Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
ПРОТОКОЛ N 4

на Заседание на УС на БФ ШАХМАТ
04.05.2006 г. 14:00 ч. ДАМС София

Днес, на 04.05.2006 г. (четвъртък) в ДАМС гр. София се проведе Заседание на Управителния съвет на БФ Шахмат.
Присъстваха: Стефан Сергиев, Радислав Атанасов, Атанас Куртенков, Живко Жеков, Здравко Недев, Петьо Маринов, Тодор Галунов, Атанас Колев, Иван Гущеров, Николай Велчев, Кристиан Ласкаров, Димитър Илиев, Али Нихат Язаджъ и Борис Христов.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с програмата на кандидат – президента на ФИДЕ Бесел Кок.
Докладва: Али Нихат Язаджъ

2. По подготовката на Европейското училищно отборно първенство.
Докладва: Борис Христов

3. Информация за проведените разговори в Букурещ (Румъния) и Кушадасъ (Турция).
Докладва: Стефан Сергиев

4. По предложения от Експертния съвет на БФ Шахмат.
Докладва: Коста Ангелов (Николай Велчев)

5. Разни
По въпросите от дневния ред бяха взети следните
РЕШЕНИЯ:

По т.1:
1.1 Запознава се с предложената програма на кандидат – президента на ФИДЕ Бесел Кок от Председателя на Турската шахматна федерация Али Нихат Язаджъ.

1.2 Дава съгласие да бъде подписан договор за сътрудничество между Българската и Турската шахматни федерации.

По т.2:
Приема предложената информация за предстоящото Европейско училищно отборно първенство по шахмат в град Варна от Председателя на Национална детска шахматна фондация “Морско конче” (Варна) Борис Христов.

По т.3:
Приема предложената информация за проведените разговори в Букурещ (Румъния) и Кушадасъ (Турция) от Председателя на Българска федерация шахмат Стефан Сергиев.

По т.4:
4.1.1 Подкрепя предложението на Румънската шахматна федерация да бъдат възстановени шахматните срещи между двете страни и в частност България да се включи в тристранната среща между детските отбори до 10, 12 и 14 години на Унгария, Румъния и България.

4.1.2 Утвърждава предложения състав на националния отбор: до 10 г. – Киприан Бербатов, Александър Монев, Симонета Иванова и Ева Кюлева; до 12 г. – Сашо Андреев, Иван Буковски, Дарена Сиркова и Цвета Галунова; до 14 г. – Филип Димитров, Иван Йовчев, Сандра Трифонова и Калина Тодорова.

4.2 Променя датите на Открития шампионат на България за жени в град Враца – от 12-16 юли на 27 юли-1 август 2006 година.

По т.5:
- По Докладна записка от Пламен Стефанов (СКШ “Враца”)

5.1 Да се заяви участие на България в Европейското отборно първенство по шахмат за девойки в Балатонлеле (Унгария) от 11 до 20 юли 2006 година.
Срок: 31 май 2006 г.

- По промени в правилника на Дисциплинарната комисия на БФШ
5.2.1 Приема Етичния кодекс на ФИДЕ за база на дейността на Дисциплинарната комисия на БФ Шахмат.

5.2.2 Членовете на УС на БФ Шахмат да дадат писмени становища на Председателя на Дисциплинарната комисия Крум Беровски, които да бъдат отразени към подготовката на Правилника за дейността на Дисциплинарната комисия.
Срок: 15 юни 2006 г.

- По повод инцидента по време на ДИП в гр. Плевен
5.3 Задължава Изпълнителния директор на БФ Шахмат Николай Велчев да сключва конкретни договори с всички бъдещи организатори на състезания под егидата на БФ Шахмат, считано от 04.05.2006 г.


Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

До Председателите на ШК
23.05.2007
Българска федерация шахмат уведомява своите клубове членове, че във връзка с приетия нов Устав на Българска федерация шахмат на Годишното отчетно събрание на БФ Шахмат на 24.03.2007 г. в гр. София:

1.Годишният членски внос на шахматните клубове към БФ Шахмат следва да бъде преведен в срок до 31.08.2007 г.

2.В срок до 31.08.2007 г. следва да бъдат представени в БФ Шахмат списъците с членовете на шахматните клубове. Това е необходимо във връзка с предстоящото Общо отчетно - изборно събрание на Българска федерация шахмат през месец януари 2008 година, на което съгласно устава на БФ Шахмат в ръководните органи на федерацията могат да бъдат избирани само членове на шахматни клубове, членове на Българска федерация шахмат.

3.Съгласно Наредба № Н-1 / 08.02.2007 г., глава II, чл.7, т.1, ал. 2 на ДАМС, право да бъдат финансово подпомагани за спортна дейност имат спортните клубове, които са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани са в ДАМС и са членове на съответната спортна федерация.

Шахматът в България - Олимпийски спорт !
06.08.2007
На заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат състояло се на 21 юли 2007 г. бе взето решение да се организира подписка сред шахматистите, членовете на шахматните клубове и любителите на шахмата с искане шахматът в страната да бъде признат от Българския олимпийски комитет за олимпийски спорт.

Решаването на този проблем е от изключително значение за бъдещото развитие на шахмата, за разширяване на неговата обществена подкрепа и признание от страна на държавните органи и решаване на проблемите с бъдещото му финансиране. Ние имаме всички основания да настояваме шахматът да бъде признат за олимпийски спорт, така както са го признали в много страни по света, защото вече 80 години се провеждат шахматни олимпиади, защото шахматът е един от най-популярните спортове в света.

Предлагаме Ви подписката да стане достояние до максимален брой хора. Подписите да се събират на листове. Много важно е в наша подкрепа да привлечем видни общественици, писатели, художници, артисти, дейци на науката, културата и изкуството, просветни дейци, лекари, инженери, учащи се и др.

Събраните подписи трябва да бъдат представени в Българската федерация по шахмат не по-късно от 15 септември 2007 г. След подреждането им, ще бъдат оформени 2 папки. Едната ще бъде връчена на председателя на Българския олимпийски комитет госпожа Стефка Костадинова, а другата на господин Светослав Спасов – председател на комисията за децата, младежта и спорта в народното събрание.


Открито първенство на България за жени
25.07.2007
От 25 -ти до 31-ви юли в гр. Враца се провежда Откритото първенство на България за жени.
Подробна информация на официалния сайт
Европ. отб. първенство юноши и девойки 18 г.
08.07.2007
От 7 до 14 юли в Суботица, Сърбия се провежда Европейското отборно първенство по шахмат за юноши и девойки до 18 г. В него, България участва с отбор в състав: юноши – Павел Димитров, Ивайло Енчев, Любослав Кътов, Нино Влашки и Радослав Димитров, девойки – Милена Стефанова и Мария Владимирова и треньор – Росен Русев.
Подробна информация

Шахматна мисъл бр 1 и 2, 2007
05.07.2007
Излязоха брой 1 и 2 за 2007 г. на списание "Шахматна мисъл". За да прочетете изданието онлайн, натиснете тук.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Кавала, Гърция
04.08 - 12.08
Открит турнир


Kamianets-Podilsky
21.08 - 22.08
International Children Youthful Chess Festival


Kamianets-Podilsky
26.09 - 30.09
International Chess Festival

Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 8 и 9

Брой 10

Брой 1 и 2


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Връзка с нас
© 2001-2007 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix