Меню
Структура на БФШ
Документи
Вътрешен календар
Опен турнири (opens)
Архив
Лицензи 2002
Ело
Клубове
Съдийство
Шахматна мисъл
Шах в училище
Библиография
Лични страници
Интернет връзки
Връзка с нас


Новини

Общо събрание на БФШ
На 09.01.2001г. в гр. София се проведе Общо събрание на БФШ. Съгласно доклада на Мандатната комисия с право на гласуване в залата са присъствали 69 делегати от клубове, членове на БФ Шахмат. Бяха избрани ръководни органи на Общото събрание.
Отчетен доклад за дейността на федерацията изнесе бившият председател на УС г-н Любомир Павлов. Последваха изказвания. В по-голямата си част те бяха с критична насоченост към цялостната дейност на УС и щатните служители.
След приключване на дискусията се премина към избор на нови ръководни органи. За председател на БФШ бе издигната кандидатурата на д-р Михаил Илиев. Той е много добре позната личност в шахматните среди.Майстор на спорта, участник в редица вътрешни и международни състезания. Дългогодишен състезател на “Академик” Сф. За него шахмата е бил преди всичко любимо хоби, а професионалното му поприще е медицината.Той е един от най-добрите ни специалисти в областта на спортната медицина. Лекар на футболните отбори “Славия”, “Левски” и националния отбор. Д-р Илиев е една изключително обаятелна и контактна личност.Настоящата му професионална дейност, позволява да поддържа контакти във всички сфери на обществено-политическия живот у нас. С тази комбинация от положителни качества той би бил изключително полезен за българския шахмат. Д-р Илиев в кратко експозе изложи своите виждания за моментното състояние на българския шахмат и перспективите за неговото развитие.Пристъпи се към гласуване. За кандидатурата на д-р Михаил Илиев гласуваха 60 делегати, против и въздържали се нямаше. Премина се към избор на Управителен съвет.

За избор на членове на Управителния съвет бяха издигнати кандидатурите както следва: от името на ШК Шах ХХІ, София на Андрей Венцелов Райчев, Владимир Крумов Аврионов, Иван Георгиев Радулов, Илиян Георгиев Бъчваров, Найден Маринов Зеленогорски, Любомир Владимиров Павлов, Камен Василев Тошков, Младен Вълков Гочев, Румен Иванов Танев и Стефан Христов Ботев; от името на ШК Локомотив, Пловдив на Стоян Георгиев Сариев; от името на ШК Давидов, Сандански на Георги Тодоров Дончев; от името на ШК Локомотив София на Левон Карекин Хампарцумян. Господата Любомир Владимиров Павлов и Младен Вълков Гочев си направиха самоотводи.
При проведения избор между останалите 11 души, комисията констатира следното: В гласуването са участвали 43 души с право на глас, като две бюлетини са били недействителни. Резултатите от гласуването са следните: Владимир Крумов Аврионов – 41 “за” и 0 “против”, Найден Маринов Зеленогорски – 40 “за” и 1 “против”, Илиян Георгиев Бъчваров – 39 “за” и 2 “против”, Румен Иванов Танев – 39 “за” и 2 “против”, Андрей Венцелов Райчев – 38 “за” и 3 “против”, Иван Георгиев Радулов - 38 “за” и 3 “против”, Левон Карекин Хампарцумян - 38 “за” и 3 “против”, Стоян Георгиев Сариев – 37 “за” и 4 “против”, Стефан Христов Ботев – 36 “за” и 5 “против”, Георги Тодоров Дончев – 32 “за и 9 “против” и Камен Василев Тошков – 15 “за” и 26 “против”.
Предвид на резултатите от избора Комисията обявява за избрани за членове на Управителния съвет на БФ Шахмат господата Андрей Венцелов Райчев, Владимир Крумов Аврионов, Иван Георгиев Радулов, Илиян Георгиев Бъчваров, Найден Маринов Зеленогорски, Румен Иванов Танев и Стефан Христов Ботев, Стоян Георгиев Сариев, Георги Тодоров Дончев и Левон Карекин Хампарцумян.
За избор на председател на Контролния съвет : от името на ШК Шах ХХІ, София бе издигната кандидатурата на Тодор Колев Пеев. Други кандидатури не бяха издигнати. В гласуването взеха участие 26 души, като една от бюлетините бе недействителна. Комисията констатира, че “за” Тодор Колев Пеев са гласували 25 души. При това положение за Председател на Контролния съвет на БФ Шахмат Комисията по избора обявява Тодор Колев Пеев.
За членове на Контролния съвет от името на ШК Локомотив Пловдив бяха издигнати кандидатурите на Нотьо Георгиев Димитров, Йочко Тодоров Йочев, Никола Бочев Пъдевски и Валентин Кирилов Серафимов. В гласуването взеха участие 26 души, като една от бюлетините се оказа недействителна. Комисията констатира следните резултати от гласуването: Нотьо Георгиев Димитров – 25 “за”, Никола Бочев Пъдевски – 25 “за”, Валентин Кирилов Серафимов – 25 “за” и Йочко Тодоров Йочев – 24 “за” и 1 “против”. При това положение Комисията по избора обявява за избрани за членове на Контролния съвет господата Нотьо Георгиев Димитров, Йочко Тодоров Йочев, Никола Бочев Пъдевски и Валентин Кирилов Серафимов.
За избор на Председател на Експертния съвет от името на ШК Дупница бе издигната кандидатурата на Венцислав Владимиров Инкьов. В избора за председател участваха 46 души с право на глас. “За “ кандидатурата на Венцислав Владимиров Инкьов гласуваха всичките 46 души. При това положение Комисията по избора обявява за избран Председател на Експертния съвет на БФ Шахмат Венцислав Владимиров Инкьов.
За избор на членове на Експертния съвет на БФ Шахмат бяха издигнати кандидатурите както следва: от името на ШК Шах ХХІ, София на Георги Нешев Сапунджиев, Димитър Здравков Карапчански, Константин Ангелов Стоянов, Николай Христов Велчев, Огнян Владимиров Тодоров, Стоян Василев Иванов; от името на ШК Локомотив 2000, Пловдив на Агоп Пюзант Мердинян и от името на ШК Дракон, Плевен на Пейчо Чонов Пеев. По устав на БФ Шахмат автоматически се избират и старши треньорите на националните отбори за мъже и жени. При проведеното гласуване се получиха следните резултати: Николай Христов Велчев – 46 “за”, Димитър Здравков Карапчански – 43 “за”, Огнян Владимиров Тодоров – 42 “за”, Константин Ангелов Стоянов – 41 “за”, Георги Нешев Сапунджиев – 36 “за”, Стоян Василев Иванов – 31 “за”, Агоп Пюзант Мердинян – 30 “за” и Пейчо Чонов Пеев – 26 “за”. При това положение за избрани членове на Експертния съвет на БФ Шахмат Комисията по избора обявява Николай Христов Велчев ,Георги Нешев Сапунджиев, Димитър Здравков Карапчански, Константин Ангелов Стоянов, Огнян Владимиров Тодоров и Стоян Василев Иванов.
С това Общото събрание приключи своята работа.