Меню
Структура на БФШ
Документи
Вътрешен календар
Опен турнири (opens)
Архив
Лицензи 2002
Ело
Клубове
Съдийство
Шахматна мисъл
Шах в училище
Библиография
Лични страници
Интернет връзки
Връзка с нас


Новини

Начко Пехливанов е новият председател на РССК
Отчетно-изборна конференция на РССК

На 30.06.2001г. в София се проведе редовна отчетно-изборна конференция на РССК. Съгласно доклада на мандатната комисия в залата с право на глас присъстваха 37 делегати. Отчетен доклад за изминалия период изнесе досегашният председател межд. съдия Георги Тодоров. В последвалата дискусия отношение по доклада и предложения относно бъдещата дейност взеха Начко Пехливанов, Стефан Сергиев, Здравко Недев, Димо Стоянов, Румен Ангелов, Димитър Карапчански, Богомил Драгнев, Тончо Демирев, Левон Ованезов и Николай Тодоров.
Предложение за ново ръководство направи председателят на комисията по проекто-предложенията гм Венцислав Инкьов:
Почетен председател - Георги Тодоров.
Председател на оперативното бюро - Начко Пехливанов.
Членове:
Румен Ангелов
Радислав Атанасов
Крум Беровски
Росен Вълчев
Красимир Генчев
Димитър Карапчански
Атанас Куртенков
Здравко Недев
Владимир Петров
Милен Петров
Стефан Сергиев
Симеон Стоичков
Емил Тедески
Николай Тодоров

Допълнително бяха издигнати кандидатурите на Богомил Драгнев и Тончо Демирев. Бе прието предложението оперативното бюро да се състои от председател и 14 члена.
Гласуването протече по следния начин:
За почетен председател на РССК бе избран Георги Тодоров. Президентът на БФШ д-р Михаил Илиев му връчи скромен подарък - икона на св. Георги Победоносец.
Начко Пехливанов бе избран за председател на Оперативното бюро на РССК с рядко срещано единодушие - "за" 37 и нито един против, въздържали се също!
При избора за членове на РССК се получиха следните резултати:
Здравко Недев - 36 гласа
Росен Вълчев - 36 гласа
Красимир Генчев - 35 гласа
Румен Ангелов - 34 гласа
Тончо Демирев - 34 гласа
Владимир Петров - 34 гласа
Милен Петров - 34 гласа
Стефан Сергиев - 33 гласа
Крум Беровски - 33 гласа
Димитър Карапчански - 33 гласа
Атанас Куртенков - 32 гласа
Емил Тедески - 30 гласа
Радислав Атанасов - 29 гласа
Николай Тодоров - 20 гласа
Богомил Драгнев - 16 гласа
Симеон Стоичков - 16 гласа

Председателят на комисията представи резултатите от преброяването и обяви новото Оперативно бюро на РССК: Председател
Начко Пехливанов

Членове
Здравко Недев
Росен Вълчев
Красимир Генчев
Румен Ангелов
Тончо Демирев
Владимир Петров
Милен Петров
Стефан Сергиев
Крум Беровски
Димитър Карапчански
Атанас Куртенков
Емил Тедески
Радислав Атанасов
Николай Тодоров

С това конференцията приключи своята работа.
На своето първо заседание Оперативното бюро избра за заместник-прeдседатели Здравко Недев и Крум Беровски, а за секретар - Румен Ангелов.