Начало Библиография
Библиография


Топчо, кончо и слончо
Автор: Тервел Серафимов
2011г.

Тази книга е насочена принципално към малката детска аудитория. В нея за пръв път на български език е направена класификация на всички типове мат - крайната и главна цел на шахматната партия. Състои се от три раздела и 110 примери. В първа част са представени образци за шахматисти с базово ниво - четвърти разряд. Вторият разел е предназначен за играчи с ниво на игра 1600-2000 Ело. Трета част е за шахматисти с ниво на игра над 2000 Ело и с няколкогодишен опит.