Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.08.08 г.
21.08.2008
 
 
 

              

ПРОТОКОЛ N 6 

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

__________________________________________________________

21.08.2008 г.  10:00 ч.  Зала 404 – IV етаж – Позитано N 20  София

      Днес, на 21.08.2008 г. в зала N 404 на IV етаж на ул. "Позитано" N 20 София се проведе Заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на УС - Стефан Сергиев, Пламен Моллов, Огнян Тодоров, Георги Живков, Венцислав Инкьов и Трифон Тодоров, Председателя на Съдийската комисия към УС - Здравко Недев и членовете Румен Ангелов, Емил Бенлиев, Ружка Генова, Светла Йорданова и Димитър Илчев, Председателя на Експертния съвет към УС - Коста Ангелов, Николай Велчев, Кристиан Ласкаров и Иван Стойнов. По време на заседанието се подържаше телефонна връзка с Маргарита Войска.

 

      Заседанието протече при следния 

           дневен ред: 

      1.1.Информация за работата на българските съдии в периода 2005 - 2008 година.

      1.2.Мероприятия за повишаване квалификацията на българските съдии.

           Докладва: Здр.Недев

      (По тази точка от дневния ред присъстват и членове на ръководството на Съдийската комисия)

      2.Информация за проведените Държавни отборни първенства за юноши и девойки младша и старша възраст.

           Докладва: Ив.Стойнов

      3.Информация за проведената двустранна среща между състави на националните отбори за жени на България и Румъния.

                Докладва: Н.Велчев

      4.Утвърждаване на датите и регламента на верига от турнири “M-tel Masters Junior 2008-2009" за момчета и момичета до 14 години.

           Докладва: Н.Велчев

  5.Разни:

     5.1.По подготовката на Държавните индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за мъже и жени във Видин.

           Докладва: Г.Живков

      5.2.По предложение на Експертния съвет за промяна на възрастовите групи на Държавните отборни първенства за юноши и девойки.

                Докладва: К.Ангелов 

  и бяха взети следните 

        

 

             РЕШЕНИЯ: 

По т.1:

      1.1.Приема информацията на Здравко Недев за работата на българските съдии и проведените мероприятия за повишаване на тяхната квалификация в периода 2005 - 2008 година с направените корекции, допълнения и забележки. 

      1.2.До 10 декември 2008 година да бъде проведена среща на ръководството на Българската федерация по шахмат с членовете на Републиканската спортно - съдийска комисия във връзка с подобряването на работата на съдиите в състезанията от спортния календар на федерацията. 

      1.3.Възлага на Здравко Недев за следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да предложи съдийски състав за Държавните отборни първенства за мъже и жени "А" и "Б" групи от 1 до 7 октомври в Боровец и за Държавните индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за мъже и жени от 23 до 26 октомври във Видин. 

По т.2:

      2.Приема информациите на Йордан Стойнов и Иван Стойнов и дава много добра оценка за провеждането на Държавните отборни първенства за юноши и девойки младша и старша възраст в Плевен и Боровец.  

По т.3:

      3.1.Приема информацията на Николай Велчев за проведената двустранна среща между състави на националните отбори за жени на България и Румъния от 1 до 4 август 2008 в Козлодуй. 

      3.2.Изказва благодарност на Иван Генов - Изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" и Светла Генова - Директор на шахматното състезание за оказаната помощ и съдействие при подготовката и провеждането на срещата. 

По т.4:

      4.1.Утвърждава датите и регламента на верига от турнири “M-tel Masters Junior 2008-2009" както следва: 8 ноември 2008 г. - Благоевград, 20 декември 2008 г. - Ямбол, 28 февруари 2009 г. - Силистра, 12 април 2009 г. - Ловеч и 16 май 2009 г. - София.  

      4.2.Регламентът да бъде публикуван на интернет страницата на Българската федерация по шахмат.

      Срок: 25.08.2008 г. 

По т.5:

          5.1.Приема устната информация на Георги Живков за подготовката на Държавните индивидуални първенства по ускорен шахмат и блиц за мъже и жени от 23 до 26 октомври във Видин. 
   

     5.2.Възлага на Коста Ангелов за следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да предложи писмено становище на Експертния съвет във връзка с предложението за промяна на възрастовите групи на Държавните отборни първенства за юноши и девойки. 

      5.3.Подновява членството на Спортен клуб по шахмат "Хармония" - град Шабла с председател Христо Жечев Христов. 

      5.4.Възлага на Венцислав Инкьов да актуализира на интернет страницата на федерацията условията на състезанията от спортния календар на Българската федерация по шахмат за 2008 година. 
 

21.08.2008 г.

София


Управителен съвет

Дневен ред за заседанието на УС на 19.09.08 г.
19.09.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.07.08 г.
10.07.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
05.06.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2008
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2008
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2008
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2008 - 2010 г.
26.01.2008
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
18.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Писмо на д-р Сергиев до ФИДЕ
30.09.2008
До

Г-н Кирсан Илюмжинов

Президент

на Международната федерация по шахмат (FIDE)
Подробности
Киприян Бербатов е европейски шампион!
15.09.2008
От 15-ти до 24-ти септември в Херцег Нови, Черна гора се проведоха Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки. Голям успех постигна нашата млада надежда Киприян Бербатов спечелвайки титлата при дванадесетгодишните!
Водач на нашата делегация бе Трифон Трифонов, а треньор гм Петър Великов.
Натиснете тук
за да видите пълните резултати на всички наши представители.

Финалът на Големия шлем
01.09.2008
От 2-ри до 15-ти септември в Билбао, Испания се проведе финалният турнир на Големия шлем. Участваха: Веселин Топалов, Василий Иванчук, Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Магнус Карлсен и Теймур Раджабов. Те играха по 2 партии помежду си по експериментален атрактивен регламент - 3 т. се даваха за победа и 1 т. за реми.
Убедителна победа постигна гм Веселин Топалов. Честито Веско!
Официален сайт

М-Тел Мастърс Джуниър 2008-2009
25.08.2008
Каиса чес мениджмънт и Българска федерация по шахмат организират верига от турнири “M-tel Masters Junior 2008-2009” за момичета и момчета ненавършили 14 години към датата на съответния турнир. Ще бъдат проведени 5 турнира - 4 в различни градове на страната и един заключителен в София. Победителите във всеки един от турнирите ще получат Купа, лаптоп и правото да участват в кръговия финален турнир в София по време на V-я супер турнир M-tel Masters през май 2009 г. в София.
Подробности
Почина гросмайстор Нино Киров
25.09.2008
Ръководството на Българската федерация по шахмат с дълбока скръб съобщава, че на 25 септември на 63 годишна възраст почина гросмайстор Нино Киров.
Поклонението пред тленните останки на Нино Киров ще бъде на 27 септември (събота) от 14,45 ч. в храм „Св. Покров Богородичен” (зад хотел „Родина” в София), а погребението след това на Боянските гробища.

Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 3 и 4

Брой 5 и 6

Брой 1


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Връзка с нас
© 2001-2008 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix