Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

София(22.11 - 30.11)
Столични отборни п-ва

Момчета до 8 г.

Rank Name         Pts BH. BH. vict Fide SB. 
  1 Vasilev Kristiyan   5,0 11,0 17,5 5  15,0 17,50 
  2 Petrov Martin     4,0 9,5 17,5 4  14,0 12,50 
  3 Dimitrov Borislav   4,0 9,0 15,5 4  13,0 11,50 
  4 Ivanov Daniel     4,0 8,0 13,5 4  11,0 9,00 
  5 Boshnakov Nikolay   4,0 8,0 12,5 4  11,0 9,50 
  6 Shentov Petar-Delyan 3,5 11,0 18,0 3  12,5 12,25 
  7 Dimchev Ruben     3,5 9,5 15,5 3  11,5 9,75 
  8 Konstantinov Simeon  3,5 8,5 13,5 3  9,5 8,75 
  9 Slavov Zahari     3,5 7,5 13,0 3  12,5 7,75 
 10 Milchev Nikolay    3,0 9,5 15,5 3  9,0 7,00 
 11 Zahariev Hristo    3,0 8,5 14,0 3  11,0 6,50 
 12 Yordanov Viktor    3,0 8,5 14,0 2  10,0 4,50 
 13 Georgiev Manol    3,0 8,0 13,5 3  8,0 7,00 
 14 Mirahdzhev Aleksandar 3,0 7,5 13,5 3  10,0 7,00 
 15 Stoyanov Nikolay   3,0 7,5 12,5 3  9,0 5,00 
 16 Ananiev Dimitar    3,0 7,0 12,5 3  8,0 5,50 
 17 Milenov Martin    3,0 6,5 10,5 3  7,0 4,00 
 18 Arbaliev Ivan     3,0 6,5 10,0 3  7,0 4,00 
 19 Mitsilkov Viktor   3,0 5,5 9,5  3  6,0 5,00 
 20 Stanislavov Stanislav 2,5 7,0 13,5 2  8,5 4,25 
 21 Spasov Radosvet    2,5 3,5 6,5  2  5,5 2,25 
 22 Nedyalkov Nedyalko  2,0 8,5 14,0 1  5,0 2,00 
 23 Marinkev Aleksandar  2,0 8,0 13,5 2  9,0 4,00 
 24 Petkov Konstantin   2,0 8,0 13,0 2  7,0 3,00 
 25 Mandadzhiev Emil   2,0 8,0 12,5 2  6,0 0,50 
 26 Grigorov Ivan     2,0 7,5 12,0 2  5,0 4,00 
 27 Tonchev Viktor    2,0 7,5 11,5 2  7,0 3,50 
 28 Todorov Spasiyan   2,0 6,5 10,5 2  8,0 3,00 
 29 Minekov Konstantin  2,0 6,0 10,0 1  3,0 1,00 
 30 Karamfilyan Alen   2,0 5,5 10,0 2  5,0 1,00 
 31 Ivanov Ivan      1,5 8,0 11,5 1  5,5 1,75 
 32 Kovalyov Pavel    1,0 7,5 12,0 0  1,0 0,00 
 33 Kalinikov Plamen   1,0 7,5 11,5 1  4,0 1,00 
 34 Mitov Boyan      1,0 6,0 11,0 1  3,0 1,00 
 35 Atanasov Boris    1,0 5,5 10,0 1  3,0 2,00 
 36 Genchev Aleksandar  1,0 4,5 8,0  1  2,0 0,50 
 37 Hristov Martin    0,5 5,5 9,5  0  2,5 1,25 
 38 Todorov Stanislav   0,0 7,5 12,5 0  0,0 0,00 

Момчета до 10 г.

Rank Name           Rtg Pts BH. BH. vict Fide SB. 
  1 Petrov Vladimir     1736 4,5 9,5 16,0 4  14,5 13,75 
  2 Hristov Nikolay     1837 4,0 7,5 13,0 4  12,0 10,00 
  3 Hristov Kaloyan      0 4,0 7,0 12,5 4  11,0 8,00 
  4 Dochev Delyan       0 3,5 9,0 14,5 3  10,5 8,25 
  5 Atanasov Martin      0 3,0 10,5 15,0 3  12,0 6,50 
  6 Yordanov Hristo K     0 3,0 8,0 13,5 3  10,0 6,00 
  7 Konstantinov Konstantin  0 3,0 7,0 11,0 3  7,0 5,50 
  8 Hristov Dimitar      0 2,5 8,0 14,0 2  8,5 5,25 
  9 Rakovski Martin      0 2,5 6,5 10,0 2  5,5 4,25 
 10 Belyanov Aleksandar    0 2,0 9,5 16,0 2  8,0 5,50 
 11 Mironov Teodor       0 2,0 7,5 11,5 2  5,0 1,00 
 12 Mitov Mihail        0 2,0 7,0 12,5 2  6,0 3,00 
 13 Yachev Vladimir      0 2,0 6,0 9,5  2  5,0 1,00 
 14 Vlahliiski Georgi     0 1,0 7,5 11,0 1  3,0 0,00 
 15 Yordanov Hristo A     0 1,0 7,0 11,0 1  2,0 0,00 
 16 Nikolov Tzvetan      0 0,0 5,0 9,0  0  0,0 0,00 

Момчета до 12 г.

Rank Name       Rtg Pts BH. BH. vict Fide SB. 
  1 Nikolov Rumen  1825 5,0 7,0 12,5 4  15,0 10,00 
  2 Getov Nikolay  1911 4,0 7,0 12,5 3  12,0 6,00 
  3 Grozdanov Teodor  0 2,5 7,0 12,5 1  6,5 2,75 
  4 Petrov Kristiyan  0 2,0 7,0 12,5 1  5,0 1,50 
  5 Tusunov Simeon   0 1,5 7,0 12,5 0  6,5 1,25 

Момчета до 14 г.

Rank Name       Rtg Pts SB. Res. vict Koya ratP 
  1 Stoyanov Ivaylo 2007 4,0 6,00 0,0  4  2,0 2368 
  2 Ganev Nikola    0 2,5 2,50 0,0  2  0,5 1938 
  3 Gergov Hristo  1739 2,0 2,50 0,0  1  0,5 1758 
  4 Lubomirov Iliyan 1704 1,0 0,50 0,0  1  0,0 1574 
  5 Krustev Kalin  1922 0,5 1,00 0,0  0  0,5 1391 

Момчета до 16 г.

Rank Name         Rtg Pts SB. Res. vict Koya ratP 
  1 Ivanov Aleksandar  1955 2,0 1,00 0,0  2  1,0  0  
  2 Gogov Kiril     1732 1,0 0,00 0,0  1  0,0  0  
  3 Sabotinov Ventsislav 1672 0,0 0,00 0,0  0  0,0  0  

Момчета до 18 г.

Rank Name       Pts SB. Res. vict Koya ratP 
  1 Stoev Tzvetoslav 4,0 6,00 0,0  4  2,0 2077 
  2 Veselinov Stoimen 3,0 3,00 0,0  3  1,0 1525 
  3 Slavov Boyan   2,0 1,00 0,0  2  0,0 1275 
  4 Kolev Hristo   1,0 0,00 0,0  1  0,0 723 
  5 Toshev Vladimir  0,0 0,00 0,0  0  0,0  0  

Момчета до 20 г.

Rank Name      Rtg Pts SB. Res. vict Koya ratP 
  1 Vlashki Nino 2203 1,5 1,25 0,0  1  1,0  0  
  2 Krustev Goran 1917 1,0 0,50 0,0  1  0,0  0  
  3 Kolev Vasil  2095 0,5 0,75 0,0  0  0,5  0  

Момичета до 8 г.

Rank Name         Pts SB. Res. vict Koya 
  1 Metodieva Eva    6,0 17,00 0,0  6  2,0 
  2 Lubomirova Zlatina  6,0 16,00 0,0  6  2,0 
  3 Bureva Radilena   5,0 12,00 0,0  5  1,0 
  4 Belemezova Margarita 5,0 11,00 0,0  5  1,0 
  5 Berova Maria     3,0 3,00 0,0  3  0,0 
  6 Petrova Denitza   1,0 1,00 1,0  1  0,0 
   Kostadinova Ilona  1,0 1,00 1,0  1  0,0 
   Hristova Ani     1,0 1,00 1,0  1  0,0 

Момичета до 10 г.

Rank Name       Pts SB. Res. vict Koya ratP 
  1 Gancheva Yulina  5,0 10,00 0,0  5  2,0 2077 
  2 Tabakova Elena  4,0 6,00 0,0  4  1,0 1640 
  3 Vasileva Viktoria 3,0 3,00 0,0  3  0,0 1472 
  4 Madzharska Verka 2,0 1,00 0,0  2  0,0 1328 
  5 Tosheva Ilina   1,0 0,00 0,0  1  0,0 1160 
  6 Mileva Aleksandra 0,0 0,00 0,0  0  0,0 723 

Момичета до 12 г.

Rank Name       Rtg Pts SB. Res. vict Koya ratP 
  1 Krusteva Stefka   0 2,5 2,25 0,5  2  0,5 1828 
  2 Dragieva Denitza 1866 2,5 2,25 0,5  2  0,5 1673 
  3 Tanova Stefani   0 1,0 0,00 0,0  1  0,0 1430 
  4 Yaneva Mila-Dara  0 0,0 0,00 0,0  0  0,0 878 

Момичета до 14 г.

Rank Name       Pts SB. Res. vict Koya ratP 
  1 Popova Mina    2,5 2,50 0,0  2  1,5 1673 
  2 Bakalska Aleksina 2,0 2,00 0,0  1  1,0 1525 
  3 Naydenova Yana  1,5 1,00 0,0  1  0,5 1400 
  4 Ragina Nikolinka 0,0 0,00 0,0  0  0,0 723 

Момичета до 16 г.

Rank Name      Pts SB. Res. vict Koya 
  1 Peneva Kristina 1,0 0,00 0,0  1  0,0 
  2 Kosturska Yoana 0,0 0,00 0,0  0  0,0 

Момичета до 18 г.

Rank Name         Pts BH. BH. vict Fide SB. 
  1 Mirandzheva Siyana  5,0 9,0 15,5 5  15,0 15,50 
  2 Fofo Patricia    4,0 8,5 14,5 4  12,0 9,50 
  3 Dzhambazka Margarita 3,0 8,5 13,5 3  8,0 4,50 
  4 Marinova Maria    3,0 8,0 14,0 3  10,0 5,00 
  5 Hristova Miroslava  3,0 6,5 11,5 3  8,0 4,50 
  6 Nidchenko Maria   2,5 8,5 15,5 2  10,0 5,25 
  7 Georgieva Margarita 2,5 7,5 10,5 2  8,0 3,25 
  8 Dzhambazka Maria   2,0 8,5 13,5 2  7,0 5,00 
  9 Dimitrova Margarita 2,0 7,5 11,5 2  6,0 3,00 
 10 Stefanova Anzhela  2,0 5,0 7,5  2  4,0 1,00 
 11 Stefanova Albena   1,0 7,0 11,0 1  2,0 0,00 
 12 Stefanova Lora    0,0 7,5 11,5 0  0,0 0,00 

Момичета до 20 г.

Rank Name      Pts SB. Res. vict Koya ratP 
  1 Dimova Mina   1,0 0,00 0,0  1  0,0  0  
  2 Georgieva Estel 0,0 0,00 0,0  0  0,0  0