Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г..
17.07.2006

ПРОТОКОЛ N 5

на Заседание на УС на БФ Шахмат
17.07.2006 г. 15:00 ч. ДАМС София

Днес, на 17.07.2006 г. (понеделник) в ДАМС гр. София се проведе Заседание на Управителния съвет на БФ Шахмат. Присъстваха: Стефан Сергиев, Радислав Атанасов, Атанас Куртенков, Живко Жеков, Огнян Тодоров, Здравко Недев, Тодор Галунов, Атанас Колев, Коста Ангелов, Георги Бедников, Николай Велчев, Кристиан Ласкаров, Кирил Георгиев и Борис Христов.

Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за представянето на националните ни отбори по шахмат – мъже и жени на 37-та Олимпиада в Торино (Италия) 2006 г.
Докладват: К.Георгиев и Ат.Колев

2.Информация за проведеното Европейско училищно отборно първенство по шахмат във Варна 2006 г.
Докладва: Б.Христов

3.Утвърждаване на съставите ни за Световните и европейски първенства по шахмат за юноши и девойки през 2006 г.
Докладва: Н.Велчев

4.Предложения за промени и допълнения към устава на Българска федерация шахмат.
Докладва: Ст.Сергиев

5.Разни.

По въпросите от дневния ред бяха взети следните
РЕШЕНИЯ:
По т.1:
1. Дава много добра оценка за представянето на мъжкия национален отбор по шахмат на 37 Шахматна олимпиада в Торино (Италия), класирал се на 9-то място.
2. Дава добра оценка за представянето на женския национален отбор по шахмат на 37 Шахматна олимпиада в Торино (Италия), класирал се на 13-то място.
3. Възлага на Кирил Георгиев и Атанас Колев да представят разгърната програма за подготовката на разширените състави на националните отбори по шахмат за периода 2007 – 2010 година.
Срок: 30 октомври 2006 г.

По т.2:
2.1 Приема информацията за проведеното Европейско училищно отборно първенство по шахмат във Варна 2006 г. 2.2 Дава много добра оценка и изказва благодарност на Борис Христов за подготовката и провеждането на Европейското училищно отборно първенство по шахмат във Варна 2006 г.
2.3 Възлага на Борис Христов и Николай Велчев да подготвят доклад за преминалото Първо европейско училищно отборно първенство по шахмат във Варна 2006 г., който да бъде изпратен до Международната шахматна федерация (FIDE), Европейския шахматен съюз (ECU) и Международния училищен шахматен съюз (ISCU).
2.4 Възлага на Борис Христов и Николай Велчев да подготвят план за подготовката на Второто европейско училищно отборно първенство по шахмат във Варна през 2007 г.
Срок: 15 септември 2006 г.
2.5 Възлага на Николай Велчев всички договори по подготовката и провеждането на Второто европейско училищно отборно първенство по шахмат във Варна през 2007 година да се сключват от БФ Шахмат.
2.6 Възлага на Николай Велчев да организира среща между БФ Шахмат и НФ “Спорт в училище” във връзка с изясняване участието на училищните отбори по шахмат на България във Второто европейско училищно отборно първенство по шахмат във Варна през 2007 година.
2.7 Да бъдат изпратени благодарствени писма до Директора на ОУ “Михаил Лакътник” (Бургас) и Президента на Магазини “САРА” (Бургас) – г-н Стоян Атанасов във връзка с шампионската титла до 12 години на училището в Европейското училищно отборно първенство по шахмат във Варна 2006 г.

По т.3:
3.1.1 С гласуване 7 “за” и 1 “въздържал се” утвърждава представителите на България – юноши и девойки за Европейските индивидуални първенства по шахмат за юноши и девойки в Херцег Нови (Черна гора) от 9 до 20 септември 2006 г.
3.1.2 С гласуване 5 “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се” определя Мариян Бойчев като номиниран състезател въз основа правото на България за участие с допълнителен номиниран състезател съгласно класирането й в топ десет на нациите от Европейските индивидуални първенства през 2005 година.
3.1.3 С гласуване 7 “за” и 1 “въздържал се” определя Тодор Галунов за водач на официалната шахматна делегация на България на Европейските индивидуални първенства по шахмат за юноши и девойки в Херцег Нови (Черна гора) 2006 г.
3.2.1 С гласуване 7 “за” и 1 “въздържал се” утвърждава представителите на България – юноши и девойки за Световните индивидуални първенства по шахмат за юноши и девойки в Батуми (Грузия) от 18 до 29 октомври 2006 г.
3.2.2 С гласуване 7 “за” и 1 “въздържал се” определя Живко Жеков за водач на официалната шахматна делегация на България на Световните индивидуални първенства по шахмат за юноши и девойки в Батуми (Грузия) 2006 г.

По т.4:
Да бъдат изпратени писмени предложения от членовете на Управителния съвет на БФ Шахмат относно промени и допълнения към Устава на Българска федерация шахмат.
Срок: 15 август 2006 г.

По т.5:
5.1 С гласуване 8 “за” приема “Правилник за приложение на етичния кодекс на ФИДЕ в Българска федерация по шахмат” с направените корекции и допълнения. Същият да бъде качен на интернет страницата на БФШ.
5.2.1 С гласуване 7 “за” и 1 “въздържал се” приема предложението на Петьо Маринов за създаването на “Шахматна академия”.
5.2.2 Възлага на Радислав Атанасов и Петьо Маринов да подготвят план – програма за подготовката и провеждането на “Шахматна академия”.
5.3 С гласуване 7 “за” и 1 “въздържал се” потвърждава решението си България да вземе участие в тристранната среща между детските отбори до 10, 12 и 14 години на Унгария, Румъния и България през месец декември 2006 година.
5.4 С гласуване 7 “за” и 1 “въздържал се” одобрява молбата на гм Петко А. Петков за участие в 49 Конгрес по шахматна композиция от 29 юли до 5 август 2006 г. във Вагенинген (Холандия).


Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
02.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
31.03.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
10.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
26.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
10.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
15.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
02.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
14.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
14.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
09.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
27.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

ДОП за мъже и жени за 2006 г.
28.06.2006
БФ Шахмат напомня на клубовете, които ще вземат участие в ДОП за мъже и жени (А и Б групи), че съгласно Правилника за състезателните и трансферните права и Наредба 2006, крайният срок за картотекиране на състезатели или отдаването им под наем е 5-ти септември 2006 г.
След този срок няма да се картотекират нови състезатели!

Курс за треньори по шахмат
19.07.2006
БФШ, сектор “Шахмат” и центърът за Следдипломна квалификация при НСА организират курс за подготовка на треньори по шахмат.
Подробности
Актуализиране членството на шахматните клубове
20.06.2006
Във връзка с актуализиране членството на шахматните клубове към БФ Шахмат и решение на Управителния съвет на БФШ от 09.12.2005 г., БФ Шахмат уведомява всички свои клубове членове, че в срок до 30.06.2006 г. следва да представят в БФШ необходимите за това документи - Актуално състояние на спортния клуб по шахмат, Протокол от Управителния съвет на спортния клуб по шахмат с текст кой представлява клуба на Общо събрание на БФ Шахмат и Финансов документ за платен членски внос на спортния клуб по шахмат към БФШ за 2006 г.
IBAN и BIC номера
22.05.2006
Във връзка с въвеждането на IBAN и BIC номера в съответствие с изискванията на Наредба N 13 за прилагането на нов номер на банкова сметка (IBAN) и банков код (BIC), БФ Шахмат уведомява всички свои клубове членове, че в срок до 31.05.2006 г. следва да представят в БФШ своите IBAN и BIC номера. Считано от 05.06.2006 г., банките ще преустановят приемането на платежни документи със старите идентификатори на банков код и банкова смкетка. Неспазването на срока и неточност в предоставените данни ще доведе до затруднения при изпълнението на договорите между спортните клубове, БФШ и ДАМС.
Мач Топалов - Крамник през септември
15.04.2006
Световният шампион по шахмат Веселин Топалов и руският гросмайстор Владимир Крамник ще играят един срещу друг през септември, съобщи президентът на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.
Двамата ще изиграят 12 партии от 21 септември до 13 октомври в Елиста - столица на автономната руска република Калмикия.
"Днес е исторически ден за нашия спорт! След месеци на консултации с двамата играчи, аз съобщавам, че мачът за световно първенство Топалов - Крамник ще се състои от 21 септември до 13 октомври 2006 година в Елиста. Двамата играчи и техните мениджъри се съгласиха с техническите детайли на мача, който ще бъде в 12 партии и с гарантиран награден фонд от минимум 1 милион щатски долара", се казва в официалното съобщение на президента на ФИДЕ.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 2

Брой 3

Брой 4


Шах в училище

Брой 5

Брой 6

Брой 1

Връзка с нас
© 2001-2004 ChessBG.com, Всички права запазени