Начало Календар

Календар
Преглед на турнир


Търговище (16.05 - 16.05.2010)

Купа Мисионис V
Информация Класиране Партии

Организация: 1. Шахматните турнири са два: първи - за деца до 14 год. и втори - за възрастни;
2. Място на състезанията - шахматната зала на ШСК "Мисионис"; гр. Търговище, ул. "Хр. Ботев", N 14 (до Първо ОУ "Хр. Ботев" - бившия магазин "Малкия принц");
3. Техническа конференция - 15.05.2010 от 10:00 ч.;
4. Начало на първи кръг: от 11.00 ч. на 15.05.2010 г.;
5. Брой кръгове - 7 (седем) - 3 кръга на 15.05 и 4 кръга на 16.05;
6. Времетраене на партиите: по 1 час на състезател до завършване на партията;
7. Закриване на турнирите: на 17:00 ч. (или на 18:00 ч.) на 16.05.


Такси за участие и награден фонд:
I. Турнир за възрастни:
1. турнирна такса: - 20 лв.; за пенсионери - 10 лв.;
2. награден фонд:
2а: осигурени I-ва награда - 200 лв. II-ра награда - 150 лв. и III-та награда - 100 лв.;
2б: допълнителните награди - до VI-то място (вкл.), за ветеран и за най-млад състезател ще се определят в зависимост от постъпилите турнирни такси.
II. Турнир за деца до 14 години:
1. турнирна такса: - 15 лв.;
2. награден фонд: общо 200 лв.; ще се раздава във вид на материални награди - до VI-то място (вкл.)

Настаняване:
в частни квартири - по 10 лв. на нощ или по хотелите на Търговище - между 16 лв. и 25 лв. на нощ.