Начало Новини
Преглед Новина
Отчитане на турнири към FIDE

Българска федерация по шахмат уведомява всички организатори на шахматни турнири, че в сила от 01.01.2013 г.:

1. За всички турнири, валидни за норми, правилото за регистриране 30 дни предварително става задължително. При неспазването му, тези турнири няма да бъдат обработвани, нормите от тях няма да се признават!

2. За останалите турнири, правилото за 30 дни също е валидно, но ще се допуска и регистриране минимум 7 дни преди началото им, с начисляване на допълнителна такса, чийто размер ще бъде обявен допълнително. Турнири, които не са регистрирани преди започването им, няма да бъдат изчислявани за рейтинг!

3. Няма да може да се изтрива регистриран турнир, без за това да има основателна причина, която ще трябва да се посочи. Ще е необходимо разрешение за изтриването, т.е. това право на националните рейтинг-администратори ще бъде отнето.

4. Турнирите трябва да се отчитат за рейтинг в срок до 7 дни след завършването им. За отчитане на турнир след този срок ще се събира допълнителна такса. Турнири, изпратени повече от 3 месеца след завършването им, няма да бъдат изчислявани за рейтинг!

5. Всички норми, покрити преди 01.07.2005 г. трябва да бъдат регистрирани на сървъра на FIDE до 01.07.2013 г. Нерегистрираните такива няма да се признават. Това се отнася и за звания, базирани на рейтинг!

6. През 2013 г. FIDE няма да събира такса за обработването за рейтинг на турнири по ускорен шах и блиц.