Начало Новини
Преглед Новина
Отчети на ШК за 2010 г.

1.Отчет за спортно - състезателната дейност на клуба за 2010 година.

2.Финансов отчет на клуба за 2010 година:

2.1.Отчет за приходите и разходите за 2010 година.
2.2.Отчет за паричния поток за 2010 година.
2.3.Отчет за собствения капитал за 2010 година.
2.4.Счетоводен баланс за 2010 година.

3.Формуляр за оценка дейността на клуба за 2010 година:

3.1.Формуляр N 1 за 2010 година.
3.2.Формуляр N 2 за 2010 година.

4.Актуално състояние на клуба.


Всички документи трябва да бъдат надлежно подписани и подпечатани съгласно изискванията на българското законодателство!