсен (Норвегия) и отпадна от борбата за Световната купа.
Официален сайт
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 9

Брой 10/11

Брой 12


Шах в училище

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Връзка с нас
© 2001-2004 ChessBG.com, Всички права запазени