Начало Библиография
Библиография


Защо изучаваме шахмат в училище?
Автор: Ювенсио Бланко
ISBN: 954-8782-15-4
2001г.

Решението ми да издам тази книга се обуславя от три основни фактора. Първо - спешната необходимост, която чувствах да направя публично достояние резултатите и опитите, доказващи благотворното влияние на шахмата върху учениците. Второ - желанието да осъществя водещата линия на ФИДЕ, приканваща "да подготвим документи, които биха убедили правителствата да се въведе изучаването на шахмат като предмет в училищата". Трето - възможността за предизвикване на международни дискусии за шахмата в училищата, в частност: предпоставки, причини и основания за въвеждане на шахмата в училищата, интелектуални и емоциални коефециенти и връзката им с шахмата като културно наследство от човечеството.