Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2008
 
 
 
 

              

ПРОТОКОЛ N 1 

на Заседание

на УС на БФ ШАХМАТ

________________________________________________________

03.02.2008 г.  11:00 ч.  Бизнес зала  Новотел Пловдив

      Днес, на 03.02.2008 г. в бизнес залата на Новотел Пловдив  се проведе Заседание на Управителния съвет на Българска федерация шахмат. Присъстваха членовете на УС - Стефан Сергиев, Пламен Моллов, Венцислав Инкьов, Живко Жеков, Георги Живков, Огнян Тодоров, Маргарита Войска, Румен Раев, Трифон Тодоров и Янко Кесаровски, Председателя на Контролния съвет на БФШ - Георги Бедников, Председателя на Съдийската комисия към УС - Здравко Недев, Председателя на Експертния съвет към УС - Коста Ангелов, Николай Велчев и Кристиан Ласкаров.

 

      Заседанието протече при следния 

           дневен ред: 

       1. Конструиране на новоизбрания УС на БФ Шахмат.

             Докладва: Ст. Сергиев 

       2. Утвърждаване на комисиите към УС на БФ Шахмат и техните председатели.

             Докладва: Ст. Сергиев 

       3. Условия за участие на българските шахматисти и шахматистки в предстоящите Европейски индивидуални първенства.

             Докладват: Н. Велчев и В. Инкьов 

       4. Спортен календар на шахматните прояви в страната за 2008 година.

             Докладва: Н. Велчев 

       5. Наредба за провеждане на Държавните първенства за 2008 година.

             Докладва: Н. Велчев 

       6. Календарен план за заседанията на УС на БФ Шахмат през първото полугодие на 2008 година.

             Докладва: Ст. Сергиев

       7. Разни. 

       7.1. Определяне срока за отчитане на годишния членски внос от шахматните клубове към Българска федерация шахмат за 2008. 

       7.2. Утвърждаване на Комисия за проверка на точките на шахматните клубове за спортно - състезателната 2007.

           Докладва: Н. Велчев 

  и бяха взети следните 

         РЕШЕНИЯ: 

По т.1: 

      1.1.Утвърждава Силвио Данаилов за заместник - председател на Българска федерация шахмат. 

      1.2.Утвърждава Пламен Моллов за заместник - председател на Българска федерация шахмат. 

По т.2: 

      2.1.Утвърждава комисии към Управителния съвет на Българска федерация шахмат с председатели както следва: 

      1.Спортен съвет. Председател: Венцислав Инкьов.

      2.Експертен съвет. Председател: Коста Ангелов.

      3.Съдийска комисия. Председател: Здравко Недев.

      4.Квалификационна комисия. Председател: Милен Петров.

      5.Комисия за работа с жените. Председател: Маргарита Войска.

      6.Комисия по проблемите на детско-юношеския шахмат. Председател: Живко Жеков.

      7.Комисия по етиката. Председател: Петко Г. Петков.

      8.Комисия за връзка с медиите. Председател: Лейла Димитрова.

      9.Комисия за организиране на междуобластните първенства. Председател: Румен Раев.

      10.Комисия за финансовото и материално-техническото обезпечаване. Председател: Николай Недков.

      11.Комисия за работа с ветераните. Председател: Богомил Драгнев.

      12.Комисия за работа с шахматистите с увреждания. Председател: Божидар Орев. 

      2.2.Възлага на председателите на отделните комисии да представят членовете им на следващото заседание на Управителния съвет на БФ Шахмат.

      Срок: 20.03.2008 г. 

По т.3: 

      3.1.Утвърждава условия за участие на българските шахматисти и шахматистки в Европейските индивидуални първенства от 20 април до 4 май 2008 година в Пловдив. 

      3.2.Условията да бъдат публикувани на интернет страницата на БФ Шахмат.

      Срок: 15.02.2008 г. 

По т.4: 

     4.1.Приема Спортния календар на Българска федерация шахмат за 2008 година с направените корекции и допълнения. 

     4.2.Календарът да бъде публикуван на интернет страницата на БФ Шахмат.

     Срок: 04.02.2008 г. 

По т.5: 

      5.1.Приема Наредбата за провеждане на състезанията от държавния спортен календар на Българска федерация шахмат за 2008 година с направените корекции и допълнения. 

      5.2.Наредбата да бъде публикувана на интернет страницата на БФ Шахмат.

      Срок: 05.02.2008 г. 

По т.6: 

      6.Приема Календарния план за заседанията на Управителния съвет на Българска федерация шахмат през първото полугодие на 2008 година с направените корекции и допълнения. 

По т.7: 

      7.1.Утвърждава годишният членски внос на шахматните клубове към Българска федерация шахмат за 2008 да бъде отчетен до края на месец март.

      Срок: 31.03.2008 г. 

      7.2.Утвърждава Комисия за проверка на точките на шахматните клубове за спортно - състезателната 2007 в състав: Председател - Румен Раев и членове - Юрий Йорданов и Николай Велчев.

      Срок: 15.03.2008 г. 
 

03.02.2008 г.

Пловдив


Управителен съвет

Дневен ред за заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2008
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2008
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2008
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2008 - 2010 г.
26.01.2008
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
18.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Декларация на БФШ
10.04.2008
Декларация
на Българската федерация по шахмат във връзка с предстоящия полуфинален мач за световната титла по шахмат между Веселин Топалов и Гата Камски

Подробности
Официално откриване на Европейското първенство
10.04.2008
Организационният комитет кани по 2-ма представители от шахматен клуб на церемонията по официалното откриване. Тя ще се проведе на 20-ти април от 18 ч. в зала Бендида на Новотел Пловдив.
Поканите могат да бъдат получени в офиса на БФ Шахмат в София до 16-ти април и във временния офис в Новотел Пловдив от 17-ти до 20-ти април.
Валидиране на пощенски материали
09.04.2008
На 21-ви април в Новотел Пловдив ще се проведе официалната церемония по валидирането на специалните пощенски продукти, посветени на Европейското първенство.
Годишни финансови отчети!
02.04.2008
БФ Шахмат уведомява всички шахматни клубове в обществена полза, неподали до този момент своите годишни финансови отчети за дейност със средства от ДАМС и БФШ за 2007 година, че следва да направят това незабавно в срок до 11.04.2008 г.!

На вниманието на шахматните клубове!
01.04.2008
БФ Шахмат уведомява всички шахматни клубове в обществена полза, че в срок до 15 май 2008 година следва да представят абсолютно задължително своите удостоверения за регистрация в Министерство на правосъдието - Република България. Шахматните клубове в обществена полза, ненаправили до този момент регистрацията следва да подадат необходимите документи в Министерство на правосъдието незабавно!

Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 1 и 2

Брой 3 и 4

Брой 5 и 6


Шах в училище

Брой 5

Брой 6

Брой 1

Връзка с нас
© 2001-2008 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix