Начало Новини
Преглед Новина
Да помогнем на семейството на Юлиян Радулски! / To help the family of Yuliyan Radulski!

Българска федерация по шахмат отправя призив към всички шахматни приятели на Юлиян Радулски да подкрепят неговото семейство в този труден момент за тях - Емилия и малката им принцеса Ели.

БАНКА:
ПРОКРЕДИТ БАНК
BIC:
PRCBBGSF
IBAN:
В ЛЕВА: BG17PRCB92301000498343
В ЕВРО: BG87PRCB92301400498311
ТИТУЛЯР:
ЕМИЛИЯ ДАНЧЕВА РАДУЛСКА

Благодарим Ви!
-------------------------------------------
Bulgarian Chess Federation appeals to all chess friends of Yuliyan Radulski to support his family in this difficult time for them - Emilia and their little princess Ellie.

BANK:
PROCREDIT BANK
SWIFT:
PRCBBGSF
IBAN:
IN BGN: BG17PRCB92301000498343
IN EURO: BG87PRCB92301400498311
RECIPIENT:
EMILIA DANCHEVA RADULSKA

Thank you!