Година

Държавни турнири

Международни турнири

София

30.11 - 30.11

ДИП - Полуфинал за мъже

София

30.11 - 30.11

ДИП - финал мъже

София

30.11 - 30.11

ДОП - мъже

София

30.11 - 30.11

ДОП - жени

София

30.11 - 30.11

ДИП - финал жени