Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА
ОТ
ДЪРЖАВНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР
НА БФ ШАХМАТ ЗА 2001 ГОДИНА
НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ - КЛАСИЧЕСКИ ШАХ
МЪЖЕ И ЖЕНИ
I.Полуфинал за Държавно индивидуално първенство - мъже
1.Провежда се от 5 до 11 февруари в град Банкя в 9 кръга по швейцарска с-ма .
2.Право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФ Шахмат и притежаващи българска или международен рейтинг към 1.1.2001 г не по-малък или равен на 2100.
3.Срок за заявки - 31 януари 2001 г.
4.Класиралите се на първите 12 места добиват право на участие във финала за ДИП - мъже.
5.Разходите по участието на шахматистите са за сметка на шахматните клубове .
6.Участниците са длъжни да носят шахматни часовници.

II.Полуфинал за Държавно индивидуално първенство - жени
1.Провежда се от 6 до 11 февруари в град Банкя в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФ Шахмат.
3.Срок зо заявки - 31 януари 2001 година.
4.Класиралите се на първите 6 места добиват право на участие във финала за ДИП - жени.
5.Разходите по участието на състезателките са за сметка на шахматните клубове.
6.Участничките са длъжни да носят шахматни часовници.

III. 65-то Държавно индивидуално първенство за мъже - финал
1.Провежда се от 11 до 19 май в град Бургас в 9 кръга по швайцарска с-ма
2.Право на участие имат 44 състезатели както следва
2.1. Първите 3 от финала за 2000 г.
2.2.Първите 20 български шахматисти от международната ранглиста на ФИДЕ към януари 2001 г. В случай на неучастие на някой от тях, бройката се попълва от следващите в ранглистата, но не повече от следващите 10. В случай на равенство на международния рейтинг, се взима под внимание международната ранглиста за 1 юли 2000 година.
2.3 Първите 12 от Полуфинала за Държавно индивидуално за 2001 г. В случай на неучастие на някои от тях, бройката се попълва от следващите в класирането.
2.4. Първите 3 от ДИП за юноши до 20 г. за 2001 г.
2.5. Шампионите за юноши до 14,16 и 18 г. за 2001 г.
2.6. По решение на УС на федерацията - 1.
2.7. Двама представители на ШК Лукойл-Нефтохимик, Бургас
3.Срок за писмено потвърждение на участие: по т. 2.1 и 2.2 - 31 януари 2001, по т. 2.3 до 15 март 2001 г., по т.2.4 и 2.5. до 20 април 2001 г.
4.Разходите на състезателите - хотел и храна са за сметка на ШК.
5. БФ Шахмат поема разходите за хотел (настаняване легло в двойна стая) и храна само на състезатели с международен рейтинг по-висок или равен на 2500.

IV. 49-то Държавно индивидуално първенство за жени - финал
1.Провежда се от 5 до 15 април в град Сандански по кръгова с-ма.
2.Право на участие имат 12 състезателки както следва:
2.1. Първите 3 от финала за 2001 г. В случай на неучастие на някои от тях, бройката им се допълва от т. 2.2.
2.2. Първите 3 от международната ранглиста на ФИДЕ към 1 януари 2001 г. В случай на неучастие на някоя от тях, бройката се попълва от следващите в листата, но не повече от следващите 3. В случай на равенство на международния рейтинг, се взима под внимание международната ранглиста към 1 юли 2000 г.
2.3.Първите 6 от Полуфинала за РИП за 2001 г.
3.Срок за писмено потвърждение на участие: по т. 2.1. и 2.2. - до 31 януари 2001 г., а по т. 2.3.- до 5 март 2001 г.
4.Разходите на състезателките за хотел и храна са за сметка на БФ Шахмат.
Забележка: Състезателите и състезателките, допускани по международен рейтинг трябва да са активни състезатели, играли през последните 2 години.
V. 52-ро Държавно отборно първенство по шахмат за мъже

1.Провежда се от 15-21 септември в курорта Албена /курорт Златни пясъци/ по швейцарска с-ма в 7 кръга.
2.Право на участие имат всички шахматни клубове, които направят писмена заявка в БФ Шахмат в срок до 28 февруари 2001 г.
3.Състав на отборите - 6 състезатели и 2 резерви. Допуска се участието на 2 чуждестранни състезатели в отбор , в отделен мач.
4.Всеки отбор е длъжен да носи 3 шахматни часовника.
5.Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.БФ Шахмат поема разходите за хотел на отборите, заели първите 6 места на РОП за 2000 за 8 души от клуб /ШК Локомотив - София, ШК Давидов - Сандански, ШК Локомотив 2000 - Пловдив, ШК Локомотив - Пловдив, ВШК Г.Даскалов - Варна и ШК Перун Кресна/.

VI. 31-во Държавно отборно първенство по шахмат за жени
1.Провежда се от 15 до 21 септември в курорт Албена /курорт Златни пясъци/ по швейцарска с-ма в 7 кръга.
2.Право на участие имат всички шахматни клубове, които направят писмена заявка в БФ Шахмат в срок до 28 февруари 2001г.
3. Състав на отборите - 3 състезателки и 1 резерва. Допуска се участието на 1 чуждестранна състезателка в отбор, в отделен мач.
4.Всеки отбор е длъжен да носи по 2 шахматни часовника.
5.Разходите по участие в първенството са за сметка на шахматните клубове.
6.БФ Шахмат поема разходите за хотел на отборите заели първите 6 места от РОП за 2000 г.- за 4 души от клуб. / ШК Шах XXI - София, ШК Локомотив - Пловдив , ШК Локомотив - София, Спартак-Финтекс - Пловдив, ШК Локомотив 2000 - Пловдив и ВТШК - В.Търново/.

МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ, ДЕВОЙКИ И ДЕЦА

VII. Държавно индивидуално първенство за младежи до 20 г.
1.Провежда се от 24 февруари до 2 март в град Пловдив в 9 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 1.1.1981 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в БФ Шахмат до 10 февруари 2001.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участие в първенството са за сметка на шахматните клубове

VIII. Държавно индивидуално първенство за девойки - до 20 г.
1.Провежда се от 24 до 28 февруари в град Казанлък в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 1.1.1981 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в БФ Шахмат до 10 февруари 2001 г.
4.Всяка състезателка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участие в първенството са за сметка на шахматните клубове.

IX.Държавно индивидуално първенство за юноши ст. в - до 18 г.
1.Провежда се от 16 до 22 март в град Русе в 9 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени след 1.1.1983 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в БФ Шахмат до 10 февруари 2001 г.
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участие в първенството са за сметка на шахматните клубове.

X Държавно индивидуално първенство за девойки ст.в. - до 18 г.
1.Провежда се от 9 до 15 март в град Русе в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени след 1.1.1983 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в БФ Шахмат до 10 февруари 2001 г.
4.Всяка участничка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участие в първенството са за сметка на шахматните клубове.

XI. Държавно индивидуално първенство за юноши мл.в - до 16 г. и деца ст.в. - момчета до 14 г.
1.Провежда се от 8 до 14 април в град Казанлък в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени съответно след 1.1.1987 г. и 1.1.1985 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в БФ Шахмат до 10 февруари 2001 .
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участие в първенството са за сметка на шахматните клубове.

XII.Държавно индивидуално първенство за девойки мл.в. до 16 г. и деца ст.в. - момичета до 14
1.Провежда се от 23 до 29 март в град Шумен в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени съответно след 1987 и 1985 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в БФ Шахмат до 15 февруари 2001 г.
4.Всяка състезателка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието са за сметка на шахматните клубове.

XIII. Държавно индивидуално първенство за деца мл. в. - момчета до 10 и 12 г.
1.Провежда се от 31 март до 6 април в град Варна в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички състезатели, родени съответно след 1.1.1991 г. и 1.1.1989 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в БФ Шахмат до 10 февруари 2001 .
4.Всеки участник е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участие в първенството са за сметка на шахматните клубове.

XIV. Държавно индивидуално първенство за деца мл.в. - девойки до 10 и 12 г.
1.Провежда се от 31 март до 6 април в град Варна в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички състезателки, родени съответно след 1.1.1991 и 1989 г. и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Заявки за участие се правят в БФ Шахмат до 28 февруари 2001 г.
4.Всяка състезателка е длъжна да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участието са за сметка на шахматните клубове.

XV. Държавно отборно първенство за юноши и девойки ст. в - до 18 г.
1.Провежда се от 1 до 7 октомври в град Велико Търново в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички отбори, подали заявка в БФ Шахмат до 28 февруари 2001 г
3.Състав на отборите: юноши - 4 състезатели и 1 резерва, девойки - 3 състезателки и 1 резерва.
4.Всички участници следва да са родени след 1.1.1983 г.
5.Всеки отбор е длъжен да носи по 2 шахматни часовника.
6.Разходите по участие в първенството са за сметка на шахматните клубове.

XVI. Държавно отборно първенство за деца ст. в. /момчета и момичета/ до 14 г.
1.Провежда се от 21 до 27 юли в град Варна по швейцарска с-ма в 7 кръга.
2.Право на участие имат всички клубове, дали заявка в БФ Шахмат до 28 февруари 2001 г.
3.Състав на отборите: юноши - 4 състезатели и 1 резерва, девойки - 3 състезателки и 1 резерва.
4.Всички участници трябва да бъдат родени след 1.1.1987 г.
5.Всеки отбор е длъжен да носи по 2 шахматни часовника.
6.Разходите по участие в първенството са за сметка на шахматните клубове.

НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО УСКОРЕН ШАХ И БЛИЦ

МЪЖЕ И ЖЕНИ
XVII. Държавни индивидуални първенства по ускорен шах и блиц за мъже и жени
1.Провеждат се от 23 до 25 ноември в град София по швейцарска с-ма в 9 кръга.
2.Право на участие имат всички български шахматисти и шахматистки, подали заявка и картотекирани в БФ Шахмат.
3.Контрола на игра : блиц - по 5 минути на състезател, ускорен шах - по 20 минути на състезател.
4.Всеки състезател е длъжен да носи шахматен часовник.
5.Разходите по участие в първенствата са за сметка на шахматните клубове, с изключение на персонално поканените от домакините.

МЛАДЕЖИ, ЮНОШИ, ДЕВОЙКИ И ДЕЦА
XVIII. Държавни индивидуални първенства по блиц и ускорен шах за юноши и девойки мл. и ст. в и младежи до 16, 18 и 20 г.
1. Провеждат се от 9 до 11 август в град Сандански
2.С-ма на провеждане - 7 или 9 кръга по швейцарска с-ма, в зависимост от броя на участниците.
3.Право на участие имат всички шахматистки и шахматисти в съответните възрастови групи, картотекирани в БФ Шахмат и подали своевременно заявка за участие.
4.Контрола на игра - по 5 минути на състезател за завършване на партията при блица и по 20 минути на състезател при ускорения шах.
5.Всеки състезател е длъжен да носи шахматен часовник.
6.Разходите по участие в първенствата са за сметка на шахматните клубове.

XIX. Държавни индивидуални първенства по блиц и ускорен шах за деца мл. и ст. в - момичета и момчета до 10, 12 и 14 г.
1.Провеждат се от 29 до 31 юли в курорта Сливенски мин. бани
2.С-ма на провеждане - 7 или 9 кръга по швейцарска с-ма, в зависимост от броя на участниците.
3.Право на участие имат всички шахматистки и шахматисти в съответните възрастови групи, картотекирани в БФ Шахмат и подали своевременно заявка за участие.
4.Контрола на игра - по 5 минути на състезател за завършване на партията при блица и по 20 минути на състезател при ускорения шах.
5.Всеки състезател е длъжен да носи шахматен часовник.
6.Разходите по участие в първенствата са за сметка на шахматните клубове.

ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

XX.Държавно индивидуално първенство за ветерани
1.Провежда се от 17-23 март в София в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички шахматисти родени преди 1.1.1941 г.
3.Състезанието се провежда съвмесно с БСФ Ветерани.

XXI.Национален турнир Морско конче
1.Провежда се от 20-24 август в град Варна в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички шахматисти родени съответно след 1.1.1985, 1.1.1987 и 1.1.1989 г.
3.Състезанието се провежда съвмесно с НДШФ Морско конче и ШК Г.Даскалов, Варна.

XXII.Открит шампионат на България за мъже
1.Провежда се от 16 до 22 февруари в град Пловдив в 9 кръга по швейцарска с-ма.
2.Състезанието се организира съвмесно с ШК Локомотив, Пловдив.

XXIII.Открит шампионат на България за жени
1.Провежда се от 4 до 8 май в град Велико Търново в 7 кръга по швейцарска с-ма.
2.Състезанието се организира съвмесно с Великотърновски ШК.

XXIV.Купа на България за деца - Търновска царица
1.Провежда се от 2 до 4 май в град Велико Търново в 9 кръга по швейцарска с-ма.
2.Право на участие имат всички шахматисти родени съответно след 1.1.1985, 1.1.1987, 1.1.1989 и 1.1.1991 г.
3.Контрола за игра - по 30 минути на състезател.

ФИНАЛИ - УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ ПО ШАХМАТ

1.Провеждат се в младша и старша възраст , както следва
1.1. - младша възраст от 11 до 13 май
1.2. - старша възраст - от 1 до 3 юни
2.Състезанията се провеждат по съвмесна Наредба с МОН, ДАМС и НФ Ученически спорт.

КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

Провеждат се по допълнителна наредба на Съюза на кореспондентните шахматисти в България.

МЕЖДУОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА

Провеждат се след допълнително съгласуване с Председателите на зоновите експертни комисии по шахмат, отговарящи за провеждането на междуобластните първенства.
1.(Бургас, Сливен, Ямбол) - Димитър Карапчански (Темп Сливен) - 044/ 27852
2.(Варна, Добрич, Търговище, Шумен )- инж. Емил Бенлиев (Г.Даскалов Варна) - 052/ 609185
3.(В.Търново, Габрово, Ловеч, Плевен) - Марио Стоянов (Шах 21 Плевен) - 064/ 74848
4.(Видин , Враца, Монтана) - Красимир Бочев (Враца Враца) - 092/ 2812879 вътр 2892, 092/ 62586
5.(Пазарджик , Пловдив, Смолян) - Атанас Куртенков (Локомотив 2000 Пловдив) 032/ 632 275, 265 155
6.(Благоевград, Перник, Кюстендил, София) - д-р Богомил Драгнев (49) - 02/ 588862
7.(Русе, Разград, Силистра) - Румен Раев (Пристис Русе) - 082/ 443004
8.(София- град)- Юрий Йорданов (Хемус София) - 02/ 7999 63
9.( Кърджали, Ст.Загора, Хасково,)- Георги Латинов (64 Стара Загора) - 042/ 20070

ДРУГИ СЪСТЕЗАНИЯ, ЗАЯВЕНИ В БФ ШАХМАТ

1.Пети открит международен турнир по ускорен шах Сандански 2001 - 20-22.04. в град Сандански.
2.11-ти открит турнир по ускорен шах Сини камъни - 1-3 август, Сливен.
3. Открит шампионат на В.Търново по ускорен шах - 4-6 май, гр. В.Търново.
4. Четвърти открит международен турнир Доробанов (Дунав - Русе), 7-9 септември, град Русе.
5. Купа България - юноши, девойки и младежи до 18 и 20 г. Пристис Русе, 11-13 юни , град Русе
6. Открит международен турнир Албена 2001, 27 май - 03 юни Албена.
7. Открит международен турнир Пристис 2001, Русе 4-10 юни, Русе.
8. 8-ми международен турнир турнир Лукойл-Нефтохимик 2001, 23 септември - 05 октомври ,Бургас
9. Международен турнир Шах в училище. Варна, 20-24 август.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.В състезанията от Държавния спортен календар имат право на участие само състезатели от лицензирани шахматни клубове , съгласно изискванията на ДАМС и Закона за спорта
2.Картотекирането на всички състезатели ще се извърши от 2.1.до 5.2.2001 г.в БФ Шахмат, бул. В.Левски 75, ет.1, ст. 16-а, тел /02/ 865236
3.При картотекирането се представя личен картон на състезателяи се внася такса, която е за мъже и жени по 5 /пет/ лева, а за юноши и девойки до 18 г. - 3 /три/ лева.
4.Състезатели, картотекирани след 5.2.2001 г.заплащат такса в троен размер. Отборите не могат да картотекират повече от 4 мъже и 2 жени в периода след 5.2.2001 г
5. Допуска се картотекиране в един отбор на 3 чуждестранни състезатели за участие в ДОП, но в отделен мач могат да играят само 2 състезатели. Таксата, която заплащат клубовете за картотекиране на чуждестранен състезател в БФ Шахмат е 150 /сто и петдесет/ швейцарски франка., но не по-късно от 2 месеца преди началото на състезанието.
6.Лицензирани след 5.2.2001 г. клубове, картотекират своите състезатели, като заплащат нормална такса.
7.Не се допускат до участие в държавните първенства състезатели, които не са картотекирани в БФ Шахмат.
8.За картотекиране при преминаване от един отбор в друг се заплаща такса в двоен размер.
9.Всички въпроси, свързани с членството на отделни състезатели при преминаването им от един клуб в друг се разрешават в съответствие с нормативните документи на БФ Шахмат.
10.Допуска се участие на жени или девойки , съответно в отбори за мъже и юноши.
11.Всички състезатели и отбори осигуряват сами хотела си по време на състезанията / виж приложената допълнителна информация/.
12.Техническите конференции на индивидуалните първенства за мъже и жени са от 11 часа, а на всички останали от 13 часа.
13.Всички първенства се провеждат по правилата на ФИДЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За улеснение на шахматните клубове изпращайте заявките за участие до БФ Шахмат и до с копие до организаторите по места както следва:
I.Полуфинал мъже - БФ Шахмат.

II.Полуфинал жени - БФ Шахмат

III.Финал ДИП мъже - ШК Лукойл Нефтохимик, Бургас- к-с Лазур - Иван Манолов IV.Финал ДИП жени - ШК Давидов , Сандански 2800, ул. К.Паница 4 , Стефан Давидов, тел. 048 988-514.

V.-VI. ДОП - мъже и жени - БФ Шахмат.

VII. ДИП младежи 20 г. - ШК Локомотив 2000 - Пловдив, гр. Пловдив- 4004, ул. Охрид 6 Румен Танев, тел.

VIII. ДИП девойки 20 г. ШК Казанлък, гр. Казанлък, жк. Изток, бл.3 вх. В, ап. 49 - Петранка Драганова , тел. 0431/ 35441

IX. ДИП юноши ст. в. 18 г. .- Дунав Русе - Русе 7016, бул. България, 118, вх. Б, ап. 5, Пламен Митев, тел.082/ 62 33 33

Х. ДИП девойки ст. в. 18 г. - Пристис Русе - Русе 7000, ул. Силистра 6 бл. Родина, вх. А, Румен Раев, тел. 082/ 44 30 04

XI. ДИП юноши мл.в. 16 г.и деца ст.в.(момчета) - 14 г. ШК Алехин Казанлък , гр. Казанлък, ул. Св. Никола, 12, вх. Б ап. 13, Бончо Бончев

XII. ДИП девойки мл. в 16 г. и деца ст. в. (момичета) - 14 г. ШК Гамбит Шумен - гр. Шумен, бул. Цар. Освободител 1 ап. 70, Стоян Иванов, тел. 054/ 68 623

XIII. и XIV. ДИП за деца мл. в (момичета и момчета ) - до 10 и 12 г. ВШК Г.Даскалов - Варна, Коста Ангелов тел.052/63 46 08 - Варна 9000, пк 275 ,

XV. ДОП юноши и девойки ст. в. - до 18 г.- ВТШК, Красимир Генчев, Велико Търново, ул.Константин Паница 2, вх.Д, ап.1, тел 63 01 69, 61-20-50.

XVI. ДОП деца ст. в. до 14 г. ШК Г.Даскалов, Коста Ангелов Варна 9000, пк 275, тел. 052/63 46 08

XVII. ДИП мъже и жени по ускорен шах и блиц - БФ Шахмат

XVIII. ДИП юноши и девойки и младежи по ускорен шах и блиц до 16, 18 и 20 г. - ШК Давидов Сандански - виж по-горе

XIX. ДИП по ускорен шах и блиц за деца мл. и ст. в (момичета и момчета ) - до 10 и 12 г. и 14 г. ШК Темп Сливен, Сливен 8800, бул. Бр. Миладинови 18, вх. Б. ап. 49, Димитър Карапчански, тел. 044 - 2-78-52

XX. ДИП Ветерани - Д-р Богомил Драгнев, София 1404, жк Ем.Марков, бл. 243, вх. Д тел. 02 58-88-62

ХХI. НТ Морско конче, ВШК Г.Даскалов - Коста Ангелов - виж по-горе

XXII. 23-ти ОШ - мъже, Пловдив - Локомотив, Пловдив, ул. Драган Цанков №18, ет.1, Харалампи Ванев, тел. 032- 6206-01

XXIII. 11-ти ОШ - жени, ВТШК , Красимир Генчев - виж по-горе

XХIV. Купа Търновска царица, ВТШК , Красимир Генчев - виж по-горе

Финали Ученически игри - БФ Шахмат

Кореспондентен шах - Георги Сапунджиев: тел. 02-54-69-47, 6362940, , Спас Спасов 02 -52-34 -77