Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

Плевен(28.01 - 05.02)
Полуфинал: мъже и жени
Регламент на 55-то Държавно индивидуално първенство по шахмат за жени – полуфинал

1) Цел и задачи:

а) да повиши спортното майсторство на шахматистките
б) да излъчи състезателките - 6, които се класират за участие във финала на ДИП жени, съгласно Наредбата на БФШахмат.

2) Организатор:

БФШ, съорганизатор “Спартак Плевен 21” и хотел “Балкан”

3) Време и място на провеждане на състезанието:

от 28.01.2006 до 03.02.2006 г. в хотел “Балкан”, зала – ресторант Балкан

4) Участници:

Съгласно Наредбата на БФШахмат право на участие имат всички български шахматистки, картотекирани в БФШ и подали заявки до 18.01.2006 г.

5) Система на провеждане:

Състезанието се провежда по Швейцарската система в 7 кръга.
За направа на двойките се използва компютърната система Swiss Manager. Не се допускат рекламации относно съставянето на двойките, освен в случаите на очевидна операторска грешка. Жребият за всеки кръг ще бъде оповестен пред залата за игра и на рецепцията на хотела, не по-късно от два часа след завършване на предходния кръг.

6) Контрола за игра:

90 мин за цялата партия и по 30 секунди на ход на състезателка. Ще се използват електронните часовници DGT 2000 или DGT XL. Правило 10.2 не се прилага. (поради специфичната контрола на игра).

7) Записване на ходовете: всяка състезателка е задължена да записва ходовете по време на цялата партия. Преди дадена състезателка да изиграе даден ход,предишният трябва да бъде записан.

8) Програма:

Техническа конференция – от 11.00 ч. , съгласно Наредбата на БФШ.
Анкетни карти се подават до 10.00 ч.
28.01.2006 от 15.00 – 1-ви кръг
29.01.2006 от 15.00 - 2-ри кръг
30.01.2006 от 15.00 - 3-ти кръг
31.01.2006 от 15.00 - 4-ти кръг
01.02.2006 от 15.00 - 5-ти кръг
02.02.2006 от 15.00 - 6-ти кръг
03.02.2006 от 09.00 - 7-ти кръг
Обявяване на резултатите и закриване на турнира: 03.02.2006 – от 15.00 ч.
Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, БФШахмат и домакините, си запазва правото да направи промени в предварителната програма за провеждане на състезанието при възникване на извънредни обстоятелства, напр. поради заетост на залата за игра и пр. Състезателките следва да бъдат предварително уведомени за промяната и тя трябва да бъде оповестена писмено и на видно място.

9) Класиране:

В зависимост от броя на набраните точки. В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели:
1. Бухолц Медиана (елиминират се резултатите на по една състезателка – с най-много и с най-малко точки),
2. Бухолц,
3. Брой победи,
4. Коефициент натрупване (в случай на равенство, се елиминират резултатите от 1-я кръг, в случай на ново равенство се елиминират резултатите от 2-я кръг и т.н. до последния кръг, в който се нарушава равенството);
5. Коефициент Зонеборн – Бергер.
Състезателките, заели първите 6 места, добиват право на участие във финала за ДИП – жени.

10) Ръководство на турнира:

Турнирът се ръководи от: Радислав Атанасов (FIDE IA) - гл.съдия, Живко Жеков (Републиканска категория) - зам. гл. съдия и Чавдар Андреев - съдия. Решенията на съдийското ръководство могат да се обжалват пред Турнирен комитет, който е в състав, както следва: Петьо Маринов – Председател, членове:................
резерви:............Контестациите се подават в писмен вид не по-късно от 30 минути след съдийското решение. Те се придружават от такса в размер на 50 лева. Таксата се връчва на Председателя на Турнирния комитет. Ако контестацията бъде уважена, сумата се връща на вносителя; ако бъде отхвърлена, сумата остава у организаторите. Решенията на Турнирния комитет са окончателни. При наличие на конфликт на интереси спрямо някой от членовете на турнирния комитет (заинтересовано лице), същият бива заменен с друг преди разглеждане на контестацията.

11) Рейтинг и звания:

Турнирът се провежда по правилата на ФИДЕ и е валиден за международен и български рейтинг и звания.

12) Допълнителни разпоредби:

Дисциплина. а) строго се забранява внасянето на мобилни телефони и на други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилният телефон на дадена състезателка звънне в залата за игра, на същата състезателка се присъжда “загуба”. Резултатът на противничката се определя от съдията. Загуба се присъжда и на състезателка, която е включила мобилния телефон само на вибрация. Състезателките, които са завършили своите партии, се считат за зрителки. Те подреждат фигурите и напускат игралното поле, с оглед създаване на най-добри условия за играещите.
1. При отсъствие на даден състезател от 2 кръга същият се изключва от турнира и не участва при правене на жребия.
2. Бланките за запис са собственост на организаторите. Състезателите предават на съдиите оригиналния екземпляр, а копието запазват за себе си.
По време на партия са забранени разговорите между състезателки, между състезателки и треньори и между състезателки и зрители.
Правилникът за шахматната игра се намира на Съдийската маса и е на разположение на състезателките.
Най-съществените промени в правилника в сила от 1-ви юли 2005 се намират на Съдийската маса и се закачени на видно място в залата за игра.
Часовниците не се вдигат от масата след завършване на партията.
Анализи в залата за игра не са разрешени.
Пушенето в залата за игра е абсолютно забранено.
Всички участнички са запознати с регламента на Техническата конференция и се задължават да го спазват.

Гл.съдия: Р.Атанасов
Зам.гл.съдия: Ж.Жеков
Предс. на Тур. Комитет: П.Маринов

Регламент на 70-то Държавно индивидуално първенство по шахмат за мъже – полуфинал

1) Цел и задачи:

а) да повиши спортното майсторство на шахматистите
б) да излъчи състезателите - 7, които се класират за участие във финала на ДИП, съгласно Наредбата на БФ Шахмат.

2) Организатор:

БФШ, съорганизатор “Спартак Плевен 21” и хотел “Балкан”.

3) Време и място на провеждане на състезанието:

от 28.01.2006 до 03.02.2006 г. в хотел “Балкан”, зала-ресторант Балкан

4) Участници:

Съгласно Наредбата на БФШахмат право на участие имат всички български шахматисти, картотекирани в БФШ и подали заявки до 18.01.2006 г.

5) Система на провеждане:

Състезанието се провежда по Швейцарската система в 9 кръга. За направа на двойките се използва компютърната система Swiss Manager. Не се допускат рекламации относно съставянето на двойките, освен в случаите на очевидна операторска грешка. Жребият за всеки кръг ще бъде оповестен пред залата за игра и на рецепцията на хотела, не по-късно от два часа след завършване на предходния кръг.

6) Контрола за игра:

90 мин за цялата партия и по 30 секунди на ход на състезател. Ще се използват електронните часовници DGT 2000 или DGT XL. Правило 10.2 не се прилага. (поради специфичната контрола на игра).

7) Записване на ходовете: всеки състезател е задължен да записва ходовете по време на цялата партия. Преди състезателят да изиграе даден ход, предишният трябва да бъде записан. Предварителното записване на хода, съгласно последните промени в Правилника на ФИДЕ, е забранено.

8) Програма:

Техническа конференция – от 11.00 ч. , съгласно Наредбата на БФШ.
Анкетни карти се подават до 10.00 ч.
28.01.2006 от 15.00 – 1-ви кръг
29.01.2006 от 09.00 - 2-ри кръг
29.01.2006 от 15.00 - 3-ти кръг
30.01.2006 от 15.00 - 4-ти кръг
31.02.2006 от 09.00 - 5-ти кръг
31.02.2006 от 15.00 - 6-ти кръг
01.02.2006 от 09.00 - 7-ти кръг
02.02.2006 от 15.00 - 8-ми кръг
03.02.2006 от 09.00 – 9-ти кръг
Обявяване на резултатите и закриване на турнира: 03.02.2006 – от 15.00 ч.

Забележка: Главният съдия, съгласувано с организаторите, БФШахмат и домакините, си запазва правото да направи промени в предварителната програма за провеждане на състезанието при възникване на извънредни обстоятелства, напр. поради заетост на залата за игра и пр. Състезателите следва да бъдат предварително уведомени за промяната и тя трябва да бъде оповестена писмено и на видно място.

9) Класиране:

В зависимост от броя на набраните точки. В случай на равенство се прилагат следните допълнителни показатели:
1. Бухолц Медиана (елиминират се резултатите на по един състезател – с най-много и с най-малко точки),
2. Бухолц,
3. Брой победи,
4. Коефициент натрупване (в случай на равенство, се елиминират резултатите от 1-я кръг, в случай на ново равенство се елиминират резултатите от 2-я кръг и т.н. до последния кръг, в който се нарушава равенството);
5. Коефициент Зонеборн – Бергер.
Състезателите, заели първите 6 места, добиват право на участие във финала за ДИП – мъже.

10) Ръководство на турнира:

Турнирът се ръководи от: Радислав Атанасов (FIDE IA) - гл.съдия, Живко Жеков (Републиканска категория) - зам. гл. съдия и Чавдар Андреев - съдия. Решенията на съдийското ръководство могат да се обжалват пред Турнирен комитет, който е в състав, както следва: Петьо Маринов – Председател, членове: двама (определят се на място)
резерви: двама (определят се на място). Контестациите се подават в писмен вид не по-късно от 30 минути след съдийското решение. Те се придружават от такса в размер на 50 лева. Таксата се връчва на Председателя на Турнирния комитет. Ако контестацията бъде уважена, сумата се връща на вносителя; ако бъде отхвърлена, сумата остава у организаторите. Решенията на Турнирния комитет са окончателни. При наличие на конфликт на интереси спрямо някой от членовете на турнирния комитет (заинтересовано лице), същият бива заменен с друг преди разглеждане на контестацията.

11) Рейтинг и звания: Турнирът се провежда по правилата на ФИДЕ и е валиден за международен и български рейтинг и звания.

12) Допълнителни разпоредби:

Дисциплина.
а) строго се забранява да се внасят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилният телефон на даден състезател звънне в залата за игра, на същия състезател се присъжда “загуба”. Резултатът на противника се определя от съдията. Загуба се присъжда и на състезател, който е включил мобилния телефон само на вибрация. Състезателите, които са завършили своите партии, се считат за зрители. Те подреждат фигурите и напускат игралното поле, с оглед създаване на най-добри условия за играещите.
1. При отсъствие на даден състезател от 2 кръга същият се изключва от турнира и не участва при правене на жребия.
2. Бланките за запис са собственост на организаторите