Търсене: 


Съдийство
Съдийска комисия
Списък съдии
Правилник на шахматната игра
Правилник на ФИДЕ за Швейцарска система
Швейцарска система, базирана на рейтинга
Съдийски доклад
Ръководство за работа с електронния часовник DGT

Преглед на новина


План за работа на Съдийската комисия през 2006 г.
29.03.2006
1. Да назначава съдиите, които да ръководят държавните първенства, официалните турнири от Наредбата на БФШ, международните и други турнири провеждани у нас и изпращани във ФИДЕ за изчисляване на рейтинг.
Отговарят: Здравко Недев, Румен Ангелов и Крум Беровски.
Срок за изпълнение: постоянен.

2. Да следи за новостите в шахматното съдийство, да превежда, тълкува, коментира и разпространява официалните текстове на ФИДЕ.
Отговарят: Здравко Недев, Румен Ангелов, Радислав Атанасов и Крум Беровски.
Срок за изпълнение: постоянен.

3. Да се закупи шахматната програма Swiss Master 5.0 за ръководене и отчитане на шахматните състезания.
Отговаря: Здравко Недев.
Срок за изпълнение: 30.04.2006 г.

4. Да съставя учебни програми, въпросници и тестове за съдийски курсове за различните съдийски категории.
Отговарят: Здравко Недев, Румен Ангелов, Крум Беровски, Росен Вълчев, Радислав Атанасов, Милен Петров, Иван Стойнов.
Срок за изпълнение: 31.05.2006 г.

5. Да организира и провежда съдийски курсове и семинари.
Отговарят: Здравко Недев, Румен Ангелов и Крум Беровски.
Срок за изпълнение: септември и декември.

6. Да организира и провежда изпити за шахматни съдии.
Отговарят: Здравко Недев, Румен Ангелов и Крум Беровски.
Срок за изпълнение: септември и декември.

7. Да продължи да се използва рубриката “Съдийски новини” в сайта на БФШ за съобщения и новости в шахматното съдийство.
Отговаря: Здравко Недев.
Срок за изпълнение: постоянен.

8. Да се изготви коментар на правилника на ФИДЕ за Блиц.
Отговарят: Здравко Недев и Венцислав Инкьов.
Срок за изпълнение: 15 .04.2006 г.

9. Да се изготви коментар на Правилника на шахмата на ФИДЕ от 1.07.2005 г.
Отговарят: Здравко Недев, Румен Ангелов, Крум Беровски и Венцислав Инкъов.
Срок за изпълнение: септември.

10. Да се проучат възможностите за автоматичното въвеждане на българските рейтинги и идентификационните номера и изчисляването на българския рейтинг с програмата “Swiss-Manager”.
Отговарят: Милен Петров, Димитър Илиев.
Срок за изпълнение: 31.12.2006 г.

11. Да се съберат и подредят всички досегашни изпитни протоколи и да се състави регистър на българските шахматни съдии с адресите, телефонните номера, факсовете и имейлите на българските съдии по подобие на списъка с рейтингите.
Отговарят: Румен Ангелов, Радислав Атанасов, Петранка Драганова и Димитър Илиев.
Срок за изпълнение: 31.12.2006 г.

12. Да се съберат и подредят всички досегашни протоколи от заседанията на СК. На база на протоколите да се изготви извадка с всички решения, касаещи организирането на шахматни турнири, съдийските назначения, използването на компютърни програми, квалификациите на съдиите и т.н., които не са отменени и са валидни и до днес.
Отговарят: Здравко Недев, Румен Ангелов, Крум Беровски, Димитър Илиев, Иван Стойнов, Георги Тодоров, Живко Жеков.
Срок за изпълнение: 31.12.2006 г.

13. Съдийската комисия определя Димитър Илиев за отговорник, който да води отчет за наличната материална база, закупена за работата на СК - къде се намира, от кого се ползва и какво е състоянието й.
Отговаря: Димитър Илиев.
Срок за изпълнение: постоянен.

14. Да се изготви и представи на СК предложение до УС на БФ Шахмат за промени в Устава на БФШ, с цел подобряване координацията между отделните комисии и УС.
Отговарят: Здравко Недев, Крум Беровски, Радислав Атанасов и Румен Ангелов.
Срок за изпълнение: 31.12.2006 г.

Здравко Недев,
Председател на Съдийската комисия

Съдийски Новини

Изпит за званието „Съдия на ФИДЕ”
24.07.2007
План за работа на Съдийската комисия през 2007 г.
15.07.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2007 г.
11.06.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2007 г.
07.05.2007
Курс за шахматни съдии
28.03.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2007 г.
14.02.2007
Български съдии удостоени с международното звание ФИДЕ арбитър
02.07.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2007 г.
21.05.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2007 г.
19.04.2007
Отчетно-изборно събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия по шахмат
17.01.2007
Промени в състава на Съдийската комисия
12.11.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2007 г.
31.01.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2006 и 2007 г.
23.01.2007
Списък на съдиите платили членски внос за 2006 и 2007 г.
11.01.2007
СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИ БФШ ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 2007 ГОДИНА !
31.12.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2006 и 2007 г.
12.12.2006
Изпит за званието „ФИДЕ арбитър”
17.11.2006
Теми за изпит за „ФИДЕ арбитър”
16.11.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2006 г.
03.11.2006
Коментар на правилата за блиц
10.10.2006
Как да платим съдийския членски внос?
27.09.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2006 г.
06.08.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2006 г.
06.07.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2006 г.
05.07.2006
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
14.06.2006
Списък на съдиите платили членски внос за 2006 г.
10.06.2006
Българският рейтинг ще се изчислява всяко тримесечие от началото на 2006 г.
29.03.2006
Увеличение на съдийските хонорари
10.01.2006
Съдийската комисия към БФШ честити на всички новата 2006 г.!
01.01.2006
Курс за шахматни съдии
25.11.2005
Долната граница на рейтинга ще бъде 1400 от 1 януари 2006 г.
14.11.2005
Общо събрание на РССК
05.10.2005
На вниманието на организаторите и съдиите на шахматни състезания
31.07.2005
Правилник за дейността на РССК
18.04.2005
План за работата на съдийската комисия за 2005 г.
21.03.2005
Съдийски курс в Бургас
07.03.2005
Изисквания за турнири със среден рейтинг над 2400
01.03.2005
Съдийски курс
05.11.2004
Правила, които се прилагат при партии с допълнително време за ход
16.10.2004
Изчисляване на допълнтелния показател Бухолц
21.08.2004
Бухолц
21.08.2004
Съдийски доклади
16.06.2004

Новини

До Председателите на ШК
23.05.2007
Българска федерация шахмат уведомява своите клубове членове, че във връзка с приетия нов Устав на Българска федерация шахмат на Годишното отчетно събрание на БФ Шахмат на 24.03.2007 г. в гр. София:

1.Годишният членски внос на шахматните клубове към БФ Шахмат следва да бъде преведен в срок до 31.08.2007 г.

2.В срок до 31.08.2007 г. следва да бъдат представени в БФ Шахмат списъците с членовете на шахматните клубове. Това е необходимо във връзка с предстоящото Общо отчетно - изборно събрание на Българска федерация шахмат през месец януари 2008 година, на което съгласно устава на БФ Шахмат в ръководните органи на федерацията могат да бъдат избирани само членове на шахматни клубове, членове на Българска федерация шахмат.

3.Съгласно Наредба № Н-1 / 08.02.2007 г., глава II, чл.7, т.1, ал. 2 на ДАМС, право да бъдат финансово подпомагани за спортна дейност имат спортните клубове, които са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани са в ДАМС и са членове на съответната спортна федерация.

Шахматът в България - Олимпийски спорт !
06.08.2007
На заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат състояло се на 21 юли 2007 г. бе взето решение да се организира подписка сред шахматистите, членовете на шахматните клубове и любителите на шахмата с искане шахматът в страната да бъде признат от Българския олимпийски комитет за олимпийски спорт.

Решаването на този проблем е от изключително значение за бъдещото развитие на шахмата, за разширяване на неговата обществена подкрепа и признание от страна на държавните органи и решаване на проблемите с бъдещото му финансиране. Ние имаме всички основания да настояваме шахматът да бъде признат за олимпийски спорт, така както са го признали в много страни по света, защото вече 80 години се провеждат шахматни олимпиади, защото шахматът е един от най-популярните спортове в света.

Предлагаме Ви подписката да стане достояние до максимален брой хора. Подписите да се събират на листове. Много важно е в наша подкрепа да привлечем видни общественици, писатели, художници, артисти, дейци на науката, културата и изкуството, просветни дейци, лекари, инженери, учащи се и др.

Събраните подписи трябва да бъдат представени в Българската федерация по шахмат не по-късно от 15 септември 2007 г. След подреждането им, ще бъдат оформени 2 папки. Едната ще бъде връчена на председателя на Българския олимпийски комитет госпожа Стефка Костадинова, а другата на господин Светослав Спасов – председател на комисията за децата, младежта и спорта в народното събрание.


Открито първенство на България за жени
25.07.2007
От 25 -ти до 31-ви юли в гр. Враца се провежда Откритото първенство на България за жени.
Подробна информация на официалния сайт
Европ. отб. първенство юноши и девойки 18 г.
08.07.2007
От 7 до 14 юли в Суботица, Сърбия се провежда Европейското отборно първенство по шахмат за юноши и девойки до 18 г. В него, България участва с отбор в състав: юноши – Павел Димитров, Ивайло Енчев, Любослав Кътов, Нино Влашки и Радослав Димитров, девойки – Милена Стефанова и Мария Владимирова и треньор – Росен Русев.
Подробна информация

Шахматна мисъл бр 1 и 2, 2007
05.07.2007
Излязоха брой 1 и 2 за 2007 г. на списание "Шахматна мисъл". За да прочетете изданието онлайн, натиснете тук.
Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Кавала, Гърция
04.08 - 12.08
Открит турнир


Kamianets-Podilsky
21.08 - 22.08
International Children Youthful Chess Festival


Kamianets-Podilsky
26.09 - 30.09
International Chess Festival

Шахматна мисъл

Списанието престава да излиза в печатен вариант. Започвайки от бр.8 на 2006 г. то ще може да се разглежда в електронен вид на сайта (в PDF документ). За да отворите желания брой, ще ви е необходима програмата Acrobat Reader.


Брой 8 и 9

Брой 10

Брой 1 и 2


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3

Връзка с нас
© 2001-2007 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix