Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
09.03.2005
ПРОТОКОЛ N 2 на Заседание на УС на БФШ
13.30ч. 07.03.2005 г. ММС
Днес, на 07.03.2005 г.  от 13.30 ч. в ММС – Заседателна зала 
се проведе  Заседание на Управителния съвет на БФШ. 
Присъстваха: Стефан Сергиев, Атанас Колев, Румен Раев, Петьо Маринов, 
Радислав Атанасов, Огнян Тодоров, Тодор Галунов, Атанас Куртенков, 
Коста Ангелов,  Иван Гущеров, Николай Велчев и Кристиан Ласкаров. 
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на основните параметри на бюджета на БФШ за 2005 г.
Докладва: Николай Велчев
2. Обявяване на конкурс за ръководител на “Национална 
детско – юношеска шахматна школа” към БФШ.
Докладва: Николай Велчев
3.Организиране на мероприятия от УС на БФШ за отбелязване на 2005 г. 
като година на “Шахматът в училище”.
Докладва: Радислав Атанасов
4. Разни:
4.1 Допълнения в състава на комисии към УС на БФШ.
Докладва: Радислав Атанасов
4.2 Приемане на нови членове на БФШ.
Докладва: Кристиан Ласкаров
4.3 Приемане на Списък на спортните клубове от БФ Шахмат 
с разпределение на средствата от ММС за дейност през 2005 г.
Докладва: Николай Велчев
По въпросите от дневния ред бяха взети следните
РЕШЕНИЯ:
По т.1:
1.1 Възлага на Изпълнителния директор Николай Велчев да влезе в
контакт с М-Тел за възможност разкриването на щандове за шахматна 
литература и аксесоари по време на Шахматния турнир “М-Тел Мастърс”. 
Срок: 31.03.2005г.
1.2 Да се влезе в контакт с Министерството на транспорта и съобщенията 
за изработване на първодневен плик и печат във връзка с Шахматния 
турнир “М-Тел Мастърс”. 
Срок: 31.03.2005г.
1.3 Възлага на Председателя Стефан Сергиев да информира писмено 
предишното ръководство на БФШ за дълговете, оставени от него през 
мандата му, на база на наличните финансови документи.
1.4 Възлага на членовете на УС да обсъдят основните параметри на 
проекта за бюджет на БФШ за 2005 г. и дадат своите предложения до 
следващото заседание на УС, когато ще бъде приет анализа за 
изпълнението на бюджета за 2004 г. и бюджета за 2005 г. 
По т.2:
2.1 Приема предложения текст за обява за конкурс за ръководител на 
Детско – юношеска школа по шахмат. Същият да се публикува на 
интернет-страницата на БФШ.
По т.3:
3.1 Приема предложения проект за мероприятия на УС на БФШ за 
отбелязване на 2005 г. като година на шахматът в училищата.
3.2 Да се разработят и предложат проекти за развитие на шахмата в 
училищата на Министерството на образованието и науката и Министерството 
на младежта и спорта. 
Отговорник: Николай Велчев
3.3  БФШ да влезе в контакт с “Егмонт България” за възстановяване на 
сътрудничеството между двете организации. 
Отговорник: Николай Велчев
3.4  Да се разработи план за организирането и провеждането на празника на 
Деня на детето – 1 юни на територията на шахматните клубове в страната. 
Отговорници: Радислав Атанасов и Коста Ангелов. 
Срок: 15 април 2005 г.
По т.4:
4.1 Да се допълнят с нови членове следните комисии към УС на БФШ:
- Комисия “Шахмат в училище” – Лейла Димитрова и Симеон Стоичков;
- Дисциплинарна комисия – Живко Жеков;
- Комисия “Работа с шахматистите с увреждания” – Надежда Кузерманова.
4.2 Приема за член на БФШ Фондация “Арт спорт талант” гр. София 
с председател Симеон Стоичков. Отлага приемането за член на БФШ на 
Общински работнически спортен клуб гр. Пазарджик до изясняване статута 
на клуба. Да се влезе в контакт с председателя на клуба до получаване 
на необходимата документация.
4.3 Приема Списък на спортните клубове от БФ Шахмат с разпределение на 
средствата от ММС за дейност през 2005 г.
Следващото заседание на УС на БФШ ще се проведе на 
15 април 2005 г. от 13.00 ч. в Шахматен дом “Георги Гешев”.  
08.03.2005 г.
София

Управителен съвет

Дневен ред за заседанието на УС на 28.09.05
28.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
14.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
14.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
27.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Опен Варна
07.09.2005
От 7-ми до 15-ти септември в гр. Варна се провежда открит международен турнир. Участват 36 състезатели между които 3 GM и 5 IM.
Подробна информация
Европейското отборно първенство в Гьотеборг (Швеция)
25.07.2005
От 29-ти юли до 8-ми август в Гьотеборг (Швеция) се проведе Европейското отборно първенство. Отборът на мъжете се класира с 17,5 т. на 35-то място, а отборът на жените с 21 т. - на 4 място. Нашите отбори бяха в следните състави с личен резултат както следва:
мъже:
гм Кирил Георгиев - 6 т.
гм Иван Чепаринов - 4,5 т.
гм Васил Спасов - 4 т.
мм Деян Божков - 2 т.
мм Красимир Русев - 1 т.
селекционер - гм Кирил Георгиев
жени:
гм Антоанета Стефанова - 5,5 т.
гм Маргарита Войска - 4,5 т.
гм Мария Велчева - 3 т.
гм Емилия Джингарова - 6,5 т.
мм Любка Генова - 1,5 т.
селекционер - гм Атанас Колев.
Официален сайт

Световно първенство за юноши и девойки
18.07.2005
От 19-ти до 28-ми юли в Белфор (Франция) се проведе Световното първенство за юноши и девойки. Сребърен медал при момчетата до 14г. спечели Мариан Бойчев. Другите представители в отделните възрастови групи се класираха както следва:
Момчета:
до 10 г. - Александър Монев - 34
до 12 г. - Росен Тодоров - 61
до 16 г. - Ивайло Енчев - 42
до 18 г. - Григор Григоров - 27
Момичета:
до 10 г. - Александра Иванова - 53 и Цвета Галунова - 31
до 12 г. - Сандра Трифонова - 20
до 14 г. - Дарена Сиркова - 73
до 16 г. - Милена Стефанова - 18
до 18 г. - Елица Раева - 12
Официален сайт
Българска група в Истанбул
23.08.2005
От 23-ти август до 1-ви септември в Истанбул се провежда силен опен с участието на 20 GM и 18 IM. Нашите преставители са П. Генов, Д. Божков, Е. Янев, Д. Мархолев, К. Русев, М. Василев, Ж. Братанов, С. Кожухаров, К. Каракехайов, П. Дренчев, П. Младенов, М. Стойнев, Н. Милчев, П. Арнаудов, Н. Йорданов, Л. Генова, С. Бедникова и И. Виденова.
Официален сайт
На вниманието на кандидат-организаторите на състезания от Вътрешния календар за 2006г.
15.07.2005
Всички шахматни клубове, желаещи да организират състезания от Държавния спортен календар на Българската федерация по шахмат за 2006 г. следва да направят писмена заявка в срок до 30 СЕПТЕМВРИ 2005г., в която да посочат ясно:
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 4

Брой 5

Брой 6


Шах в училище

Брой 1

Брой 2
Връзка с нас
© 2001-2004 ChessBG.com, Всички права запазени