Начало Библиография
Библиография


Индивидуалните първенства 1933-1948
Автор: колектив под редакцията на д-р Стефан Сергиев
ISBN: 954-9514-45-5
2004г.

Шахматната игра е известна по българските земи още от времето на Първото българско царство. За това има неоспорими доказателства – намерените при археологическите разкопки край Плиска и Преслав костни шахматни фигури. За шахмата се споменава и в „Шестоднев“ на Йоан Екзарх, писан по същото време. Първите запазени шахматни партии са от двадесетте години на ХХ век, т.е. от началото на организираното шахматно движение в страната. През 1928 г. след учредяването на Шахматния съюз в България, във Велико Търново стартира първото държавно индивидуално първенство. То обаче е прекъснато и не завършва, поради тежкото чирпанско земетресение, отнело живота на много хора и причинило големи разрушения. Преодолявайки редица организационни трудности, новоучредения Български шахматен съюз успява през август 1933 г. да събере във Варна най-добрите по това време шахматисти за участие в първото държавно първенство. 21 август 1933 г. е историческа дата за българския шахмат – започва шахматното ни летоброене. Вече 70 години, всяка година (с много малки изключения) най-добрите български шахматисти се впускат в благородна надпревара, за да излъчат най-добрия, да излъчат шампиона. Играните партии на държавните първенства са неразделна част от нашата история. Още от самото начало ръководството на Българския шахматен съюз започва грижливо да събира бланките и да създава своя исторически архив. По време на бомбардировките над София през януари 1944 г. голяма част от архива на Българския шахматен съюз и Софийския шахматен клуб, който се е намира в кафене „Арда“ в София, е унищожен. След края на войната един изключително предан на шахмата младеж – Павел Иванов, започва къртовска, апостолска работа за събиране на оцелелите и разпилени шахматни партии. Той обикаля един по един първите ни шахматисти, преписва запазените бланки, възстановява партии по изрезките от вестниците. Така постепенно започват да се запълват едно след друго големите празнини. За съжаление много остават празни. Българската федерация по шахмат и редакцията на списание „Шахматна мисъл“ започват издаването на първото многотомно шахматно издание „Шампионатите на България“. Идеята е, в няколко тома да бъдат събрани всички партии, играни на държавните индивидуални първенства за мъже. По-нататък тази идея може да бъде разширена. Първият том е във вашите ръце. Той съдържа 955 партии и обхваща първите 13 първенства. До 1944 г. са проведени 9 шампионата, в които са изиграни 565 партии. От тях са запазени 308. В следващите шампионати липсващите партии са много по-малко. Ако някоя от тях бъде открита, с най-голямо удоволствие ще Њ публикуваме в следващите томове. Партиите са дадени без коментари, като повечето от тях са илюстрирани с диаграми. Всяко първенство е съпроводено с таблица за резултатите и снимки. Надяваме се, че това издание ще представлява интерес за всички, които обичат българския шахмат, които се интересуват от неговата история. Многотомникът ще бъде ценно помагало и на студентите от специалност „Шахмат“ в Националната спортна академия, на всички, които ще посветят живота си на изучаване и изследване творчеството на най-добрите ни шахматисти. И не на последно място, с това издание правим опит да съхраним нашата история. Този труд видя бял свят благодарение на усилията на Павел Иванов, който ни предостави партиите от своя архив , на шахматистите Димитър Илиев, Деян Божков, Николай Тодоров и Йордан Николов, които вложиха много любов и старание при компютърния набор на партиите. Искам специално да благодаря на един голям приятел на българския шах, който пожела да запазя в тайна името му. Той финансира настоящето издание.