Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
27.01.2005

Download

ДНЕВЕН РЕД
за
заседание на УС на БФШ
на 26.01.2005г. от 15.00 ч.
Зала в ММС
1. Конструиране на УС на БФШ
- избиране на Зам. председател 
на УС на БФШ
- приемане на организационната 
структура на УС на БФШ
- назначаване на изпълнителен 
директор на БФШ
Докладва: Стефан Сергиев
2. Приемане на програма за преодоляване 
на кризата в българския шахмат.
Докладва: Стефан Сергиев
3. Приемане на Наредбата за провеждане 
на държавните първенства и турнири за 2005г.
Докладва: Николай Велчев
4. Разни
На заседанието на УС на БФШ са поканени 
да вземат участие Председателят на Контролния 
съвет на БФШ (или негов заместник) и 
Председателят на ЕС на БФШ.
РЕШЕНИЯ от Заседание на УС на БФШ проведено на
26.01.2005 г. от 15.00ч.в зала на ММС
На 26.01.2005 г.  от 15.00 ч. в ММС – Заседателна зала 
се състоя  Заседание на Управителния съвет на БФШ. 
На заседанието присъстваха: Стефан Сергиев, Живко Жеков, 
Атанас Колев, Румен Раев, Петьо Маринов, Иван Гущеров, 
Радислав Атанасов, Кристиан Ласкаров, Николай Велчев, 
Огнян Тодоров, Тодор Галунов и Атанас Куртенков.
На заседанието се реши следното:
По т.1:
1.1 Утвърждава мм Силвио Данаилов за Зам. председател 
на БФШ.
1.2 Към БФШ да бъдат изградени следните помощни органи 
(комисии):
- Комисия “Шахмат в училище” – Председател Радислав 
Атанасов и членове Атанас Куртенков, Тодор Галунов, 
Борис Христов, Стефан Стойнов и Симеон Стоичков.
- Комисия “Детско-юношески шахмат” – Председател 
Петьо Маринов и членове Румен Раев, Живко Жеков, 
Светла Йорданова, Асен Анев, Пламен Стефанов и 
Стойко Стойков.
- Комисия “Финансово и материално-техническо обезпечаване” – 
Председател Ивелин Николов и членове Здравко Недев, 
Милен Петров и Николай Велчев.
- Комисия “Работа с националните състезатели” – Председател 
Атанас Колев и членове Маргарита Войска и Огнян Тодоров.
- Комисия “Работа с ветераните” – Председател Д-р Богомил 
Драгнев и членове Петър Орев, Любчо Спасов, Христо Геренски, 
Енчо Андреев и Петър Арнаудов.
- Комисия “Работа с шахматистите с увреждания” – Председател 
Божидар Орев и членове Николай Георгиев и Петко Пътев.
- Дисциплинарна комисия – Председател Крум Беровски и членове 
Димитър Панталеев, Никола Пъдевски и Иван Стойнов.
- Медийна комисия – Председател Петко А. Петков и членове 
Живко Кайкамджозов, Деян Божков и Владилен Попов.
Председателите на комисиите да привлекат към отделните 
комисии и други шахматни специалисти и деятели. Идеи се 
приемат от Председателите на комисиите от всички, които 
желаят да изложат своите предложения.
1.3 Утвърждава мс Николай Велчев за Изпълнителен директор 
на БФШ, считано от 01.02.2005г.
1.4 Възлага на Николай Велчев в срок до 31.01.2005 г. да 
предложи  счетоводител и домакин на БФШ, с който да бъде 
сключен договор.
1.5 Отваря Шахматен дом “Георги Гешев” София от 01.02.2005 г., 
като в експлоатация да бъдат 2-те зали за игра на 1-ви етаж.
По т.2:
2.1 Приема предложената “Програма за преодоляване кризата в 
българския шахмат” с направените допълнения и предложения, 
като тя остава отворена за идеи от всички шахматни 
специалисти и деятели.
2.2 Програмата да бъде публикувана на страниците на 
сп. “Шахматна мисъл”.
2.3 Възлага на Николай Велчев да подготви календарен план за 
изпълнение на задачите, залегнали в Програмата. 
По т.3:
3.1 Приема предложения вариант за “Наредба за провеждане на 
Държавните първенства и турнири през 2005 г.” с направените 
корекции.
3.2 Възлага на Николай Велчев да сключва предварителен договор 
с  организаторите (домакините), в който да бъдат уточнени 
всички условия по провеждането на първенствата.
3.3 Наредбата да бъде отпечатана и изпратена до всички шахматни  
клубове, членове на БФШ.
По т.4:
4.1 Възлага на Николай Велчев да приведе цялостната оперативна 
дейност във федерацията в съответствие с изискванията на 
нормална и ефективна работа:
- да се въведат и поддържат книги за входяща и изходяща поща.
- до провеждане на финансовата ревизия на БФШ да се ограничи 
достъпа на външни лица във федерацията.
- помещението на федерацията да се приведе в нормален вид 
за работа.

Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
14.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
14.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
09.03.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Българска група в Истанбул
23.08.2005
От 23-ти август до 1-ви септември в Истанбул се провежда силен опен с участието на 20 GM и 18 IM. Нашите преставители са П. Генов, Д. Божков, Е. Янев, Д. Мархолев, К. Русев, М. Василев, Ж. Братанов, С. Кожухаров, К. Каракехайов, П. Дренчев, П. Младенов, М. Стойнев, Н. Милчев, П. Арнаудов, Н. Йорданов, Л. Генова, С. Бедникова и И. Виденова.
Официален сайт
Европейското отборно първенство в Гьотеборг (Швеция)
25.07.2005
От 29-ти юли до 8-ми август в Гьотеборг (Швеция) се проведе Европейското отборно първенство. Отборът на мъжете се класира с 17,5 т. на 35-то място, а отборът на жените с 21 т. - на 4 място. Нашите отбори бяха в следните състави с личен резултат както следва:
мъже:
гм Кирил Георгиев - 6 т.
гм Иван Чепаринов - 4,5 т.
гм Васил Спасов - 4 т.
мм Деян Божков - 2 т.
мм Красимир Русев - 1 т.
селекционер - гм Кирил Георгиев
жени:
гм Антоанета Стефанова - 5,5 т.
гм Маргарита Войска - 4,5 т.
гм Мария Велчева - 3 т.
гм Емилия Джингарова - 6,5 т.
мм Любка Генова - 1,5 т.
селекционер - гм Атанас Колев.
Официален сайт

Световно първенство за юноши и девойки
18.07.2005
От 19-ти до 28-ми юли в Белфор (Франция) се проведе Световното първенство за юноши и девойки. Сребърен медал при момчетата до 14г. спечели Мариан Бойчев. Другите представители в отделните възрастови групи се класираха както следва:
Момчета:
до 10 г. - Александър Монев - 34
до 12 г. - Росен Тодоров - 61
до 16 г. - Ивайло Енчев - 42
до 18 г. - Григор Григоров - 27
Момичета:
до 10 г. - Александра Иванова - 53 и Цвета Галунова - 31
до 12 г. - Сандра Трифонова - 20
до 14 г. - Дарена Сиркова - 73
до 16 г. - Милена Стефанова - 18
до 18 г. - Елица Раева - 12
Официален сайт
На вниманието на кандидат-организаторите на състезания от Вътрешния календар за 2006г.
15.07.2005
Всички шахматни клубове, желаещи да организират състезания от Държавния спортен календар на Българската федерация по шахмат за 2006 г. следва да направят писмена заявка в срок до 30 СЕПТЕМВРИ 2005г., в която да посочат ясно:
Подробности
Първият български електронен часовник
27.04.2005
Първият български електронен часовник е вече реалност! Той е изобретен от инж. Т. Манев от Велико Търново. Първото му практическо изпитание бе на ДИП за жени (5 - 15 май 2005г.).
Цента на часовника е 85 лв.
За информация и заявки на тел: 0886 495921
Подробности
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 3

Брой 4

Брой 5


Шах в училище

Брой 1

Брой 2
Връзка с нас
© 2001-2004 ChessBG.com, Всички права запазени