Начало Календар

Календар
Преглед на турнир


Дряново (20.03 - 21.03.2010)

Северна централна зона - момчета и момичета до 8,10 и 12 г.
Информация Класиране Партии

С Е В Е Р Н А Ц Е Н Т Р А Л Н А З О Н А

Н А Р Е Д Б А

за провеждане на зонални първенства по шахмат
момчета и момичета до 8,10 и 12 годишна възраст
20-21 март 2010 година

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Първенството се провежда с цел повишаване на квалификацията на шахматистите от Северна централна зона и излъчване на първенците в отделните възрасти.

II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Първенството ще се проведе на 20.03.2010г. и 21.03.2010г. в гр. Дряново.
Техническата конференция е от 08.00 часа на 20.03.2010г.
Допълнителна информация и заявки за настаняване – Марин Денев, ШК „Дряново”

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Допускат се състезатели от всички лицензирани клубове от Северна централна зона (Русе, Разград, Търново, Габрово, Дряново) картотекирани при БФШ.

IV. ПРОГРАМА ЗА ИГРА
Във всяка възрастова група ще се провеждат по три турнира:

1.Едночасова контрола;
2.Активен шах (20 минути);
3.Блиц (5 минути)
4.Отборно първенство за момчета до 12 години
5.Отборно първенство за момичета до 12 години

Всички турнири ще се проведат по швейцарска или кръгова система в за висимост от броя на участниците.
Играещите с бели фигури осигуряват шахматен часовник.
Допълнителните показатели и окончателната програма ще се уточнят на техническата конференция.

V. ОРГАНИЗАТОР
Шахматен клуб „Дряново”-Гр. Дряново

VI. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Марин Денев – Дом.тел. 0676 24374,0888 077375 Главен Съдия – Николай Йорданов Координатор за Северна централна зона - Румен Раев, 0888 261874