Начало Библиография
Библиография


За началото на шахмата в България
Автор: д-р Стефан Сергиев
2010г.

Една малка брошура, само от 18 страници, издадена на български и английски език предизвика невероятен интерес не само серд любителите на шахмата, но и сред журналистите и шахматните историци. Тя е издадена от издателство „Арт Верита – В.Д” с финансовата подкрепа на Единение „ДЕН” и „КЕИТ” ООД. В книгата авторът е систематизирал известните до този момент сведения за началото на шахмата по българските земи. Въз основа на тях той прави смелия извод, че шахматната игра по българските земи води своето начало още от времето на прабългарите. От българските земи води началото си един от каналите за разрпространяване на играта в Европа. Книгата е илюстрована с шахматните фигурки намерени при археологическите разкопки край Плиска и Велики Преслав. Дадени са подробни описания на известните по българските земи през средните векове две разновидности на шахмата - Болярски шах и Абагорен. Първият отзвукът от книгата е невероятен. Специален екип на ВВС дойде в София, за да се запознае на място с автора и неговата книга. Екип на холандска телевизия води преговори с издателите за заснемане на документален филм по изнесените факти в книгата. Книгата е полезно четиво за всички, които искат да знаят повече за началото на шахмата в България.