Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007

ПРОТОКОЛ N 1

на Заседание
на УС на БФ ШАХМАТ

15.01.2007 г.   10:00 ч.   ДАМС   София       

Днес, на 15.01.2007 г. (понеделник), в заседателната зала на ДАМС, гр. София се проведе Заседание на Управителния съвет на БФШахмат. Присъстваха: Стефан Сергиев, Радислав Атанасов, Атанас Куртенков, Огнян Тодоров, Здравко Недев, Живко Жеков, Тодор Галунов, Румен Раев, Маргарита Войска, Георги Бедников, Коста Ангелов, Николай Велчев, Кристиан Ласкаров и Харалампи Ванев.

Заседанието протече при следния

дневен ред:

1. По проекта на нов Устав на Българска федерация по шахмат.
Докладват: Ст.Сергиев и юридически колектив

2. По свикването на Общо събрание на Българска федерация по шахмат.
Докладва: Ст.Сергиев

3. Информация за проведената тристранна среща между детските отбори до 10, 12 и 14 години на Унгария, Румъния и България през 2006 година в Снагов (Румъния).
Докладват: Н.Велчев, Ж.Жеков и К.Ангелов

4. По проекта на Наредба и Спортен календар на Българска федерация по шахмат за 2007 година.
Докладват: Н.Велчев и Кр.Ласкаров

5. Разни.

По въпросите от дневния ред бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1:
1.1.Приема предложените промени и допълнения в текста за новия Устав на Българска федерация по шахмат.
1.2.В срок до 24 януари 2007 година същият да бъде публикуван на интернет страницата на БФ Шахмат за дискусия.

По т.2:
2.1.Свиква годишно отчетно събрание на БФ Шахмат на 24 март 2007 година от 10:00 ч. в конферентна зала N 1 на хотел “Шипка” София при следния дневен ред:

  • 1.Утвърждаване членовете на Българската федерация по шахмат.
  • 2.Отчет за работата на Българската федерация по шахмат през 2006 година.
  • 3.Отчет за изпълнението на бюджета на Българската федерация по шахмат за 2006 година и приемането на същия за 2007 година.
  • 4.Приемане на нов Устав на Българска федерация по шахмат.
  • 5.Определяне на размера на годишния членски внос на членовете към Българската федерация по шахмат.

2.2.В срок до 23 февруари 2007 година председателите на комисии към Управителния съвет на БФ Шахмат да представят отчет за работата на техните комисии през 2006 година.
2.3.В срок до 23 февруари 2007 година да бъде проведена работна среща с междуобластните координатори на БФ Шахмат с цел изясняване на работата през 2007 година.

По т.3:
         3.1.Приема предложената информация за проведената тристранна среща между детските отбори до 10, 12 и 14 години на Унгария, Румъния и България през декември 2006 година в Снагов (Румъния).
3.2.Изказва благодарност на г-н Румен Раев за добрата организация по настаняването в град Русе на делегацията ни, Председател на Шахматен клуб “Пристис” (Русе) и г-н Илиан Обрешков за предоставените условия по пътуването до Снагов и обратно на нашата делегация.
3.3.Възлага на Николай Велчев в срок до 23 февруари 2007 година да предложи дати и място за провеждане на тристранната среща в България през 2007 година.

По т.4:
         4.1.Приема Наредба и Спортен календар на Българска федерация по шахмат за 2007 година с направените промени и допълнения.
4.2.В срок до 17 януари 2007 година същите да бъдат публикувани на интернет страницата на БФ Шахмат.

 По т.5:
         5.1.1.Приема за сведение и изпълнение от ДАМС Списъкът на забранените вещества за 2007 година на Световната антидопингова агенция.
5.1.2.В срок до 17 януари 2007 година същият да бъде публикуван на интернет страницата на БФ Шахмат за сведение на шахматните клубове към БФ Шахмат.
5.2.1.Приема информацията на председателя на Републиканската спортно – съдиийска комисия към БФ Шахмат г-н Здравко Недев за успешно положения изпит за “FIDE арбитър” на г-н Иван Стойнов и г-н Йордан Стойнов.
5.2.2.Същите да бъдат предложени на Световната федерация по шахмат (FIDE) за присъждане със звание “FIDE арбитър”.
5.3.Възлага длъжността “Рейтинг – администратор на БФ Шахмат” на г-н Милен Петров, считано от 01.01.2007 година.
5.4.Приема за член на БФ Шахмат “Спортен клуб по шахмат Пловдив 64” (Пловдив) с председател Димитър Илчев.
5.5.Присъжда званието “майстор на спорта” по шахмат на покрилата изискванията през 2006 година Милена Стефанова (СКШ “Враца” – Враца).

15.01.2007 г.
гр. София


Управителен съвет

Решения на УС от 09.10.08 г.
09.10.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 19.09.08 г.
19.09.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.08.08 г.
21.08.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.07.08 г.
10.07.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.06.08 г.
05.06.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.04.08 г.
10.04.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 23.03.08 г.
23.03.2008
Решение на УС от 06.03.08 г.
06.03.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 03.02.08 г.
03.02.2008
Доклад на председателя на Контролния съвет Георги Бедников
26.01.2008
Програмата на президента на БФШ д-р Стефан Сергиев за периода 2008 - 2010 г.
26.01.2008
Доклад на президента на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев пред Общото събрание на 26.01.2008 г.
18.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.01.08 г.
16.01.2008
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 12.12.07 г.
12.12.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.10.07 г.
01.10.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 05.09.07 г.
05.09.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

Антоанета Стефанова със златен медал в Пекин
08.10.2008
Гросмайстор Антоанета Стефанова спечели златен медал на ускорен шах в Световните интелектуални игри в Пекин. В надпреварата по блиц тя се класира на второ място.
Официален сайт


ДОП за мъже и жени
01.09.2008
От 1-ви до 7-ми септември в хотел Самоков, курортен комплекс Боровец се проведоха държавните първенства за мъже и жени - А и Б групи.
Шампион при мъжете стана отбора на Локомотив София, а при жените със златните медали се окичиха състезателките на Локомотив 2000 Пловдив.
Подробна информация от А групите на специалният сайт
За резултати от Б групите натиснете бутона подробности.
През следващата година в А група - жени ще играят отборите на Спартак Плевен XXI и Рокада Пловдив.
При мъжете първите две места заеха отборите на Найден Войнов Видин и Шумен 2005 и следващата година ще играят при майсторите.

Подробности
Писмо на д-р Сергиев до ФИДЕ
30.09.2008
До

Г-н Кирсан Илюмжинов

Президент

на Международната федерация по шахмат (FIDE)
Подробности
Киприян Бербатов е европейски шампион!
15.09.2008
От 15-ти до 24-ти септември в Херцег Нови, Черна гора се проведоха Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки. Голям успех постигна нашата млада надежда Киприян Бербатов спечелвайки титлата при дванадесетгодишните!
Водач на нашата делегация бе Трифон Трифонов, а треньор гм Петър Великов.
Натиснете тук
за да видите пълните резултати на всички наши представители.

Финалът на Големия шлем
01.09.2008
От 2-ри до 15-ти септември в Билбао, Испания се проведе финалният турнир на Големия шлем. Участваха: Веселин Топалов, Василий Иванчук, Вишванатан Ананд, Левон Аронян, Магнус Карлсен и Теймур Раджабов. Те играха по 2 партии помежду си по експериментален атрактивен регламент - 3 т. се даваха за победа и 1 т. за реми.
Убедителна победа постигна гм Веселин Топалов. Честито Веско!
Официален сайт

Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 5 и 6

Брой 1

Брой 2


Шах в училище

Брой 2

Брой 3

Брой 4

Връзка с нас
© 2001-2008 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix