Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Информация

Варна(19.05 - 27.05)
2-ро Европейско п-во Надеждите на света - до 10, 12, 14 и 16г.
ВТОРИ ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОНАТ ПО ШАХ “Надежди на света”
Турнири за училищни шампиони до 10, 12, 14, 16 години.
Първият международен турнир “Надеждите на света” е проведен през1997г. 
2005 е годината на шаха в училище
за всички страни-членки на FIDE!
ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Покана
Българската федерация по шах, националната детска шахматна фондация 
“Морско конче” и Община Варна имат честта да поканят училищните 
шампиони по шахмат за участие във Втория Европейски шампионат 
“Надеждите на света”  организиран във Варна, от 19-ти май (пристигане) 
до 27-ми май (отпътуване) 2005 год.
2. Условия за Участие
2.1.Право на участие имат училищни шампиони (момчета и момичета) 
различните възрастови групи (до 10,12,14 и 16 години), 
родени след 1.І.1995,1993,1991 и 1989 г.
3. Заявки за участие
3.1.Заявката за участие в турнира на шампионите трябва да съдържа:
име и фамилия; дата на раждане на състезателя;име, адрес и телефони за 
контакти с директора на училището и ръководителя на групата.
Тя трябва да бъде написана на официална бланка, да бъде подписана от 
директора и подпечатана с печата на училището.
Българските състезатели трябва да носят със себе си фотокопие от акта 
за раждане и ученическа карта.
Турнирът е представен във ФИДЕ и има българско и международно 
квалификационно значение. 
4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
4.1.Съгласно Европейския Закон за визите всеки участник, треньор, 
ръководител е длъжен да се настани в хотела (Международен дом на 
журналистите** -Златни пясъци), посочен като домакин на Шампионата.
Участниците и придужаващите лица ще бъдат настанени в двойни э тройни 
стаи.Храната се сервира в ресторанта на хотела.
Партиите за турнирите в различните възрастови групи ще се играят в Двореца 
на кулгтурата и спорта в гр.Варна
4.2.Съгласно подписания Договор с Хотела всички състезатели, треньори и 
ръководители трябва да заплатят:
а) за настаняване, хранене-закуска, обяд, закуска и вечеря
б) за трансфер летище- хотел(пристигане) и хотел-летище(заминаване). 
Транспорт в останалите дни е възможен след индивидуално запитване.
в) участие в културната програма – Делфинариум, екскурзия в Балчик(Варна)
20 лв (20 евро)в) такса за участие - 30 лв (25 евро)
Допълнителни възможности:
Хотел Еkzotik***- 
Два реда
Хотел Gjambo***
Организаторите поемат пълна отговорност за пребиваването на участниците
и гостите на Шампионата.
5. График на игрите
19 май пристигане, настаняване и регистрация на участниците 
20 май   8,30 1 кръг
21 май   8,30 2 кръг
22 май   8,30 3 кръг
23 май   8,30 4 кръг
24 май   8,30 5 кръг
25 май   8,30 6 кръг
26 май   8,30 7 кръг; 
20 ч. Награждаване на победителите и тържгествено закриване.
27 май Заминаване на участниците
При условие че пристигнат за участие най-малко 18 състезатели в различните 
възрастови групи (момчета и момичета) ще бъдат проведени отделни турнири
6. Правила
Турнирът ще се играе по Швейцарска система в 7 кръга. Националните рейтинги 
няма да се вземат под внимание за партньорите. Играе се  по правилата на FIDE. 
Контролата за игра е 2 часа за 40 хода плюс 30 минути до завършване на партията.
7. Награди
7.1.Победителите в различните възрастови групи до 10,12,14 и 16 години се 
удостояват със званието Шампион сред училищните шампиони.
Победителите във възрастовите групи до 10 и до 14 години – момичета и 
момчета ще получат специални купи, подарени от гросмайстор Антоанета Стефанова 
и Веселин Топалов и (световни шампиони до 10 и до 14 години през 1989 г. в Пуерто Рико)
7.2.Ще бъдат дадени награди за най –красива партия 
7.3. Награда за най-малък участник (момче и момиче)
ПАРИЧНИ НАГРАДИ
Турнир А:момчета до 10 год.: 
І – 300лв.; 
ІІ-250; 
ІІІ-200; 
ІV-150; 
V-100;
VІ- 80.лв
Турнир B: момичета до 10 год.       
250 лв      
200 лв   
150 лв   
100 лв    
100 лв   
80
Турнир С: момчета до 12 год.       
300 лв	 
250 лв   
200 лв   
150 лв    
100 лв   
80 лв
Турнир D: момичета до 12 год.      
250 лв      
200 лв   
150 лв   
100 лв	 
100 лв   
80 лв
Турнир Е: момчета до 14 год.        
350 лв      
300 лв   
250 лв   
150 лв    
100 лв  
100 лв    
Турнир F: момичета до 14 год.       
300 лв 	 
250 лв   
200 лв   
150 лв  	 
100 лв  
100 лв
Турнир G: момчета до 16 год.        
400 лв      
300 лв   
250 лв   
200 лв	 
150 лв  
100 лв    
Турнир H: момичета до 16 год.       
350 лв      
300 лв    
250 лв   
200 лв	 
150 лв  
100 лв  
Забележка: Наградите в отделните турнири са гарантирани при 
най-малко 16 участника в различните възрастови групи. При по-малък 
брой участници в различните възрастови групи наградите ще бъдат редуцирани.
Главен арбитър: .Милен Петров
Е-Mililen.Petrov@bsc.bg
8. Бюлетин на турнира
Бюлетинът на турнира е безплатен за всяка делегация на федерация. 
Допълнителните бюлетини ще се продават
9. Визова информация
Отборите или играчите, за които са необходими визи, се поканват 
да се свържат с Организационния комитет преди 1-ви април. 
Организационният комитет ще изпрати покани за визи само след 
съответните плащания.
10. Гости на фестивала 
Стефан Сергиев - президент на БФШ
Александър Костьев- президент на Международния училищен съюз
По всички останали въпроси, невключени в Общите правила, Организационният 
комитет ще вземе решение след консултация с FIDE.
За повече информация се свържете с Организационния комитет. 
Заявки за участие и резервации:
До 25 април 2005 на адрес:
Варна, 9002, ул.”Константин Фотинов” 5
Тел.: +359 52 642877; GSM 0886 025403; Fax:+ 359 52 574940
E mail : seahorse@abv.bg ; www.seahorse-chess.com 

SECOND EUROPEAN CHESS CHAMPIONSHIP Hopes of The World Tournaments for school champions to 10, 12, 14, 16 years old The first tournament The Hopes of the World was held in 1997. 1. Invitation The Bulgarian Chess Federation and National Children Chess Found “Morsko Konche” & Administration of Varna with co-operation of International School Chess Union have the honour of inviting National Chess Federations and School Chess Champions to participate in the 2-th EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP organised in Varna, Bulgaria from 19th May (Arrival) to 27th May (Departure) 2005 under the auspices of European Chess Union. 2. Conditions to participate 2.1.Right to participate have school champions (boys and girls) for the separate age groups (to 10, 12, 14, 16 years old) born after 1 Jan. 1995, 1993, 1991 and 1989, respectively. 3. Applications to participate 3.1. The applications to participate in the tournament have to include: name and surname and date of birth of the applicant; names, contact addresses and telephones of the school principal and team leader. The applications needs to be on official letterhead, signed by the principal and sealed with the school seal. The Bulgarian participants need to present a photocopy of their birth certificate and school identity card. The tournament is represented in FIDE and is valid for the Bulgarian and international qualifications. 4. FINANCIAL CONDITIONS 4.1. According to the European Visa Act each participant, coach and team leader have to book in the hotel (International Press Hotel**, Zlatni Piasaci) appointed to be host of the Championship. Meals will be served in the restaurant of the hotel. The tournament games for the separate age groups will be played in the Palace of Culture and Sports in the city of Varna. 4.2. According to the contract with the Hotel all participants, coaches a nd team leaders have to pay: a.The price for accommodation, with full board is 18 EUR per day per person (in the International Press Hotel) b.Airport-hotel (arrival) and hotel-airport transfer 15 EUR per person. Transportation is provided upon individual booking on the other days. c.Participation in the entertainment program: visit to the Dolphinarium, trip to Balchik (Varna).-20 EUR d.Participation fee- 25 EUR 5. Additional Hotels Hotel Ekzotik *** Apartment 2+2 - 80 EUR full board per day Apartment 2+1 - 60 EUR full board per day Hotel Djambo *** Apartment luxury 2+1- 45 EUR Bed and Breakfast +10 ЕUR per day person (Lunch and Diner) Apartment 2+2 48 EUR Bed and Breakfast +10 EUR per day person (Lunch and Diner) The organizers take the full responsibility for the stay of the participants and guests of the Championship. 6. Playng schedule Th May 19 Arrival of Participants Fr May 20 8,30 Round 1 Sa May 21 8,30 Round 2 Su May 22 8,30 Round 3 Mo May 23 8,30 Round 4 Tu May 24 8,30 Round 5 We May 25 8,30 Round 6 Th May 26 8,30 Round 7, 20:00 Closing Ceremony Fr May 27 Departure of Participants Separate tournaments will be held upon the arrival of at least 18 participants in the separate age groups (boys and girls). 7. Rules and regulationes The tournament games will be played by the Swiss system in 7 circles by the FIDE rules. The control per one game is 2 hours for 40 moves plus 30 minutes to finish the game. Prizes The winners in the different age groups to 10, 12, 14 and 16 years will be awarded with the title Champion of the School Champions. The winners in each age group to 14 years (boys and girls) will be awarded special cups presented by the grandmasters Antoaneta Stefanova and Veselin Topalov (world champions from Puerto Rico to10 and 14 years in 1989) - Awards for most beautiful game - Award for youngest participant (boy and girl) 8. MONETARY PRIZES Tourn A: boys up to the age of 10 300 BGN 250 BGN 200 BGN 150 BGN 100 BGN 80 BGN Tourn B: girls up to the age of 10 250 BGN 200 BGN 150 BGN 100 BGN 100 BGN 80 BGN Tourn C: boys up to the age of 12 300 BGN 250 BGN 200 BGN 150 BGN 100 BGN 80 BGN Тourn D: girls up to the age of 12 250 BGN 200 BGN 150 BGN 100 BGN 100 BGN 80 BGN Tourn E: boys up to the age of 14 350 BGN 300 BGN 250 BGN 150 BGN 100 BGN 100 BGN Тourn F: girls up to the age of 14 300 BGN 250 BGN 200 BGN 150 BGN 100 BGN 100 BGN Tourn G: boys up to the age of 16 400 BGN 300 BGN 250 BGN 200 BGN 150 BGN 100 BGN Тourn H: girls up to the age of 16 350 BGN 300 BGN 250 BGN 200 BGN 150 BGN 100 BGN The prizes in the separate tournaments are guaranteed at the participation of at least 16 players in each age group. In case of less participants in the different groups the prizes will be reduced. 9. Contact the Organising Committee Chief Abiter Milen Petrov - Bulgarie E-mail: Milen.Petrov@bsc.bg Tournament Director Boris Hristov Tel.+359 52 642877; GSM 0886 025403; Fax:+359 52 574940 E-mail: seahorse@abv.bg; www.seahorse-chess.com 10. Visa information Teams or players needing visa are requested to contact the Organizing Committee before April 1st. The Organizing Committee will provide invitations for visas only after the necessary payments. 11. Honorary Committee Stefan Sergiev, President of BCF Alexander Kostyev, ISCU President Kiril Jordanov, Mayor of Varna