Начало Библиография
Библиография


Страници от историята на българския шахмат - част първа
Автор: Стефан Сергиев
ISBN: 954-9514-69-2
2006г.

Предлаганият труд “Страници от историята на българския шахмат” не е история. В него няма оценки и анализи на различните събития съпроводили развитието на шахмата в страната; изводи, мнения и коментари. Той съдържа само събития, факти и личности. Започвайки от 1931г. – провеждането на Учредителния конгрес в София и създаването на Българския шахматен съюз, те са проследени в хронологичен ред. В периода до края на 40-те години на миналия век са проследени почти всички големи шахматни прояви с национално значение. Те не са много на брой и затова им е отделено по-голямо внимание. Различните години и събития имат и своите герои – личностите изиграли съществена роля за развитието на шахмата у нас. След 50-те години на миналия век шахматът бързо се масовизира и разраства. Печели все повече и повече нови привърженици. Създадена е нова централна организация. Организират се много и най-различни шахматни състезания и мероприятия. Българските шахматисти стават световна сила и започват да играят важна роля в най-престижните международни състезания. Една шахматна книга, била тя и историческа има по-висока стойност, ако е “подплатена” и с шахматни партии, с най-доброто създадено от българските шахматисти през годините. Подборът на най-добрите партии играни през годините се оказа най-трудната част от написването й. Причините за това са няколко: от многото хубави партии трябваше да подбере определено количество; да бъдат разпределени по години и шахматисти; да не се дублират с публикуваните в книгата “Личностите в българския шахмат”, която се издава заедно със “Страниците”, да бъдат най-добрите. При подбора на партиите ценна помощ оказа един от първите историци на българския шахмат Павел Иванов. Тук е даден приоритет на важни в спортно отношение партии, а за първия, до военния период – и по-малко известни, някои и непубликувани досега.