Начало Библиография
Библиография


България на Шахматните Олимпиади - I Том
Автор: колектив под редакцията на д-р Стефан Сергиев
ISBN: 978-954-8697-02-6
2009г.

Шахматните олимпиади са най-голямото шахматно състезание в света, което се явява своеобразен преглед на развитието на тази древна и емоционална игра в отделните страни. Идеята за тяхното провеждане се заражда още при учредяването на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) на 20 юли 1924 г. в Париж по време на летните олимпийски игри. Създавайки своя международна организация, учредителите си поставят като първостепенна задача организирането и провеждането на състезание между представителните отбори на отделните страни нейни членки. Първата шахматна олимпиада се провежда през 1927 г. в Лондон. Тогава се поставя и началото на тяхната цикличност — през 2 години. Началото е трудно. Ръководейки се от основните принципи на олимпийското движение, в първите олимпиади не участват професионалистите, но това дава отражение на качеството на състезанието. Не може най-интересното и престижно отборно състезание в света, каквато цел си поставя олимпиадата, да бъде без най-добрите шахматисти. Скоро е намерена вярната формула и от 1931 г. олимпиадите се провеждат на всяка нечетна година и в тях участват най-силните шахматисти в света. Така е до 1939 г., т.е. до началото на Втората световна война. Дотогава са проведени осем олимпиади. Те са се утвърдили и заели трайно място в живота на шахматистите от всички страни.