Начало Календар

Календар
Преглед на турнир


Червен бряг (09.07 - 11.07.2010)

ДОП Ветерани
Информация Класиране Партии

Р Е Г Л А М Е Н Т


на 2- Ро Държавно отборно първенство по шахмат

за ветерани (мъже и жени),

09 – 11.07.2010 г., Червен бряг

 1. Цел и задачи

  Да се излъчат отборите шампиони на Република България по шахмат за ветерани (мъже и жени ) за 2010 г.

 1. Организатор

  Първенството се организира от БФ Шахмат , БФ Ветерани спортисти и ШК “Михаил Тал”.

  1. Място и време на провеждане

  ДОП по шахмат за ветерани, се провежда от 09 – 11.07.2010 г. в Червен бряг, зала на читалище “Никола Й.Вапцаров”.

 1. Право на участие

  Право на участие имат всички отбори на клубове –членове на БФШ с картотекирани състезатели и състезателки , (родени преди 31.12.1950 г. и родени преди 31.12.1955 г. при жените) и изпратили заявка за участие :

 1. Състав на отборите
  1. Отборите са съставени от 3 основни състезатели и 1 резерва и 2 състезателки и 1 резерва при жените.
  2. Всички състезатели и състезателки следва да са картотекирани в БФ Шахмат.
  3. Редът, по който се подреждат състезателите и състезателките в основния тимов лист е свободен, независим от рейтинга им.
  4. Ако в състава на основния тимов лист на един отбор има по-малко състезатели или състезателки от броя на дъските, състезателите/ките се подреждат по дъските от първата надолу.
  5. Свободни могат да бъдат само последните дъски.
  6. Участието на един отбор в срещата е редовно, ако се явят най-малко половината състезатели и състезателки от определения брой на дъските за срещата.
 2. Система на провеждане

Първенствата се провеждат по кръгова или швейцарска система в зависимост от броя на участващите отбори .

 1. Класиране

  Класирането се определя по сумата от спечелените мач точки от всички срещи:

  за спечелен мач – 2 т., за равен мач – 1 т. и за загубен мач – 0 т.

  В случай на равенство в спечелените мач точки се прилагат следните допълнителни показатели:

  1. Общ брой на спечелените точки от партиите.
  2. Резултат на отборите в същата точкова група в зависимост от мач точките.
  3. Зонеборн-Бергер за отборни турнири.

  7.4. Сума от резултатите по дъски между конкуриращите се отбори: За победа на първа дъска се дава 6 т, на втора – 5 т., на трета – 4 т., на четвърта – 3 т., на пета – 2 т. и на шеста – 1 т.

  7.5. При равен резултат на всички партии между конкуриращите се отбори, на по-предно място се класира отборът, който е играл на първа дъска с черните фигури.

  Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager.

 1. Контрол на времето за игра

  Времето за игра е 60 минути на състезател и състезателка до края на партията.

  Времето за игра се измерва с електронни и механични шахматни часовници .Играещите с белите фигури осигуряват шахматен часовник.

  Записването на ходовете е задължително до последните 5 минути на партията.

Член 10.2 от Правилника на шахматната игра се прилага при тази игрова контрола.

 1. Валидност на първенството

Първенството важи за български рейтинг.

 1. Начало на отборната среща

  10.1. Главният съдия съобщава наближаването на старта на всеки кръг пет минути преди началото на кръга, съгласно програмата от регламента на състезанието.

  10.2. При обявяването на началото на кръга от главния съдия, всеки състезател/състезателка, който не се е явил/а пред шахматната си дъска, ще загуби служебно партията си незабавно.

  10.3. Ако при обявяването на началото на кръга и двамата състезатели/състезателки не са се явили пред шахматната дъска и двамата / двете ще загубят служебно партията си.

  10.4. Ако за началото на срещата, от единия отбор не се явят най-малко половината от състезателите/ състезателките, отборът губи всичките си партии.

  10.5. Ако за началото на срещата и от двата отбора не се явят най-малко половината от състезателите/ състезателките, и двата отбора губят всичките си партии.

  10.6. Не се разрешават ремита преди завършването на 30-я ход на черните.

  10.7. Изключение от това правило се прави за реми по чл. 9.2 от Правилника на шахмата на ФИДЕ, при условие че партията се е играла нормално, без демонстративно предварително съгласие за реми.

 1. Програма :

Дата Час Кръг
09 юли - петък 11:00 Техническа конференция
14:00 І-ви кръг
09 юли - петък 17:00 ІІ-ри кръг
10 юли - събота 10:00 ІІІ-ти кръг
10 юли - събота 14:00 ІV-ти кръг
10 юли - събота 16:30 V-и кръг
11 юли - неделя 09:00 -и кръг
11 юли - неделя 11:30 VІІ-ми кръг
14:00 Награждаване и закриване

  Главният съдия, съвместно с организаторите, може да промени предварителната програма, като задължително информира всички участващи отбори.

 1. Роля на капитаните на отбори

  Всички капитани на отбори предават подписан тимов лист за съответния кръг на предварително подготвени бланки не по-късно от 30 минути преди започването на съответния кръг.

  Предаденият тимов лист трябва да съдържа 3 имена при мъжете и 2 имена при жените В случай, че не се предаде тимов лист за кръга, се счита, че отборът играе с основния си състав (по основния тимов лист), както е регистриран за участие в първенството. Тимовите листове се предават на съдиите. Съдиите отбелязват часа на предаване на тимовия лист върху формуляра и се разписват.

  Забраняват се капитанските договорки.

  Капитанът има право да посъветва състезателите от своя отбор да направят или приемат предложение за реми или да предадат партията. На въпрос на състезател, трябва ли да приеме предложението за реми, капитанът е длъжен да отговори: “да”, “не” или да предложи на състезателя сам да вземе решение. Всички разговори се провеждат в присъствие на съдия.

  След завършване на съответния кръг капитаните на отборите подписват протокол с крайния резултат от кръга и предават протокола на главния съдия.

 1. Награди

  Отборите, класирали се на първите три места, получават съответно златни, сребърни и бронзови медали, шампионите и купи. Осигурени са и грамоти.

 1. Съдийско ръководство

  Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:

  Главен съдия

  Заместник главен съдия –.


  Решенията на съдийското ръководство са задължителни за всички участници, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет от капитана на отбора в писмен вид, не по-късно от 30 минути, след завършване на кръга. Контестациите са придружени от такса в размер на 50 лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща на капитана незабавно. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат.

  Турнирният комитет е в състав от 3 души:

  1) ……………………….. – Председател.

  2) …………………………..

  3) …………………………...

  Резерви: ……………………………………

 1. Медицинско обслужване

Лекар на състезанието е д-р ...

 1. Допълнителни разпоредби
  1. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица са забранени.
  2. Пушенето в залата за игра е абсолютно забранено.
  3. Състезателите и състезателките, които не играят или са завършили партиите си не се допускат в игралното поле, с изключение на капитаните на отборите.
  4. Анализи могат да бъдат провеждани на определеното за целта място - извън игралното поле и само след завършване на партията.
  5. Забранено е изнасянето на шахматните часовници извън залата за игра.
  6. На състезателите и състезателките е забранено , без разрешение от съдията, да носят мобилни телефони или други електронни средства за комуникация в зоната на състезанието , освен ако не са напълно изключени. Ако подобно средство произведе звук, състезателят или състедзателката губи партията. Противникът или противничката ще спечели, освен ако не може да обяви мат с произволна серия от правомерни ходове, тогава ще получи половин точка.
  7. Всички състезатели и капитани на отборите са запознати с регламента на първенството и се задължават да го спазват.

  Главен съдия: ................................................................................

  (……………………………………………….)


  Председател на Турнирния комитет: .................................................................................

  (…………………………………………)