Начало Календар

Календар
Преглед на турнир


Велико Търново (08.10 - 10.10.2010)

Северна централна зона - момчета и момичета 14, 16 г.
Информация Класиране Партии

С Е В Е Р Н А Ц Е Н Т Р А Л Н А З О Н А

Н А Р Е Д Б А

за провеждане на зонални първенства по шахмат
момчета и момичета до 14 и 16 годишна възраст
8-10 октомври 2010 година

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Първенството се провежда с цел повишаване на квалификацията на шахматистите от Северна централна зона и излъчване на първенците в отделните възрасти.

II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Първенството ще се проведе на 8.10.2010г. - 10.10.2010г. в гр. В.Търново.
Техническата конференция е от 17.00 часа на 08.10.2010г.
Допълнителна информация и заявки за настаняване – Светла Йорданова, ШК „Царевец”

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Допускат се състезатели от всички лицензирани клубове от Северна централна зона (Русе, Разград, Търново, Габрово, Дряново) картотекирани при БФШ.

IV. ПРОГРАМА ЗА ИГРА
Във всяка възрастова група ще се провеждат по три турнира:

1.Едночасова контрола;
2.Активен шах (20 минути);
3.Блиц (5 минути)
4.Отборно първенство за момчета до 12 и 16 години
5.Отборно първенство за момичета до 12 и 16 години

Всички турнири ще се проведат по швейцарска или кръгова система в за висимост от броя на участниците.
Играещите с бели фигури осигуряват шахматен часовник.
Допълнителните показатели и окончателната програма ще се уточнят на техническата конференция.

V. ОРГАНИЗАТОР
Шахматен клуб „Царевец”-Гр. В.Търново

VI. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Светла Йорданова – Тел. 0886495921, Главен Съдия – Николай Йорданов , Координатор за Северна централна зона - Румен Раев, 0888 281674