Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
14.04.2005
ПРОТОКОЛ N 3 на Заседание на УС на БФШ
13.00ч. 13.04.2005 г. ШД “Г.Гешев”
Днес, на 13.04.2005 г. от 13.00 ч. в Шахматен дом “Георги Гешев” 
се проведе Заседание на Управителния съвет на БФШ. 
Присъстваха: Стефан Сергиев, Атанас Колев, Румен Раев, Живко Жеков, 
Здравко Недев, Ивелин Николов, Петьо Маринов, Радислав Атанасов, 
Огнян Тодоров, Тодор Галунов, Атанас Куртенков, Коста Ангелов, 
Николай Велчев и Кристиан Ласкаров. 
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на състава и регламента на 54-то ДИП – Жени финал 
и 69-то ДИП – Мъже финал.
2. Утвърждаване на Ръководител на Националната детско – юношеска 
школа по шахмат.
3. Приемане на новата Система от показатели за оценяване спортната 
дейност на шахматните клубове за разпределение на средствата от ММС.
4. Приемане на Единната републиканска спортна класификация (ЕРСС).
5. Приемане на Бюджета на БФШ за 2005 г.
6. Разни.
По въпросите от дневния ред бяха взети следните
РЕШЕНИЯ:
По т.1 Утвърждаване съставите и регламентите на 54-то Държавно 
индивидуално първенство за жени и 69-то Държавно индивидуално 
първенство за мъже.
Докл. Н.Велчев
1. Утвърждава следния състав на 54-то Държавното индивидуално 
първенство за жени: 
1. Маргарита Войска 
2. Емилия Джингарова 
3. Павлина Чилингирова 
4. Мария Велчева 
5. Любка Генова
6. Светла Йорданова 
7. Стефка Савова 
8. Елица Раева 
9. Милена Стефанова 
10.Петранка Драганова
11.Емилия Златанова 
12.Звезделина Бонева. 
Първенството да се проведе от 5 до 15 май 2005 г. в гр. В. Търново.
2. Определя общ награден фонд на първенството в размер на 
4 000 (четири) хиляди лв.
3. Потвърждава решението на Съдийската комисия главен съдия на 
първенството да бъде Тончо Демирев – съдия международна категория 
и съдия Стефан Стефанов – съдия републиканска категория.
4. Утвърждава следния състав на 69-то Държавното индивидуално 
първенство за мъже: 
1. Иван Чепаринов 
2. Борис Чаталбашев 
3. Юлиян Радулски 
4. Васил Спасов
5. Деян Божков 
6. Николай Нинов 
7. Владимир Петков 
8. Красимир Русев 
9. Спас Кожухаров 
10.Димитър Дочев 
11.Григор Григоров 
12.Ростислав Раев 
13.Валентин Йотов 
14.Сашо Николов 
Резерва: Валентин Панбукчиян. 
Първенството да се проведе от 23 май до 3 юни 2005 г. в гр. Плевен.
5. Определя общ награден фонд на първенството в размер на 
6 000 (шест) хиляди лв.
По т. 2 Утвърждаване на ръководител на Националната
детско - юношеска школа по шахмат.
Докл. К.Ангелов и Н.Велчев
1. Отлага вземането на решение за ръководител на Националната 
детско-юношеска школа за следващото заседание, тъй като документите 
на втория кандидат не са разгледани от Експертния съвет.
2. В срок до 30 април т.г. двамата кандидати да представят 
допълнително организационно-технически, методически и финансов 
план за работата на школата до края на 2005 г.
По т. 3 Промени в Системата от показатели за оценяване спортната 
дейност на шахматните клубове за разпределяне на средствата от ММС.    
Докл. К.Ангелов
1. Приема промени в системата от показатели за оценяване спортната дейност 
на шахматните клубове за разпределяне средствата от ММС както следва:
- Отпада изискването по чл. 3.1 от ОККПОДШК за ограничаване до 5 
индивидуални класирания;
- Отпада ограничението за точкуване на участие само в едно отборно 
състезание;
- Държавните индивидуални първенства и Националните купи за момчета и 
момичета до 8 г. да бъдат включени в системата за точкуване от 2006 г. 
по таблицата за деца до 10 и 12 г.
- Държавното индивидуално първенство за ветерани да бъде включено в 
системата за точкуване от 2006 г. по таблицата за Национални турнири и купи.
- Преотстъпените състезатели в отборните първенства да носят точки само за 
клуба, който са представяли;
- Да се допълни пропуска в таблица 1А за младежи и девойки до 20 г.
2. Системата от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните 
клубове за разпределяне средствата от ММС с направените промени да бъде 
публикувана на интернет страницата на БФ Шахмат и в сп. “Шахматна мисъл”.
По т. 4 Приемане на Единните републикански спортни стандарти /ЕРСС/ 
по шахмат за периода 2005 – 2008 г.					 
Докл. Н.Велчев и М.Петров
1. Приема Единните републикански спортни стандарти /ЕРСС/ за периода 
2005 – 2008
2. Единните републикански спортни стандарти /ЕРСС/ за шахмат за периода 
2005 – 2008 г. да бъдат публикувани на интернет страницата на БФ Шахмат 
и на страниците на сп. “Шахматна мисъл”.
По т. 5 Проект на Бюджет на БФ Шахмат за 2005 г.
Докл. Н.Велчев
1. Предложеният проект на Бюджет на Българската федерация по шахмат за 
2005 г. да бъде детайлизиран по пера, за да е видно как са получени крайните 
суми и внесен за утвърждаване на следващото заседание на УС на БФ Шахмат.
2. Във връзка с предоставени допълнително документи от Камен Тошков, които 
досега не са били известни на членовете на УС на БФШ, да се направи цялостна 
финансова ревизия на федерацията за 2003 и 2004 г.
3. Приемането на финансовия отчет за изразходваните средства през 2004 г. да 
стане след приключване на финансовата ревизия.
По т. 6 Разни
- Участие на юношески отбор на България на детската олимпиада в Нови Сад.
Докл. Р.Атанасов
1. В детската олимпиада в Нови Сад от 24 юни т.г. да участва отбор на 
България в състав: 
Ивайло Енчев (Рз), Мариян Бойчев (Рс) и Милена Стефанова (Вр).
2. Определя за водач – треньор мс Радислав Атанасов.
- Оказване финансова помощ на мм Саркиз Бохосян.
Докл. Ст.Сергиев
3. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 300 (триста) лева на 
тежко болния бивш републикански шампион мм Саркиз Бохосян.
- Определяне участниците в Световните и Европейските индивидуални 
първенства по шахмат за юноши и девойки до 10, 12, 14, 16, 18, и 20 години.
Докл. Ив.Николов и Т.Галунов
4. Възлага на Николай Велчев в срок до 15 май т.г. да събере необходимата 
информация от шахматните клубове за участието на държавните шампиони и 
вицешампионите за 2005 г. в различните възрастови групи на Световните 
първенства в Белфор (Фр) и Херцег Нови (С и ЧГ) и докладва на следващото 
заседание на УС на БФ Шахмат.
14.04.2005 г.
София

Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
14.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
09.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
27.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Европейското отборно първенство в Гьотеборг (Швеция)
25.07.2005
От 29-ти юли до 8-ми август в Гьотеборг (Швеция) се проведе Европейското отборно първенство. Отборът на мъжете се класира с 17,5 т. на 35-то място, а отборът на жените с 21 т. - на 4 място. Нашите отбори бяха в следните състави с личен резултат както следва:
мъже:
гм Кирил Георгиев - 6 т.
гм Иван Чепаринов - 4,5 т.
гм Васил Спасов - 4 т.
мм Деян Божков - 2 т.
мм Красимир Русев - 1 т.
селекционер - гм Кирил Георгиев
жени:
гм Антоанета Стефанова - 5,5 т.
гм Маргарита Войска - 4,5 т.
гм Мария Велчева - 3 т.
гм Емилия Джингарова - 6,5 т.
мм Любка Генова - 1,5 т.
селекционер - гм Атанас Колев.
Официален сайт

Световно първенство за юноши и девойки
18.07.2005
От 19-ти до 28-ми юли в Белфор (Франция) се проведе Световното първенство за юноши и девойки. Сребърен медал при момчетата до 14г. спечели Мариан Бойчев. Другите представители в отделните възрастови групи се класираха както следва:
Момчета:
до 10 г. - Александър Монев - 34
до 12 г. - Росен Тодоров - 61
до 16 г. - Ивайло Енчев - 42
до 18 г. - Григор Григоров - 27
Момичета:
до 10 г. - Александра Иванова - 53 и Цвета Галунова - 31
до 12 г. - Сандра Трифонова - 20
до 14 г. - Дарена Сиркова - 73
до 16 г. - Милена Стефанова - 18
до 18 г. - Елица Раева - 12
Официален сайт
На вниманието на кандидат-организаторите на състезания от Вътрешния календар за 2006г.
15.07.2005
Всички шахматни клубове, желаещи да организират състезания от Държавния спортен календар на Българската федерация по шахмат за 2006 г. следва да направят писмена заявка в срок до 30 СЕПТЕМВРИ 2005г., в която да посочат ясно:
Подробности
Приятелска среща България - Турция
18.07.2005
На 20-ти и 21-ви юли в Свиленград се проведе приятелска среща между мъжките и женските национални отбори на България и Турция, като етап от подготовката на двата състава за Европейското отборно първенство в Гьотеборг (29.07.-08.08.2005).
Първият кръг се наложихме с 5:4, а във втория увеличихме раликата - 6:3.
Партиите можеха да бъдат наблюдавани на живо тук.
Подробности
Първият български електронен часовник
27.04.2005
Първият български електронен часовник е вече реалност! Той е изобретен от инж. Т. Манев от Велико Търново. Първото му практическо изпитание бе на ДИП за жени (5 - 15 май 2005г.).
Цента на часовника е 85 лв.
За информация и заявки на тел: 0886 495921
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 3

Брой 4

Брой 5


Шах в училище

Брой 1

Брой 2
Връзка с нас
© 2001-2004 ChessBG.com, Всички права запазени