Начало Календар

Календар
Преглед на турнир


Шумен (06.11 - 07.11.2010)

Североизточна зона - индивидуални първенства
Информация Класиране Партии

РЕГЛАМЕНТ

 

 

за провеждане на зоновото първенство по шахмат за 2010 година

с участието на клубове от областите Варна, Шумен, Търговище,

Добрич и Силистра (Североизточна зона)

06-07.11.2010 – гр.Шумен (индивидуално)

20-21.11.2010 – гробрич (отборно)

 

 

 

1. Цел: Да излъчи зонални шампиони в отделните възрастови групи и дисциплини (индивидуални и отборни) съгласно изискванията на Министерст-вото на Физкултурата и Спорта и БФШ.

 

2. Място на провеждане: за индивидуални първенства – Военен Клуб в Шумен; за отборни първенства – гр. Добрич (мястото на провеждане ще бъде уточнено допълнително)

 

3. Материално осигуряване: Всеки клуб е длъжен да осигури изправни часовници за 50% + 1 от състезателите си.

 

4. Право на участие имат картотекирани състезатели на клубове от изброените области, членове на БФШ, заплатили на техническата конференция индивидуална турнирна такса в размер на 2 лв. на състезател за всеки отделен турнир от индивидуалните първенства (класически шахмат, ускорен и блиц) и по 3 лв. на състезател за отборните първенства (класически шахмат). Клубовете са длъжни да представят списъци на състезателите, включващи трите имена, дисциплината и възрастовата група, най-късно до 01.11.2010 за индивидуалните п-ва на e-mail: shumen2005@abv.bg, а за отборните – до 15.11.2010 на следните имейли: tost_45@abv.bg или energy21_dobrich@abv.bg. За състезателите на клубове, неподали навреме заявки за участие, таксата се удвоява. За редовни участници в ЗП се признават само състезатели, които не са играли през съответната календарна година от името на други български клубове, в състезания от системата на държавните първенства, организирани и провеждани от БФШ.

Таксите за участие се заплащат от председателя на съответния клуб преди началото на всеки турнир като след края на състезанията им се издава приходен ордер за съответната сума.

 

5. Турнирна схема: При всичките дисциплини от индивидуалните първенства – класически шахмат, ускорен шах и блиц (по 5 кръга) – ще се про-ведат шест турнира (по швейцарска система, а където не е възможно – кръгова):

- мъже

- жени

- момчета до 12 години (U8, U10, U12)

- момичета до 12 години (U8, U10, U12)

- младежи до 20 години (U14, U16, U18, U20)

- девойки до 20 години (U14, U16, U18, U20)

Контролата за игра е съответно 5 мин. за блиц, 16 мин. ускорен шах и 60 мин. за класически шах на всеки състезател до завършването на партията.

Двойките ще се определят със съдийската програма Swiss Manager; контестации срещу така определените двойки не се приемат освен при очевидна операторска грешка.

Всеки участва във възрастовата група, която предварително е заявил.

Индивидуалното класиране при всичките дисциплини е на база на извад-ково класиране от съответните общи турнири. Класирането е според получените точки, и допълнителни показатели: 1. Бухолц Медиана/2. Бухолц/3. Брой победи/4. Натрупване/5. Бергер.

Отборните първенства по класически шах (мъже, жени, момичета до 12 години, момчета до 12 години, девойки до 16 години, младежи до 16 години) ще се проведат в кръгови турнири (при мъжете – 6 участника+ две резерви, при жените – 4 участнички + 1 резерва, за останалите възрастови групи – 4 участника + 1 резерва).

Класирането при отборните първенства е на базата на мач-точки (за победа в мача – 2 точки, за равен – 1, за загуба – 0), допълнителни показатели: 1. Общ брой на точките/2. Резултат срещу отборите от същата точкова група /3. Отборен Бергер.

Класиралите се на първите 3 места в индивидуалните състезания ще получат грамоти, а победителите в отборните състезания купи.

 

6. Програма за провеждане на състезанията:

 

Индивидуални първенства в Шумен:

 

06.XI.

900 – 1000 записване на участниците и техническа конференция

1030 – 1200 блиц турнир

1200 – 1300 обедна почивка

1300 – 1700 ускорен шах

1730 – 1930 Първи кръг класически шах

 

07.XI.

830 – 1030 Втори кръг

1100 – 1300 Трети кръг

1300 – 1330 Обедна почивка

1330 – 1530 Четвърти кръг

1600 – 1800 Пети кръг

1800 – 1830 Закриване и награждаване

 

Отборни първенства в Добрич: 20-21.11.2010. Записването на участниците и техническата конференция е от 900 до 1000 на 20.11.2010; подробната програма ще бъде уточнена на място.

 

7. Турнирите по класически шахмат имат валидност за български рейтинг.

 

8. Съдийско ръководство (индивидуално първенство): Ангел Яна-чков – главен съдия, Петромир Панайотов и Деян Димитров – помощник-съдии.

Съдийско ръководство (отборно първенство):Ще бъде уточнено допълнително от организаторите в гр.Добрич.

9. Турнирен комитет: Избират се председател, двама члена и две резерви, представители на участващите клубове. Контестации (в писмен вид) се подават в срок от 10 минути след произнасяне на съдийското решение при внесена такса в размер на 20 лева. При положително решение таксата се възстановява на подалия контестацията; в противен случай таксата остава в полза на организаторите.

 

10. Други разпоредби:

 

Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието; изключение се прави само за председателите на клубовете, чиито телефони може да останат на вибрация. Ако мобилен телефон на състезател звънне (вибрира) в зоната на състезанието по време на партията, състезателят губи партията. Резултатът на противника се определя от съдията.

Разговорите между състезатели и състезатели и треньори са забранени.

Записването на партиите не е задължително. Решенията на съдията по чл.10 ал.2 от Правилника са окончателни.

Закъснението на състезател за началото на кръга се наказва със служебна загуба.

При завършване на партията състезателите са длъжни да си наредят фигурите в начална позиция, а победителят да съобщи резултата на съдията (при равен резултат и двамата състезатели съобщават резултата); при несъобщен резултат се записва служебен – „0:0”.

При системно нарушаване на реда и тишината в залата нарушителите ще бъдат първо предупреждавани, а след това отстранявани от турнира.

Достъпът до залата за игра е свободен за зрители, ако това не нарушава нормалните условия за игра.

 

Всички състезатели са запознати с регламента на техническата конференция и се задължават да го спазват.

Копие от този Регламент е представен в БФШ и на Главния зонален координатор.

 

Заявки за нощувки ще се приемат най-късно до 2 седмици преди началото на всяко от състезанията.

 

 

 

 

 

Гр.Шумен

29.09.2010 г. Зонален координатор:

(Ангел Яначков)

Тел.0899939882