Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
ПРОТОКОЛ N 3
на Заседание на УС на БФШ
04.04.2006 г. 16:00 ч. 18 СОУ “У.Гладстоун” София

Днес, на 04.04.2006 г. (вторник) в 18 СОУ “У.Гладстоун” гр. София се проведе Заседание на Управителния съвет на БФ Шахмат. Присъстваха: Стефан Сергиев, Радислав Атанасов, Живко Жеков, Здравко Недев, Петьо Маринов, Маргарита Войска, Тодор Галунов, Атанас Колев, Коста Ангелов, Николай Велчев и Кристиан Ласкаров.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за проведените финали на Държавните индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени в Свиленград през март 2006 година.
Докладват: З.Недев и Н.Велчев

2. Информация за изпълнението на бюджета на БФ Шахмат през 2005 година и по проекто – бюджета за 2006 година. Докладва: Ст.Сергиев

3. Разни.
3.1 Докладна записка от Г.Сапунджиев.
3.2 Докладна записка от Ив.Василев, В.Инкьов, К.Георгиев и С.Пешев.
3.3 Докладна записка от Н.Велчев.
3.4 Докладна записка от Кр.Ласкаров.

По въпросите от дневния ред бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1:

1.1 Приема предложената информация за проведените финали на Държавните индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени в град Свиленград през март 2006 година.
1.2 Да бъдат изпратени благодарствени писма от името на Българска федерация шахмат до Кмета на град Свиленград – г-н Георги Манолов и Председателя на Шахматен клуб “Свиленград 2004” – г-н Трифон Тодоров.

По т.2:

2.1 Приема финансов отчет за изпълнението на бюджета на Българска федерация шахмат за 2005 година.
2.2 Приема индивидуален сметкоплан на Българска федерация шахмат за 2006 година.

По т.3:

•По Докладна записка от Георги Сапунджиев.
3.1 Приема да бъдат изплатени финансовите задължения на Съюза на кореспондентните шахматисти в България (СКШБ) към Международната федерация по кореспондентен шахмат (ИКЧФ).

•По Докладна записка от Ивайло Василев, Венцислав Инкьов, Кирил Георгиев и Сашко Пешев.
3.2 Дава съгласие за създаването на телевизионно предаване със заглавие “Шахматен дневник”.

•По Докладна записка от Николай Велчев.
Докладва: Н.Велчев
3.3.1 Приема във връзка със съхраняването на богатото шахматно наследство на българския шахмат на доброволците, желаещи да набират шахматни партии в електронен формат да им бъде заплащана сумата от 0,05 лв. за всеки 10 набрани хода. 3.3.2 Приема да се изплащат хонорари за публикации в списанията “Шахматна мисъл” и “Шах в училище” през 2006 година. Минимално възнаграждение – 5,00 лв., в зависимост от квалификацията на автора.

•По Докладна записка от Кристиан Ласкаров.
Докладва: Кр.Ласкаров
3.4 Приема за членове на БФ Шахмат “Великотърновски шахматен клуб – 1927” (Велико Търново) с председател Петър Агов и “Шахматен спортен клуб Мисионис” (Търговище) с председател Красимир Русев.

3.5 Съгласно чл.21, глава II от Правилника за състезателните и трансферните права на Българска федерация шахмат следва да заплащат такса от 1,00 лв. за състезател всички организатори, желаещи турнирите им да бъдат обработвани за българско звание и българско ело, изчислявано на всяко тримесечие.

•По Изложение от Тодор Галунов.
Докладва: Т.Галунов
3.6 Възлага на Дисциплинарната комисия към БФ Шахмат със съдействието на Николай Велчев да предложи становище по Изложението на Тодор Галунов по повод инцидента, станал по време на ДИП за деца в град Плевен.
Срок: 17 април 2006 г.

3.7 Присъжда звание “майстор на спорта” по шахматна композиция на г-н Деян Костадинов от град Бургас.


Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

До Председателите на ШК
23.05.2007
Българска федерация шахмат уведомява своите клубове членове, че във връзка с приетия нов Устав на Българска федерация шахмат на Годишното отчетно събрание на БФ Шахмат на 24.03.2007 г. в гр. София:

1.Годишният членски внос на шахматните клубове към БФ Шахмат следва да бъде преведен в срок до 31.08.2007 г.

2.В срок до 31.08.2007 г. следва да бъдат представени в БФ Шахмат списъците с членовете на шахматните клубове. Това е необходимо във връзка с предстоящото Общо отчетно - изборно събрание на Българска федерация шахмат през месец януари 2008 година, на което съгласно устава на БФ Шахмат в ръководните органи на федерацията могат да бъдат избирани само членове на шахматни клубове, членове на Българска федерация шахмат.

3.Съгласно Наредба № Н-1 / 08.02.2007 г., глава II, чл.7, т.1, ал. 2 на ДАМС, право да бъдат финансово подпомагани за спортна дейност имат спортните клубове, които са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани са в ДАМС и са членове на съответната спортна федерация.

Шахматът в България - Олимпийски спорт !
06.08.2007
На заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат състояло се на 21 юли 2007 г. бе взето решение да се организира подписка сред шахматистите, членовете на шахматните клубове и любителите на шахмата с искане шахматът в страната да бъде признат от Българския олимпийски комитет за олимпийски спорт.

Решаването на този проблем е от изключително значение за бъдещото развитие на шахмата, за разширяване на неговата обществена подкрепа и признание от страна на държавните органи и решаване на проблемите с бъдещото му финансиране. Ние имаме всички основания да настояваме шахматът да бъде признат за олимпийски спорт, така както са го признали в много страни по света, защото вече 80 години се провеждат шахматни олимпиади, защото шахматът е един от най-популярните спортове в света.

Предлагаме Ви подписката да стане достояние до максимален брой хора. Подписите да се събират на листове. Много важно е в наша подкрепа да привлечем видни общественици, писатели, художници, артисти, дейци на науката, културата и изкуството, просветни дейци, лекари, инженери, учащи се и др.

Събраните подписи трябва да бъдат представени в Българската федерация по шахмат не по-късно от 15 септември 2007 г. След подреждането им, ще бъдат оформени 2 папки. Едната ще бъде връчена на председателя на Българския олимпийски комитет госпожа Стефка Костадинова, а другата на господин Светослав Спасов – председател на комисията за децата, младежта и спорта в народното събрание.


Открито първенство на България за жени
25.07.2007
От 25 -ти до 31-ви юли в гр. Враца се провежда Откритото първенство на България за жени.
Подробна информация на официалния сайт
Европ. отб. първенство юноши и девойки 18 г.
08.07.2007
От 7 до 14 юли в Суботица, Сърбия се провежда Европейското отборно първенство по шахмат за юноши и девойки до 18 г. В него, България участва с отбор в състав: юноши – Павел Димитров, Ивайло Енчев, Любослав Кътов, Нино Влашки и Радослав Димитров, девойки – Милена Стефанова и Мария Владимирова и треньор – Росен Русев.
Подробна информация

Шахматна мисъл бр 1 и 2, 2007
05.07.2007
Излязоха брой 1 и 2 за 2007 г. на списание "Шахматна мисъл". За да прочетете изданието онлайн, натиснете тук.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Кавала, Гърция
04.08 - 12.08
Открит турнир


Kamianets-Podilsky
21.08 - 22.08
International Children Youthful Chess Festival


Kamianets-Podilsky
26.09 - 30.09
International Chess Festival

Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 8 и 9

Брой 10

Брой 1 и 2


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Връзка с нас
© 2001-2007 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix