Начало Библиография
Библиография


Енциклопедия по шахмат
Автор: Джеймс Ийд
Превод: Радислав Атанасов
2010г.

„Енциклопедия по шахмат” е илюстрирано ръководство самоучител за шахматни понятия и терминология. Подходът в тази книга е подчертано визуалноориентиран в сравнение с повечето останали източници. Понятията и термините са представени с картинки, а графиките имат за цел да привлекат вниманието на читателя към ключовите елементи.