Начало Календар

Календар
Преглед на турнир


София (21.04 - 27.04.2010)

Мемориал Венка Асенова-Антония Иванова
Информация Класиране Партии

Мемориал Венка Асенова&Антония Иванова

Дати и място:
21 - 27 април 2010 г.
София – Централен военен клуб

Система:
Швейцарска система в 9 кръга.
Турнирът е валиден за международен и български рейтинг, както и за покриване на норми за международни звания.

Контрола на игра:
90 мин. + 30 сек. за всеки изигран ход на състезател за цялата партия.

Програма:
Техническа конференция - 21 април от 11:00 ч.
1 кръг - 21 април от 12:00 ч.
2 кръг – 22 април от 10:00 ч.
3 кръг - 22 април от 16:00 ч.
4 кръг – 23 април от 09:30 ч.
5 кръг - 24 април от 09:30 ч.
6 кръг - 25 април от 10:00 ч.
7 кръг - 25 април от 16:00 ч.
8 кръг - 26 април от 09:30 ч.
9 кръг - 27 април от 09:30 ч.

Награждаване - 27 април от 14:00 ч.

Право на участие:
Всички български и чуждестранни шахматисти заплатили турнирна такса в размер:
за българи - 30 лв. (ученици и ветерани - 20 лв.)
за чужденци - 20 EUR

Награди: Общ награден фонд - 6 000 лв

Генерално класиране:

1.) 1000 лв
2.) 700 лв
3.) 500 лв
4.) 400 лв
5.) 300 лв
6.) 250 лв
7.) 150 лв
8.) 100 лв
9.) 80 лв
10.)70 лв

Специални награди:

Жени:
400 лв
200 лв
150 лв

Ветерани:
200 лв
150 лв

Момчета до 10г:
60 лв
40 лв

Момичета до 10г:
60 лв
40 лв

Момчета до 12г:
60 лв
40 лв

Момичета до 12г:
60 лв
40 лв

Момчета до 14г:
60 лв
40 лв

Момичета до 14г:
60 лв
40 лв

Рейтинг награди:
ЕЛО ФИДЕ - до 2100
150 лв
100 лв

ЕЛО ФИДЕ до 2250
150 лв
100 лв

Без ЕЛО ФИДЕ
150 лв
100 лв

Класирането е според броя на набраните точки.
При равенство в точките по-предното място ще се определя въз основа на следните допълнителни показатели:

1. Медиана Бухолц
2. Бухолц
3. Брой победи
4. Натрупване
5. Ниво на постижение

Дисциплина:
Разговорите между състезателите са нежелателни.
Забранено е използването на мобилни телефони.
Всички апарати трябва да бъдат изключени преди започването на партиите.
При позвъняване на състезателя се присъжда загуба.
Записването на ходовете е задължително до края.
След тяхното завършване победителят съобщава резултата на съдийската маса.
При несъобщен резултат на двамата състезатели се пишат нули.
Предаването на първият екземпляр от бланките е задължително.

Контестации се подават пред Турнирен комитет не по-късно от 30 минути след обявяване на съдийското решение и трябва да бъдат съпроводени с внесена такса от 50 лв.

Допълнителна информация:
мс Димитър Илиев – Директор на турнира
тел: 02/4819821; 0888955542
E-mail: mitkoiliev@gmail.com