Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ N 3 

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

________________________________________________________

10.04.2008 г.  10:00 ч.  Заседателна зала I етаж – ДАМС  София 
 
 
 

      Днес, на 10.04.2008 г. в заседателната зала на ДАМС на I етаж  се проведе Заседание на Управителния съвет на Българска федерация шахмат. Присъстваха членовете на УС - Стефан Сергиев, Николай Недков, Венцислав Инкьов, Огнян Тодоров, Георги Живков и Маргарита Войска, Председателя на Съдийската комисия към УС - Здравко Недев, Председателя на Експертния съвет към УС - Коста Ангелов, Николай Велчев и Кристиан Ласкаров. По време на заседанието се подържаше телефонна връзка с Пламен Моллов.

 

      Заседанието протече при следния 

           дневен ред: 

      1.Информация за проведените финали на Държавните индивидуални първенства за мъже и жени.

                    Докладват: Н. Велчев и Здр. Недев

          2.Утвърждаване състава на българските съдии на ІХ Европейски индивидуални първенства за мъже и жени в Пловдив.

                 

                  Докладва: Работната група

             

          3.Декларация на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат във връзка с предстоящия мач Топалов - Камски. 

                   Докладва: Ст. Сергиев

          4.Разни. 

  и бяха взети следните 

        

            

 

             РЕШЕНИЯ: 

По т.1: 

      1.1.Приема информация от Николай Велчев и Здравко Недев за проведените финали на Държавните индивидуални първенства за мъже и жени. 

      1.2.1.Утвърждава следните промени, в сила от 01.01.2009 г.: 

      - За финалите на Държавните индивидуални първенства за мъже и жени през 2009 година се класират първите 3 от финалите през 2008 г., първите 4 (3 за жените) от международната ранглиста на FIDE към 01.01.2009 г. и първите 7 (6 за жените) от полуфиналите през 2009 г. Резервите се определят по преценка на Управителния съвет на БФ Шахмат, като предимство се дава на по – големия международен рейтинг между 5 (4 за жените) от международната ранглиста на FIDE към 01.01.2009 г. и 8 (7 за жените) от полуфиналите през 2009 г.; 

      - Турнирните комитети на състезанията от Държавния спортен календар на Българската федерация по шахмат се определят от Управителния съвет на БФ Шахмат; 

      - За заместник – главен съдия в състезанията от Държавния спортен календар на Българската федерация по шахмат с предимство се назначават съдии, които могат да покриват норми. 

      1.2.2.Промените да бъдат отразени в Наредба 2009 на Българска федерация шахмат. 

      1.3.Обръща внимание на Николай Милчев и Петър Г. Арнаудов за поведението им по време на партията между тях от Държавното индивидуално първенство за мъже. Случаят да бъде разгледан от Етичната комисия на БФ Шахмат. 

      1.4.Утвърждава комисия в състав - Венцислав Инкьов, Здравко Недев и Николай Велчев да предложи на следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат нова система за възнаграждения в зависимост от категорията на турнирите. 

По т.2: 

      2.Утвърждава следните български съдии за ІХ Европейски индивидуални първенства за мъже и жени в Пловдив: Здравко Недев, Иван Стойнов, Георги Живков, Константин Стоянов, Начко Пехливанов, Румен Ангелов, Николай Йорданов, Димитър Илчев, Светла Йорданова, Ружка Генова, Петранка Драганова, Йордан Стойнов, Огнян Антонов, Емил Бенлиев и Йордан Аянски (Росен Вълчев). 
 
 

По т.3: 

      3.1.Приема предложения текст на декларация на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат във връзка с предстоящия полуфинален мач Топалов - Камски. 

      3.2.Декларацията да бъде изпратена до Международната федерация по шахмат (FIDE) и публикувана на интернет страницата на Българската федерация по шахмат.

      Срок: 11.04.2008 г. 

По т.4: 

      4.1.Във връзка с искане на Шахматен клуб "Веселин Топалов" - Варна до БФ Шахмат възлага на Живко Жеков и Коста Ангелов да изготвят предложение за следващото заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. 

      4.2.Във връзка с писмо на "Българска асоциация спорт за всички" дава съгласие Българска федерация шахмат да стане член на "Българска асоциация спорт за всички" (БАСВ) с председател проф. Никола Хаджиев. 

      4.3.Утвърждава разпределение на премии за класиране на българските участници на Европейските индивидуални първенства за мъже и жени в Пловдив както следва: 1 място - 6 000 лв., 2 място - 4 500 лв., 3 място - 3 000 лв., 4 място - 2 500 лв., 5 място - 2 000 лв. и 6 място - 1 500 лв. 

      4.4.Утвърждава следния състав на комисията за работа с жените: Председател Маргарита Войска и членове Мария Велчева, Огнян Тодоров, Живко Жеков, Георги Живков, Румяна Гочева и Павлина Чилингирова. 

10.04.2008 г.

София


Управителен съвет

Дневен ред за заседанието на УС на 05.06.08 г.
05.06.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2008
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2008
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2008
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2008 - 2010 г.
26.01.2008
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
18.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Курс за шахматни съдии
09.06.2008
На 17, 18 и 19 юни 2008 г. ще се проведе курс за шахматни съдии в Дом на енергетика гр. Козлодуй....
Подробности
М-Тел Мастерс 2008
07.05.2008
От 7-ми до 18-ти май в Централния военен клуб в София се проведе традиционният супер турнир М-Тел Мастерс. Категорията бе 20-та, а участниците - Веселин Топалов (2767), Иван Чепаринов (2695), Левон Аронян (2763), Василийй Иванчук (2740), Теймур Раджабов (2751) и Бу Сянджи (2708).
Победител с много високия резултат 8т. от 10 възможни стана Василий Иванчук.
Подробна информация на официалният сайт
Европейско индивидуално първенство за мъже и жени
19.04.2008
От 21-ви април до 3-ти май в Новотел Пловдив се проведе Европейското индивидуално първенство за мъже и жени.
Подробна информация на
официалния сайт
Писмо на БФШ до ФИДЕ
30.04.2008
Писмо на Президента на Българската федерация по шахмат д-р Стефан Сергиев до негово превъзходителство Кирсан Илюмжинов - Президент на Международната федерация по шахмат FIDE във връзка с мястото на провеждане на полуфиналния мач за световно първенство между Веселин Топалов и Гата Камски.
Подробности
Антология български шахматисти 2008
29.04.2008
Излезе от печат "Антология български шахматисти 2008". Нейната промоция се състоя на 29.04.2008 г. в една от залите на Новотел Пловдив. Книгата е в обем 632 страници и съдържа информация за над 1000 български шахматисти, организатори, съдии, шахматни композитори и други деятели.
Разпространението на антологията ще става само чрез БФ Шахмат. Цена с мека подвързия - 18 лв., с твърди корици - 22 лв.
Заявките се подават в БФ Шахмат.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1 и 2

Брой 3 и 4

Брой 5 и 6


Шах в училище

Брой 6

Брой 1

Брой 2

Връзка с нас
© 2001-2008 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix