ONOFFONOFF

Нормативни

Устав

свали

Етичен кодекс

свали

Статут на съдиите

свали

Спортен календар

свали

Правилник на FIDE

свали

Антидопингов правилник на FIDE

свали

Правилник за трансферните права

свали

Правилник за състезателните права

свали

Справка за треньорите на клубовете

свали

Наредба за антидопинговите правила

свали

Наредба за категоризация на клубовете

свали

Световен антидопингов кодекс на WADA

свали

Единни републикански спортни стандарти

свали

Формуляр за картотекиране на състезатели

свали

Наредба за спортно - педагогическите кадри

свали

Правила за изчисляване на българското ЕЛО

свали

Правилник за дейността на контролния съвет

свали

Система за оценяване на дейността на клубовете

свали

Формуляр N 1 за оценка на дейността на клубовете

свали

Формуляр N 2 за оценка на дейността на клубовете

свали

Система от критерии за категоризация на клубовете

свали

Наредба за удостояване с почетни награди и звания

свали

Наредба за състезанията от държавния спортен календар

свали

Таблици за определяне на точките от дейността на клубовете

свали

Протоколи

10.05.2016

Комисия - ДЮШ

свали

18.04.2016

Управителен съвет

свали

07.02.2016

Управителен съвет

свали

13.01.2016

Управителен съвет

свали

27.11.2015

Управителен съвет

свали

29.08.2015

Управителен съвет

свали

29.08.2015

Съдийска комисия

свали

29.07.2015

Комисия - ДЮШ

свали

05.06.2015

Управителен съвет

свали

25.04.2015

Управителен съвет

свали

Предишна страница Следваща страница

ЕЛО

Класически

свали

Ускорен

свали

Блиц

свали

Клубове

Клубове

свали

Състезатели

Състезатели

свали

Съдии

Съдии

свали

Треньори

Треньори

свали