Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

Албена(26.09 - 27.09)
Верига открити турнири
ВЕРИГА ОТКРИТИ МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ ПО УСКОРЕН ШАХ
ХОТЕЛ ФЛАМИНГО ГРАНД - АЛБЕНА

ОРГАНИЗАТОРИ:
ШК ДОБРИЧ - АЛБЕНА, с любезното съдействие на Вивател - БТК

Дати и място на провеждане:

2009 г.: 29-30 август, 26-27 септември, 24-25 октомври, 28-29 ноември, 26-27 декември
2010 г.: 30-31 януари, 27-28 февруари, 27-28 март, 24-25 април, 25-26 септември, 30-31 октомври, 27-28 ноември, 25-26 декември
кк Албена, хотел Фламинго Гранд.

Игрална зала:
хотел Фламинго Гранд

Програма:

(Събота)
12.00 – 13.00 - Записване на участниците
13.00 – Техническа конференция
13.45 – Официално откриване
I кръг - 14.00
II кръг - 15.30
III кръг -17.00
IV кръг - 18.30

(Неделя)
V кръг - 09.00
VI кръг - 10.30
VII кръг -12.00
13.30 - Награждаване и официално закриване

Контрола:
ускорен шах - 25 минути + 10 секунди за изигран ход на състезател за завършване на партията.

Система:
Швейцарска система в 7 кръга
Турнирът се играе по правилата на ФИДЕ за ускорен шах.
Организаторите осигуряват шахматни часовници и шахматни комплекти.

Турнирна такса в турнири по ускорен шах Фламинго Гранд - Албена:
30.- лв за всички български шахматисти

Награден фонд за турнира: 2000 лв

Награди за крайно класиране:
500 лв,
400 лв,
300 лв,
200 лв,
150 лв,
120 лв,
100 лв,
80 лв.

Най-добре класирала се жена: 150 лв

Специална награда:
Състезателят, постигнал най-висок резултат от 4 турнира получава ваучер за едноседмична почивка за двама в хотел 3* Ол Инклузив през м. Юни 2010г.

Наградите се дават по турнирен коефициент.
Допълнителни показатели: Бухолц-Медиана, Бухолц, Брой победи, Натрупване.

Заявки за участие се приемат на телефон 0888/922230 - д-р Живко Димитров.
Адрес: гр.Добрич, ул. Иван Хадживълков 12,
e-mail:jivcoltd@yahoo.co.uk

Условия за настаняване:
Хотел Добруджа 3*:
- 35 лв на човек в двойна стая на ден
- 45 лв на човек в единична стая на ден

Хотел Фламинго Гранд 5*:
- 65 лв на човек в двойна стая на ден
- 85 лв на човек в единична стая на ден

Цените за настаняване са на база нощувка със закуска и вечеря.
Посочените цени са валидни и за лицата, придружаващи участниците в турнира.

Заявки за настаняване се приемат на телефон 0885 85 30 85- Теменужка Иванова
тел. 0579/6 23 12, ф. 0579/6 28 14, chess_tournament@albena.bg

INTERNATIONAL QUICK CHESS CATENAE
ALBENA RESORT
2009 -2010

ORGANISERS:
CHESS CLUB “ALBENA – DOBRICH” IN CO-OPERATION WITH “VIVATEL – BTC”

DATES:

2009: 29 – 30 August, 26 – 27 September, 24 – 25 October, 28 – 29 November, 26 – 27 December.

2010: 30 – 31 January, 27 – 28 February, 27 – 28 March, 24 – 25 April, 25 - 26 September, 30 – 31 October, 27 – 28 November, 25 – 26 December

VENUE:
The tournament will take place in Flamingo Grand 5***** hotel in Albena resort.

TOURNAMENT RULES:
Quick Chess - the tournament is played according to the Swiss system in 7 rounds. Time control is restricted to 25 minutes per player to finish his party with an addition of 10 seconds per move starting from the first move. Electronic clocks and chess sets are supplied by the organizers.

PROGRAM:
Tournaments are played during the last weekend of the months mentioned above.

Saturday
12.00 – 13.00 Registration of the participants
13.00 Technical conference
13.45 Official opening of the tournament
14.00 First round
15.30 Second round
17.00 Third round

Sunday
09.00 Fourth round
10.30 Fifth round
12.00 Sixth round
13.30 Awarding the prizes and official closing of the tournament

PARTICIPANTS:
The participation fee of the tournament is 30 EUR.

RANKING:
Ranking of the players is according to their total score.
In case players have scored same total points, the following indexes:
1) Median-Buchholz 2) Buchholz 3) Games won 4) Cumulative

PRIZES:
The total cash prizes of 2000 BGN is shared out as it follows:

1. 500 BGN
2. 400 BGN
3. 300 BGN
4. 200 BGN
5. 150 BGN
6. 120 BGN
7. 100 BGN
8. 80 BGN

ADDITIONAL PRIZES:
For best ranked women – 150 BGN.

For best ranked player among the 4 tournaments – voucher for one week holiday in a 3 star All Inclusive hotel.

ACCOMMODATION:
Rates for accommodation are on half board basis (breakfast and dinner are included) and are valid for participants and accompanied persons. Given rates are preferential, per person, per day and include insurance, community tax and VAT.

Hotel
Dobrudja 3***
Price per person in double room per day 35 BGN
Price per person in single room per day 45 BGN

Flamingo Grand 5*****
Price per person in double room per day 65 BGN
Price per person in single room per day 85 BGN

CONTACTS:

Requests for participation:
Mr. Jivco Dimitrov
Mobile: +359888 922 230
e-mail: jivcolt@yahoo.co.uk

Accommodation:
Ms. Temenujka Ivanova
Tel: +359579/ 6 23 12
Fax: +359579/ 6 28 14
Mobile: +359 885 853 085
e-mail: chess_tournament@albena.bg

TURNEU INTERNATIONAL DE QUICK CHESS
STATIUNEA ALBENA
2009-2010

Organizatori:
Clubul de sah "Albena-Dobrich" in cooperare cu "Vivatel-Btc"

Date:
2009: 29-31 august, 26-27 septembrie, 24-25 octombrie, 28-29 noiembrie, 26-27 decembrie.

2010: 30-31 ianuarie, 27-28 februarie, 27-28 martie, 24-25 aprilie, 25-26 septembrie, 30-31 octombrie, 27-28 noiembrie, 25-26 decembrie.

Locul evenimentului:
Turneul va avea loc in hotelul Flamingo Grand 5***** in Statiunea Albena.

Regulile turneului:
QUICK CHESS - turneul se joaca in sistemul elvetian in 7 runde. Timpul este restrictionat la 25 de minute per jucator pentru a termina jocul si are 10 secunde in plus pentru mutare incepand de la prima mutare. Ceasurile electronice si seturile de sah sunt asigurate de catre organizatori.

Program:
Turneele se joaca in ultimul week-end al fiecarei luni, dupa cum este mentionat.

Sambata
12.00-13.00 Inregistrarea oficiala a participantilor
13.00 Conferinta tehnica
13.45 Deschiderea oficiala a turneului
14.00 Prima runda
15.30 A doua runda
17.00 A treia runda

Duminica
09.00 A patra runda
10.30 A cincea runda
12.00 A sasea runda
13.30 Acordarea premiilor si incheierea oficiala a turneului

Participanti:
Taxa de participare este de 30 de euro.

Top:
Topul jucatorilor se face in functie de scorul lor total. In cazul in care jucatorii au scoruri egale, scorul se calculeaza dupa cum urmeaza:
1) Median-Buchholz
2) Buchholz
3) Jocuri castigate
4) Cumulative

Premii:
Premiul total in premii cash este de 2000 BGN si este impartit dupa cum urmeaza:

1. 500 BGN
2. 400 BGN
3. 300 BGN
4. 200 BGN
5. 150 BGN
6. 120 BGN
7. 100 BGN
8. 80 BGN

Premii aditionale:
Cea mai buna jucatoare - 150 BGN

Cel mai bun jucator in 4 turnee - voucher pentru o saptamana intr-un hotel All Inclusive de 3***.

Acomodare:
Ratele pentru acomodarea sunt de felul half board (includ mic dejun si cina) si sunt valabile pentru participanti si insotitorii lor. Ratele de mai jos sunt preferentiale, pe persoana, pe zi si include asigurarea, taxa de comunitate si TVA.

Hotel
Dobrudja 3*
Pret pe persoana pe zi in camera dubla 35 BGN
Pret pe persoana pe zi 45 BGN

Flamingo Grand 5*
Pret pe persoana pe zi in camera dubla 65 BGN
Pret pe persoana pe zi 85 BGN

CONTACTE:

Cereri de participare:
Dl. Jivco Dimitrov
Mobil: +359888 922 230
e-mail: jivcolt@yahoo.co.uk

Acomodare:
D-ra: Temenujka Ivanova
Tel: +359579/ 6 23 12
Mobil: +359 885 853 085
e-mail: chess_tournament@albena.bg

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
ОТЕЛЬ «ФЛАМИНГО ГРАНД» - АЛБЕНА

ОРГАНИЗАТОРЫ:
ШК ДОБРИЧ - АЛБЕНА, при любезном содействии Вивател - БТК

Даты и место проведения турниров:
2009 г.: 29-30 августа, 26-27 сентября, 24-25 октября, 28-29 ноября, 26-27 декабря

2010 г.: 30-31 января, 27-28 февраля, 27-28 марта, 24-25 апреля, 25-26 сентября, 30-31 октября, 27-28 ноября, 25-26 декабря, кк Албена, отель „Фламинго Гранд”.

Зал:
в отеле „Фламинго Гранд”.

Программа:
Турниры проводятся в последние субботы и воскресенья вышеуказанных месяцев.

(Суббота)
12.00 – 13.00 - Регистрация участников
13.00 – Техническая конференция
13.45 – Официалное открытие турнира
I круг - 14.00
II круг - 15.30
III круг -17.00
IV круг - 18.30

(Воскресенье)
V круг - 09.00
VI круг - 10.30
VII круг -12.00
13.30 - Награждение и официальное закрытие

Контроль:
быстрые шахматы - 25 минут + 10 секунд за каждый ход участника до завершения партии.

Система:
Швейцарская система в 7 кругов.
Турнир проводится по правилам ФИДЕ по быстрым шахматам.
Организаторы обеспечивают шахматные часы и шахматные комплекты.

Взнос участника на турнире по быстрым шахматам в отеле „Фламинго Гранд” - Албена:
30 евро для иностранных участников.

Призовой фонд турнира: 2000 лв (1025 евро)

Призы: 1 евро=1,95 лев

500 лв,
400 лв,
300 лв,
200 лв,
150 лв,
120 лв,
100 лв,
80 лв.

Специльный приз для женщин: 150 лв.

Специальный приз: Игрок, получивший самый высокий результат в 4-х турнирах, выигрывает ваучер на недельный отдых для двоих в отеле 3* по системе „Всё включено” в июне 2010года.

Дети: Лучший игрок в возрасте до 16 лет получает ваучер на недельный отдых в отеле 3* по системе „Всё включено” в июне 2010г.

Призы распределяются по турнирному коэффициенту.
Дополнительные показатели: Бухгольц-Медиан, Бухгольц, Количество выигрышей, Накопление.

Для заявок:
Генеральное Представительство АО «Албена» в России
117570 Москва, ул.Красного Маяка, д.24,
Центр промышленности Р Болгария
Тел./факс (495) 726-5898; +7 915 031 7501; +7 915 031 7504
e-mail: albena-moskva@mail.ru