Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
05.06.2008ПРОТОКОЛ N 4

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

________________________________________________________

05.06.2008 г. 10:00 ч. Заседателна зала I етаж – ДАМС София


Днес, на 05.06.2008 г. в заседателната зала на ДАМС на I етаж се проведе Заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на УС - Стефан Сергиев, Николай Недков, Венцислав Инкьов, Огнян Тодоров, Живко Жеков, Янко Кесаровски, Трифон Тодоров, Георги Живков и Маргарита Войска, Председателя на Съдийската комисия към УС - Здравко Недев, Председателя на Експертния съвет към УС - Коста Ангелов, Николай Велчев и Кристиан Ласкаров.


Заседанието протече при следния

дневен ред:

1.Ратифициране на договора с Шахматния съюз на Черна гора.

Докладва: Ст. Сергиев

2.Информация за проведената среща на представителите на Балканските страни.

Докладва: Ст. Сергиев

3.Информация за проведеното IX-то Европейско индивидуално първенство за мъже и жени в Пловдив.

        Докладва: Н. Велчев

4.Информация за проведената дискусия по проблемите на детско-юношеския шахмат.

        Докладва: Ж. Жеков

5.Разни:

5.1.1.Актуализиране възнагражденията на шахматните съдии.

        Докладват: В. Инкьов и Здр. Недев


5.1.2.Утвърждаване състава на Съдийската комисия.

        Докладва: Здр. Недев

5.2.По участието на юношите и девойките на Световните и европейски индивидуални първенства през 2008 година.

        Докладва: Н. Велчев

5.3.По провеждането на открит турнир и курс за шахматни съдии в град Козлодуй.

        Докладва: Н. Велчев

5.4.По проект за регламент на “M-Tel Masters Junior” 2008-2009.

        Докладва: Н. Велчев

5.5.По предаването на шахматната библиотека и архив на изтъкнатия деятел на българския шахмат Павел Иванов.

        Докладва: Н. Велчев

5.6.По провеждането на приятелски мач между младежките отбори за жени на България и Румъния.

        Докладва: Н. Велчев

5.7.По участието на български представител в Международния турнир за юноши в Цетине, Черна Гора.

        Докладва: Н. Велчев

5.8.По провеждането на Открит турнир по шахмат за купата на "Еврофутбол".

        Докладва: Здр. Недев

5.9.По допълнение състава на комисията за работа с жените.

        Докладва: М. Войска

  и бяха взети следните


      РЕШЕНИЯ:

По т.1:

1.1.1.Ратифицира договора за сътрудничество между Българската федерация по шахмат и Шахматния съюз на Черна гора.

1.1.2.Възлага на Николай Велчев да създаде необходимата организация по изпълнението на договора.

1.2.Възлага на Николай Велчев да предприеме конкретни действия по изпълнението на договора за сътрудничество между Българската федерация по шахмат и Турската шахматна федерация.

По т.2:

2.1.Приема информация за проведената среща на представителите на Балканските страни на 23.04.2008 г. в Новотел Пловдив.

2.2.Възлага на Янко Кесаровски да проучи възможността Откритият международен турнир "Мемориал Георгиев - Кесаровски" да бъде включен в "Балкан Гран При" през 2009 г.

Срок: 10.07.2008 г.

По т.3:

3.1.Приема информация за IX-то Европейско индивидуално първенство за мъже и жени в Пловдив и дава много добра оценка за неговата подготовка и провеждане.

3.2.Изказва благодарност на Директора на първенствата - Николай Велчев и на ръководителите на отделните екипи за всеотдайното и отлично изпълнение на поставените им задачи.

3.3.Да бъдат изпратени благодарствени писма до г-н Петър Мутафчиев - Министър на транспорта, г-жа Весела Лечева - Председател на ДАМС, г-н Чавдар Георгиев - Заместник-министър на околната среда и водите и г-н Славчо Атанасов - Кмет на Пловдив за оказаната помощ и съдействие за подготовката и провеждането на първенствата.

3.4.Възлага на Експертния съвет да изготви оценка на представянето на българските състезатели на първенствата.

По т.4:

4.1.Приема информация за проведената дискусия по проблемите на детско-юношеския шахмат на 15.03.2008 г. във Велико Търново.

4.2.Възлага на Живко Жеков и Румен Раев да предложат мотивирано предложение на турнирите, които да бъдат точкувани през 2009 година.

Срок: 01.08.2008 г.

4.3.1.Всеки клуб, желаещ да организира ДИП и ДОП през 2009 г. да подаде заявка за домакинство до Българска федерация по шахмат в срок до 01.10.2008 г.

4.3.2.Всеки клуб домакин да има право на максимум 5 участници в една възрастова група.

4.3.3.Обръща внимание на шахматните клубове относно спазването на крайните срокове за подаване на заявки за участие в състезанията от Държавния спортен календар на Българската федерация по шахмат през 2009 година. Състезатели, не подали заявка няма да бъдат допускани до участие в състезания.

4.4.Във връзка с подобряването и оптимизирането на работата в областта на детско-юношеския шахмат утвърждава гросмайстор Петър Великов за селекционер на националните детско-юношески отбори.

По т.5:

5.1.1.С гласуване - 8 "за" и 1 "против" приема актуализирана тарифа за възнагражденията на шахматните съдии, в сила от 05.06.2008 г.

5.1.2.Тарифата да бъде публикувана на интернет страницата на Българската федерация по шахмат.

Срок: 07.06.2008 г.

5.1.3.С гласуване - 8 "за" и 1 "въздържал се" утвърждава временен състав на Съдийската комисия: Георги Тодоров - Почетен председател, Здравко Недев - Председател, Румен Ангелов, Милен Петров, Живко Жеков, Димитър Илчев, Емил Бенлиев, Ружка Генова и Светла Йорданова.

5.1.4.Временният състав на Съдийската комисия да бъде публикуван на интернет страницата на Българската федерация по шахмат.

Срок: 07.06.2008 г.

5.1.5.Възлага на Здравко Недев за следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да изготви оценка за работата на българските съдии, ръководили Държавни първенства, международни срещи и турнири в периода 2005 - 2008 година. На заседанието да бъдат поканени да присъстват всички членове на временното ръководство на Съдийската комисия.

Срок: 10.07.2008 г. Отговорник: Здр. Недев.

5.1.6.До края на месец септември 2008 година да бъде проведена среща на ръководството на БФ Шахмат с шахматните съдии, на която да бъде обсъден доклад за състоянието и перспективите на шахматното съдийство и да бъде дадено предложение за ново ръководство на Съдийската комисия.

5.1.7.Дава право на организаторите на открити турнири сами да определят съдиите, които да ги ръководят, като същите трябва предварително да бъдат съгласувани с ръководството на Съдийската комисия.

5.2.Възлага на Николай Велчев на следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат да предложи съставите на делегациите за Световните и европейски индивидуални първенства за юноши и девойки през 2008 година.

5.3.1.Не възразява да бъде организиран и проведен Открит турнир по шахмат "Първа Атомна" в чест на професионалния празник на енергетиците от 19 до 21 юни 2008 г. в Козлодуй.

5.3.2.Дава съгласие да се проведе Съдийски курс по шахмат от 17 до 19 юни 2008 г. в Козлодуй с лектори Здравко Недев и Румен Ангелов.

5.4.1.Утвърждава регламент на верига от турнири “M-tel Masters Junior" 2008-2009 за момчета и момичета до 14 години.

5.4.2.Регламентът да бъде публикуван на интернет страницата на Българската федерация по шахмат.

5.5.1.Дава съгласие шахматната библиотека и архива на изтъкнатия деятел на българския шахмат Павел Иванов да бъде закупена.

5.5.2.Библиотеката да бъде описана и оформена в необходимия за това вид за съхранение.

Отговорник: Н.Велчев.

5.6.Утвърждава тренировъчен приятелски мач на 4 дъски между младежките отбори за жени на България и Румъния от 1 до 4 август 2008 г. в Козлодуй.

Отговорници: Н.Велчев и М.Войска.

5.7.Утвърждава Сашо Андреев за български представител в Международния турнир за юноши до 16 години от 7 до 15 юли 2008 г. в Цетине (Черна Гора).

5.8.Възлага на Здравко Недев и Николай Велчев да проверят условията по провеждането на Открит турнир по шахмат за купата на "Еврофутбол" на 31 август 2008 г. в к.к. Елените.

5.9.Утвърждава за член на комисията за работа с жените г-жа Светлана Генова.

05.06.2008 г.

София


Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2008
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2008
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2008
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2008 - 2010 г.
26.01.2008
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
18.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

До Шахматните клубове
16.06.2008
БФ Шахмат уведомява всички шахматни клубове, че в срок до 01.07.2008 г. следва да представят в БФШ списък на треньорите, които работят с деца до 14 г. и списък на децата до 14 г., включващ дата на раждане, година на започване на учебно - тренировъчна дейност и списък с участията в състезания през 2007 и 2008 година.
Верига шахматни турнири M-Tel Masters Junior 2008-2009
15.06.2008
Каиса чес мениджмънт и Българска федерация по шахмат организират верига от турнири “M-tel Masters Junior 2008-2009” за момичета и момчета до 14 години (родени след 01.01.1995 г.)...
Подробности
Курс за шахматни съдии
09.06.2008
На 17, 18 и 19 юни 2008 г. ще се проведе курс за шахматни съдии в Дом на енергетика гр. Козлодуй....
Подробности
М-Тел Мастерс 2008
07.05.2008
От 7-ми до 18-ти май в Централния военен клуб в София се проведе традиционният супер турнир М-Тел Мастерс. Категорията бе 20-та, а участниците - Веселин Топалов (2767), Иван Чепаринов (2695), Левон Аронян (2763), Василийй Иванчук (2740), Теймур Раджабов (2751) и Бу Сянджи (2708).
Победител с много високия резултат 8т. от 10 възможни стана Василий Иванчук.
Подробна информация на официалният сайт
Европейско индивидуално първенство за мъже и жени
19.04.2008
От 21-ви април до 3-ти май в Новотел Пловдив се проведе Европейското индивидуално първенство за мъже и жени.
Подробна информация на
официалния сайт
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1 и 2

Брой 3 и 4

Брой 5 и 6


Шах в училище

Брой 6

Брой 1

Брой 2

Връзка с нас
© 2001-2008 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix