Търсене: 


Преглед на новина


Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.02.06
17.02.2006
ПРОТОКОЛ N 2
на Заседание на УС на БФШ
17.02.2006 г. 13:00 ч. ДАМС София

Днес, на 17.02.2006 г. (петък) в ДАМС гр. София се проведе Заседание на Управителния съвет на БФ Шахмат. Присъстваха: Стефан Сергиев, Радислав Атанасов, Живко Жеков, Огнян Тодоров, Здравко Недев, Петьо Маринов, Ивелин Николов, Маргарита Войска, Румен Раев, Тодор Галунов, Атанас Колев, Коста Ангелов, Николай Велчев, Кристиан Ласкаров, Милен Петров, Трифон Тодоров и Ангел Полихронов.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. По подготовката на Държавните индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени – финали през 2006 година:

1.1 Утвърждаване на съставите на първенствата за мъже и жени.
Докладва: Н.Велчев

1.2 Приемане на регламентите на първенствата за мъже и жени.
Докладва: З.Недев

1.3 Утвърждаване съдийските състави на първенствата за мъже и жени.
Докладва: З.Недев

2. Утвърждаване на системата от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните клубове и списъка на спортните клубове от БФ Шахмат с разпределение на средствата от ДАМС за дейност през 2006 г. Докладват: Тодор Галунов, Румен Раев, Петьо Маринов, Атанас Куртенков и Николай Велчев

3. Предложение за участието на България в Европейските индивидуални първенства по шахмат за мъже и жени в Кушадасъ (Турция) през 2006 година.
Докладват: Ат.Колев и К.Георгиев

4. Разни.

По въпросите от дневния ред бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1:

1.1 Утвърждава състави на финалите на Държавните индивидуални първенства по шахмат – мъже и жени в град Свиленград през 2006 година:

Мъже:
Юлиян Радулски, Евгени Янев, Владимир Димитров, Николай Нинов, Владимир Петков, Деян Божков, Милен Василев, Валентин Йотов, Валентин Панбукчиян, Момчил Николов, Григор Григоров, Тодор Галунов, Калин Каракехайов и Красимир Русев.

Жени:
Стефка Савова, Маргарита Войска, Емилия Джингарова, Мария Велчева, Ружка Генова, Елица Раева, Адриана Николова, Ива Виденова, Петранка Драганова, Светла Йорданова, Пламена Андреева и Павлина Чилингирова.

1.2 Приема регламенти на финалите на Държавните индивидуални първенства по шахмат – мъже и жени в град Свиленград през 2006 година.

Мъже: Rc=2437; 8-ма категория; бал за гм +6 9,5/13; бал за мм +1 7/13.
Жени: Rc=2189; 6-та категория; бал за гм +7 9/11; бал за мм +2 6.5/11.

1.3 Утвърждава съдийски състави на финалите на Държавните индивидуални първенства по шахмат – мъже и жени в град Свиленград през 2006 година:

Мъже:
Главен съдия – Здравко Недев, Заместник-главен съдия – Милен Петров и съдии от Свиленград – Пенчо Стоянов, Янко Бозев и Ангел Полихронов.
Директор на турнира: Трифон Тодоров (Председател на ШК “Свиленград 2004”).

Жени:
Главен съдия – Милен Петров, Заместник-главен съдия – Здравко Недев и съдии от Свиленград – Янко Бозев, Пенчо Стоянов и Ангел Полихронов. Директор на турнира: Трифон Тодоров (Председател на ШК “Свиленград 2004”).

По т.2:

2.1 Утвърждава системата от показатели за оценяване спортната дейност на шахматните клубове на БФ Шахмат. 2.2 Приема разпределение на точките на спортните клубове по шахмат за спортно – състезателната 2005 година.

Общ брой точки: 39 471 от 47 спортни клубове по шахмат.

По т.3: Утвърждава участници от България в Европейските индивидуални първенства по шахмат – мъже и жени в Кушадасъ (Турция) през 2006 година:

Мъже:
Кирил Георгиев, Александър Делчев, Иван Чепаринов и шампиона на България за мъже за 2006 година.

Жени:
Маргарита Войска, Емилия Джингарова, Мария Велчева и шампионката на България за жени за 2006 година.

По т.4:

- По предложение на Председателя на Дисциплинарната комисия Крум Беровски:
4.1.1 Освобождава Димитър Пантелеев като член на Дисциплинарната комисия.
4.1.2 Включва в състава на Дисциплинарната комисия като членове Георги Живков и Агоп Мердинян.

- По предложение на Председателя на Комисия “Детско-юношески шахмат” Петьо Маринов:
4.2 Добавя Иван Стойнов, Йордан Стойнов, Димитър Илчев и Петранка Драганова като членове на Комисия “Детско-юношески шахмат”.

- По предложение на Председателя на Комисия “Шахмат в училище” Радислав Атанасов:
4.3.1 Освобождава Симеон Стоичков като член на Комисия “Шахмат в училище”.
4.3.2 Привлича Димитър Роев, Иво Христов и Илиан Младенов като членове на Комисия “Шахмат в училище”.

4.4 Определя за водач на Световното индивидуално първенство по шахмат за жени в Екатеринбург (Русия) през 2006 година Стефан Сергиев след разговори със Световната шампионка по шахмат – гросмайстор Антоанета Стефанова.

4.5 Определя комисия в състав – Живко Жеков, Радислав Атанасов и Николай Велчев за подготовката и провеждането на Открит турнир по шахмат в град София през 2006 година паралелно с “M-Tel Masters II” и в чест на 75 годишнина от създаването на Българската федерация по шахмат и в памет на първия български гросмайстор Милко Бобоцов.

4.6 Да бъдат предложени на ФИДЕ кандидатурите на Стефан Сергиев за член на комисия “Шахматно изкуство, хронология и филателия” към ФИДЕ и на Радислав Атанасов за член на комисия “Шахмат в училище” към ФИДЕ за избиране на предстоящия конгрес през 2006 година.


Управителен съвет

Дневен ред и решения от заседанието на УС на 21.07.07 г.
21.07.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.06.07 г.
18.06.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.07 г.
18.05.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.03.07 г.
16.03.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.01.07 г.
15.01.2007
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 01.12.06 г.
01.12.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.11.06 г.
17.11.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 27.10.06 г.
27.10.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 16.08.06 г.
16.08.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 17.07.06 г.
17.07.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.05.06
04.05.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 04.04.06
04.04.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 20.01.06
20.01.2006
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 09.12.05
09.12.2005
Доклад на председателя на БФШ г-н Стефан Сергиев пред Националното съвещание на 18.11.2005 г.
18.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 10.11.05
10.11.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 30.09.05
30.09.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 15.07.05
15.07.2005
Отчетен доклад на УС на БФШ за първите 100 дни
23.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 02.06.05
02.06.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 18.05.05
18.05.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 13.04.05
13.04.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 07.03.05
07.03.2005
Дневен ред и решения от заседанието на УС на 26.01.05
26.01.2005
Отчетен доклад на стария Управителен съвет
25.01.2005
Доклад на Контролния съвет
25.01.2005
Програмата на президента на БФШ г-н Стефан Сергиев
25.01.2004

Новини

До Председателите на ШК
23.05.2007
Българска федерация шахмат уведомява своите клубове членове, че във връзка с приетия нов Устав на Българска федерация шахмат на Годишното отчетно събрание на БФ Шахмат на 24.03.2007 г. в гр. София:

1.Годишният членски внос на шахматните клубове към БФ Шахмат следва да бъде преведен в срок до 31.08.2007 г.

2.В срок до 31.08.2007 г. следва да бъдат представени в БФ Шахмат списъците с членовете на шахматните клубове. Това е необходимо във връзка с предстоящото Общо отчетно - изборно събрание на Българска федерация шахмат през месец януари 2008 година, на което съгласно устава на БФ Шахмат в ръководните органи на федерацията могат да бъдат избирани само членове на шахматни клубове, членове на Българска федерация шахмат.

3.Съгласно Наредба № Н-1 / 08.02.2007 г., глава II, чл.7, т.1, ал. 2 на ДАМС, право да бъдат финансово подпомагани за спортна дейност имат спортните клубове, които са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани са в ДАМС и са членове на съответната спортна федерация.

Шахматът в България - Олимпийски спорт !
06.08.2007
На заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат състояло се на 21 юли 2007 г. бе взето решение да се организира подписка сред шахматистите, членовете на шахматните клубове и любителите на шахмата с искане шахматът в страната да бъде признат от Българския олимпийски комитет за олимпийски спорт.

Решаването на този проблем е от изключително значение за бъдещото развитие на шахмата, за разширяване на неговата обществена подкрепа и признание от страна на държавните органи и решаване на проблемите с бъдещото му финансиране. Ние имаме всички основания да настояваме шахматът да бъде признат за олимпийски спорт, така както са го признали в много страни по света, защото вече 80 години се провеждат шахматни олимпиади, защото шахматът е един от най-популярните спортове в света.

Предлагаме Ви подписката да стане достояние до максимален брой хора. Подписите да се събират на листове. Много важно е в наша подкрепа да привлечем видни общественици, писатели, художници, артисти, дейци на науката, културата и изкуството, просветни дейци, лекари, инженери, учащи се и др.

Събраните подписи трябва да бъдат представени в Българската федерация по шахмат не по-късно от 15 септември 2007 г. След подреждането им, ще бъдат оформени 2 папки. Едната ще бъде връчена на председателя на Българския олимпийски комитет госпожа Стефка Костадинова, а другата на господин Светослав Спасов – председател на комисията за децата, младежта и спорта в народното събрание.


Открито първенство на България за жени
25.07.2007
От 25 -ти до 31-ви юли в гр. Враца се провежда Откритото първенство на България за жени.
Подробна информация на официалния сайт
Европ. отб. първенство юноши и девойки 18 г.
08.07.2007
От 7 до 14 юли в Суботица, Сърбия се провежда Европейското отборно първенство по шахмат за юноши и девойки до 18 г. В него, България участва с отбор в състав: юноши – Павел Димитров, Ивайло Енчев, Любослав Кътов, Нино Влашки и Радослав Димитров, девойки – Милена Стефанова и Мария Владимирова и треньор – Росен Русев.
Подробна информация

Шахматна мисъл бр 1 и 2, 2007
05.07.2007
Излязоха брой 1 и 2 за 2007 г. на списание "Шахматна мисъл". За да прочетете изданието онлайн, натиснете тук.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Кавала, Гърция
04.08 - 12.08
Открит турнир


Kamianets-Podilsky
21.08 - 22.08
International Children Youthful Chess Festival


Kamianets-Podilsky
26.09 - 30.09
International Chess Festival

Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 8 и 9

Брой 10

Брой 1 и 2


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Връзка с нас
© 2001-2007 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix