Търсене: 


Съдийство
Съдийска комисия
Списък съдии
Правилник на шахматната игра
Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система
Швейцарска система, базирана на рейтинга
Съдийски доклад
Ръководство за работа с електронния часовник DGT

Преглед на новина


ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОКАЗАТЕЛ БУХОЛЦ
21.08.2004
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОКАЗАТЕЛ БУХОЛЦ

НА ТУРНИРА “ПРИСТИС” В ГРАД РУСЕ


инж. Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ

Председател на Съдийската комисияОт 10 до 13 юли 2004 г. в гр. Русе се проведе откритият шахматен

турнир “ПРИСТИС” по Швейцарската система. Съгласно регламента на

състезанието при равенство в постигнатите точки първите два

допълнителни показатели са били съответно Бухолц-Медиана и Бухолц.

След обявяване на крайното класиране са възникнали известни съмнения

относно изчислението на допълнителните показатели Бухолц-Медиана и

Бухолц. Контестация не е била подадена, но след това са започнали

доста оживени коментари.Във връзка с това бих искал да обърна внимание, че съгласно

“Статута на съдиите по шахмат”, приет през 2004 г, възникналите

по време на състезание спорове се отнасят до Турнирния комитет,

изграден непосредствено преди началото на самото състезание.

Решенията на турнирния комитет са окончателни за съответното

състезание. Възникналите спорове извън състезанието се отнасят

до Съдийската комисия (с копие до други помощни органи), която

дава отговор на всички принципни спорни казуси.Поради принципния характер на поставения въпрос, ще обясня как

се изчисляват допълнителните показатели Бухолц и Бухолц-Медиана

за проведения турнир.В турнира трима състезатели завършват с по 7 т.:

№ 11 Елица Раева, № 1 Красимир Русев и № 2 Красимир Стефанов.

Крайното класиране, определено чрез компютърната програма

Swiss Perfect 98 e дадено в Таблица 1:


Таблица 1


Крайно класиране

№ Имена Точки Бухолц-Медианa Бухолц

1 Елица Раева 7 41,0 50,5

2 Красимир Русев 7 40,5 52,0

3 Красимир Стефанов 7 40,0 51,5


В тази таблица са показани само първите два допълнителни показателя

от регламента на турнира, тъй като те са предмет на разглеждане.

По принцип всякакви съмнения относно точността на изчисленията на

изпитаната компютърна програма Swiss Perfect 98 са излишни и

безсмислени и затова по-долу се коментира само методиката на

изчисляване на допълнителните показатели Бухолц-Медиана и Бухолц.Правилата за употреба на допълнителните показатели, дадени като

Приложение към турнирните правила на ФИДЕ, Одобрени от Общото

събрание през 1998 г. гласят:“За да се изключи нежелателното влияние на неизиграните партии

върху разпределението на местата при класиране, тези партии

трябва да се отчитат по следния начин.

Независимо от резултата на неизиграната партия (победа в случай,

когато играчът получава точка поради нечетен брой участници;

победа или загуба по присъждане; или партията не е изиграна,

защото играчът е напуснал или отсъствал един или няколко кръга),

той трябва да се отчита при определяне на допълнителен показател

като реми на играча със самия себе си.Това не е валидно при системите на нарастване или системата Койя.

При тези системи се зачита само резултатът.” (Вж. стр. 126,

Здравко Недев, Румен Ангелов, Радислав Атанасов, Крум Беровски,

Шахматен наръчник, С., 2003).

Отчитането на неизиграните парти по този начин се прави само

за изчисляване на допълнителните показатели.В Таблица 2 са показани кои са противниците на всеки един от

конкуриращите се състезатели (колонки 2, 5 и 8), постигнатите

от тях резултати в турнира (колонки 3, 6 и 9) и уточнените резултати

за изчисляване на показателя Бухолц (колонки 4, 7 и 10).Таблица 2

Изчисляване на показателя Бухолц


№ 11 Елица Раева № 1 Кр. Русев № 2 Кр. Стефанов


A B C D E F G H I J

1 40 3,00 2,50 29 4,50 4,50 30 4,50 4,50

2 27 4,50 5,50 12 4,50 4,50 14 5,50 5,50

3 35 5,00 5,00 15 5,50 5,50 20 5,50 5,50

4 25 4,50 4,50 21 6,00 6,50 9 6,00 6,00

5 6 6,00 6,00 4 6,50 6,50 21 6,00 6,50

6 1 7,00 7,00 11 7,00 7,00 12 4,50 4,50

7 21 6,00 6,50 27 4,50 5,50 3 5,50 5,00

8 4 6,50 6,50 2 7,00 7,00 1 7,00 7,00

9 2 7,00 7,00 3 5,50 5,00 11 7,00 7,00

Бухолц-Медиана 41,00 40,50 40,00

Бухолц 50,50 52,00 51,50

Легенда:

А - Кръг

B - Играл е с № ...

C - Резултат на № ...

D - Уточнен резултат за Бухолц

E - Играл е с № ...

F - Резултат на № ...

G - Уточнен резултат за Бухолц

H - Играл е с № ...

I - Резултат на № ...

J - Уточнен резултат за БухолцВ Таблица 3 е показано как се уточняват резултатите за изчисляване на

показателя Бухолц на състезателите, които имат неизиграни партии.

Това са състезателите с № 3, 21, 27 и 40.

Таблица 3

Уточняване на резултатите за изчисляване на показателя Бухолц

Състезател № Кръг Постигнат резултат Уточнен резултат за Бухолц

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 1 1 0 1 0,5 0 0 + 1 5,5 5

21 1 1 1 0,5 1 0,5 0 1  6 6,5

27 1 1 0 1 1 0,5 0  4,5 5,5

40 0 0 1 0 0 0 + 1 0 3 2,5Коментар към Таблица 3:

Състезателят с № 3 е завършил турнира с 5,5 т., но не е изиграл 1 партия в 8-я кръг и

тя се отчита като 0,5 т., затова неговият уточнен резултат става 5 т.

Състезателят с № 21 е завършил турнира с 6 т., но не е изиграл 1 партия в 9-я кръг и

тя се отчита като 0,5 т., затова неговият уточнен резултат става 6,5 т.

Състезателят с № 27 е завършил турнира с 4,5 т., но не е изиграл 2 партии в

последните 8-я и 9-я кръгове и всяка от тях се отчита като 0,5 т., затова неговият

уточнен резултат става 5,5 т.Състезателят с № 40 е завършил турнира с 3 т., но не е изиграл 1 партия в 7-я кръг

и тя се отчита като 0,5 т., затова неговият уточнен резултат става 2,5 т.

Стойността на допълнителния показател Бухолц за всеки състезател се получава,

като се сумират резултатите на всички негови противници, които нямат неизиграни

партии и уточнените резултати за тези, които имат неизиграни партии. Изчислените

стойности на допълнителния показател Бухолц за конкуриращите се състезатели са

показани на последния ред в Таблица 2.Стойността на допълнителния показател Бухолц-Медиана за всеки състезател се получава,

като от стойността на допълнителния показател Бухолц, се извадят най-високият и

най-ниският резултат на противниците му. Изчислените стойности на допълнителния

показател Бухолц-Медиана за конкуриращите се състезатели са показани на предпоследния

ред в Таблица 2.Наименованието Бухолц-Медиана, както е цитирано в регламента на турнира, е

популярното наименование на по-прецизното Усреднен Бухолц-1.

В цитирания по-горе Шахматен наръчник на стр. 128 могат да се намерят определения

и за други допълнителни показатели, определени на базата на показателя Бухолц

(в правилата за съставяне на двойките за игра за шахматните олимпиади се използва

и още един допълнителен показател - Разширен Бухолц), но те не са предмет на

разглеждане тук.Резултатите от изчисленията и анализите показват, че те напълно съответстват на тези,

определени с помощта на компютърната програма Swiss Perfect 98.

Обявеното класирането на първите трима състезатели с равен брой точки (Таблица 1) е правилно.От гореизложеното става ясно, че е необходимо по-добро познаване на шахматните правилници

и по-голямо доверие в компютърната техника, без чиято неоценима помощ съвременният живот

вече става немислим.


Съдийски Новини

Съдийски доклади
16.06.2004
Съдийската комисия към БФШ напомня на всички главни съдии на шахматни състезания, че трябва да изпращат докладите за проведените състезания в 10-дневен срок.

Подробности

Новини

Историческа победа за българския шахмат - Антоанета Стефанова е световна шампионка!
05.06.2004
Една мечта се сбъдна - детето чудо на българския шахмат, което още от шестгодишната си възраст е в центъра на вниманието на шахматната и спортна общественост, осъществи своята мечта.
Подробности
Мач между шампиони в София
08.10.2004
На 3-ти и 4-ти декември в една от залите на хотел Кемпински-Зографски ще се проведе безпрецедентен в досегашната история на шахмата мач между действащите световни шампиони за мъже и жени. Рустам Касимджанов и Антоанета Стефанова в мач от 4 партии по ускорен шахмат ще разпределят наградния фонд от 100 000 евро, осигурен от президента на Българската федерация по шахмат и “Нове АД Холдинг” г-н Васил Божков.
Подробности
36-та Олимиада
08.10.2004
От 14-ти до 31-ви октомври в Калвия (Испания) ще се проведе Олимиадата за мъже и жени. Нашите представителни отбори са в следните състави:
мъже - гм Кирил Георгиев, гм Александър Делчев, гм Иван Чепаринов, гм Васил Спасов, гм Борис Чаталбашев и гм Юлиан Радулски. Селекционер е гм Кирил Георгиев.
жени - гм Антоанета Стефанова, гм Маргарита Войска, гм Емилия Джингарова и гм Мария Велчева. Селекционер е гм Атанас Колев.
Официален сайт
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.

В момента няма покани


Шахматна мисъл

Брой 5

Брой 6

Брой 7Връзка с нас
© 2001-2004 ChessBG.com, Всички права запазени